Contact
  1. ‘Zorgkwaliteit is meer dan alleen het verhelpen van een ziekte of pijn’

Elk jaar verschijnt in het najaar ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier Weekblad. Zo’n overzicht geeft een indruk van de prestaties van een ziekenhuis, maar vertelt niet het hele verhaal. In Isala kijken we elke dag hoe we de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. De zorguitkomsten en de impact daarvan op de patiënt spelen daarbij een grote rol in. Hoe werkt dat? Programmamanager Marieke de Boer vertelt.

‘Binnen Isala streven we ernaar waarde voor de patiënt te creëren. Dat gaat verder dan alleen het verhelpen van een ziekte of pijnklacht. Het gaat ook om aandacht hebben voor de impact die het ziek zijn op iemands leven heeft. Ieder mens is immers meer dan alleen zijn of haar aandoening’, begint Marieke haar verhaal.

Betere gesprekken in de spreekkamer

‘Om boven tafel te krijgen welke uitkomsten voor een patiënt belangrijk zijn, zetten we sinds 2017 in Isala PROMs in. Dit staat voor Patient Reported Outcome Measures. Inmiddels werken twaalf afdelingen volgens deze wijze. Patiënten vullen de PROMS-vragenlijsten digitaal in voorafgaand én na de behandeling. Zo wordt uitgevraagd hoe het fysiek, mentaal en sociaal met hem of haar gaat. De antwoorden zijn daarna te zien in een patiënten dashboard, zodat de zorgverlener in één oogopslag kan zien wat de resultaten zijn.’

‘Aan de hand van de antwoorden kunnen de zorgverlener en patiënt vervolgens in de spreekkamer beter bespreken welke klachten er in het dagelijks leven van de patiënt spelen en wat er aan gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan somberheid of angstklachten, moeite met eten, maar ook problemen op seksueel gebied. Als je geen oog hebt voor dergelijke klachten zal de uitkomst van de behandeling – hoe goed bijvoorbeeld de operatie ook gelukt is – vanuit de patiënts beleving nooit voldoende zijn.’

Meer inzicht dankzij data

Naast betere gesprekken in de spreekkamer geven de PROMs ook inzicht hoe de zorg verder verbeterd kan worden. Marieke: ‘Het mooie is dat alle uitkomsten van de PROMs te zien zijn in een dashboard, samen met de klinische uitkomsten van de zorg. Een klinische uitkomst is bijvoorbeeld of er complicaties opgetreden zijn, of er na een oncologische behandeling restcellen achtergebleven zijn of dat een her-operatie nodig is.’

‘Aan de hand van deze dashboards kunnen de multidisciplinaire teams op groepsniveau bijvoorbeeld de uitkomsten van twee behandelingen vergelijken. Zijn vrouwen met incontinentie-klachten beter geholpen met een operatie of met een pessarium? Komen er meer complicaties voor bij de ene behandeling dan bij de andere? Er kan zelfs per operateur gekeken worden bij wie de meeste complicaties voorkomen. Stel dat bij de ene chirurg meer complicaties optreden, dan kan het team met elkaar uitzoeken hoe dat komt. Zo helpen de dashboards bij het continu verbeteren van de zorg.’

Opnieuw JCI-keurmerk behaald

Naast het doorvoeren van verbeteringen van binnenuit laat Isala de zorg ook door de Joint Commission International (JCI) beoordelen. Dit is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. In de tweede week van september bezochten vijf auditoren van JCI gedurende zes dagen alle locaties van Isala. Zij volgden tientallen patiënten en medewerkers en brachten aangekondigde - én onaangekondigde - bezoeken aan nagenoeg alle afdelingen.

Marieke: ‘JCI heeft normen opgesteld voor de directe patiëntenzorg waarbij vooral de focus ligt op veiligheid, denk bijvoorbeeld aan hygiëne, medicatieveiligheid, voedselveiligheid, valrisico en veiligheid bij operaties. Ook wordt naar alle ziekenhuis-brede processen gekeken zoals veiligheid van gebouw, veiligheid voor alle medewerkers, de wijze van leidinggeven en besturen, de aanschaf en inkoop van hulpmiddelen, scholing en functioneren van alle medewerkers en contractuele samenwerkingen.’

Na afloop van de auditweek behaalde Isala voor alle locaties voor de derde achtereenvolgende keer de internationale JCI-accreditatie. Met deze accreditatie staat Isala in een rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld.

Werken aan de wachtlijsten

Ook werkt Isala stap voor stap hard aan het verkorten van de wachtlijst voor niet-urgente zorg, die in coronatijd ontstaan is. Het verkorten van de wachttijden is belangrijk als het gaat om kwaliteit van zorg. ‘We voelen ons verantwoordelijk voor deze groep patiënten’, zegt Roos Leber, lid van Isala’s Raad van Bestuur. Zij vertelt meer over wachttijden in dit artikel.