Contact
  1. ‘Wij laten ons niet verrassen’

Wanneer bestuursvoorzitter Rob Dillmann door het ziekenhuis loopt, spreekt hij gemotiveerde zorgverleners en ziet hij veel solidariteit. ‘Wij zijn goed uit de eerste golf gekomen en voorbereid op de tweede. Wij schakelen op tijd op, laten ons niet verrassen en zo houd je de rust in het ziekenhuis.’

Portret Rob Dillmann

De crisisorganisatie die Isala tijdens de eerste golf inrichtte, ging in de zomer in afgeslankte vorm door. Dillmann: ‘Nu kunnen wij dus weer snel opschakelen. Maar ik vind het complexer dan in het voorjaar, want de reguliere zorg gaat nu zo veel mogelijk door. De poli-afspraken, in het ziekenhuis of telefonisch, de diagnostiek en de zorg in de kliniek. Dat vereist goede afstemming. Toch hebben wij inmiddels moeten afschalen. Wij kunnen nog veel van de reguliere zorg door laten gaan. Maar wij houden er rekening mee dat dit minder wordt. Onder de vijftig procent gaan wij niet komen omdat Isala een trauma en acuut centrum is. En wij altijd voldoende bedden moeten hebben voor de opvang van deze patiënten. Dus mocht het nodig zijn, dan nemen wij weer contact op met het LCPS (red. Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) met het verzoek om patiënten over te plaatsen. Dat kan ook naar Duitsland zijn. Dat is nu nog niet nodig, maar ik vind het een hele geruststelling dat dit kan.’

Sneltest

Wat ook helpt om de reguliere zorg zo veel mogelijk door te laten gaan, is dat patiënten die zich melden op de Spoedeisende hulp een sneltest krijgen. Dillmann: ‘Wij weten dan in een paar uur of een patiënt wel of niet besmet is met het coronavirus. Tijdens de eerste golf hadden wij een hele afdeling vrijgemaakt voor deze patiënten. Toen duurde het een dag voordat de uitslag bekend was en wij wisten of iemand wel of niet opgenomen moest worden op de corona-afdeling.’

Grens

De zorg voor coronapatiënten is zwaar. ‘Dat moeten wij niet onderschatten. Verpleegkundigen werken met een buddy-systeem. Twee verpleegkundigen zorgen samen voor vijf patiënten. Normaal zorg één verpleegkundige voor vijf patiënten. Dus eigenlijk betekent dit dat je voor een bed op de corona-afdeling twee andere bedden inlevert. En daardoor kun je gewoon niet alle reguliere zorg blijven doen. Wij schuiven met diensten, medewerkers zijn flexibel, werken meer uren. Maar er is een grens.’

De verscherpte maatregelen van de overheid kwamen volgens Dillmann niets te vroeg. ‘Over ongeveer twee weken zouden wij de eerste effecten moeten zien en een daling in ziekenhuisopnames. Daarna komen wij in rustiger vaarwater. Maar ik denk dat wij dan al tegen de jaarwisseling aanzitten. Het betekent ook dat wij in Isala onze coronamaatregelen handhaven. Kom  zoveel mogelijk alleen naar het bezoekuur en een afspraak op de polikliniek en draag een mondkapje. Samen moeten wij dit doen.’