Contact
 1. 5057-thuis na dotterbehandeling

Een dotterbehandeling wordt ook wel een PTCA genoemd, wat staat voor Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek. Als u zo’n behandeling heeft ondergaan, gaan na ontslag uit het ziekenhuis het herstelproces en de revalidatie thuis door.

Van tevoren is moeilijk te zeggen hoe dit proces zal verlopen; dit verschilt van persoon tot persoon. Thuis kunnen vragen ontstaan en wellicht treden er klachten van lichamelijke en psychische aard op. Hier leest u meer over de meest voorkomende vragen en problemen na ontslag. Ook krijgt u adviezen voor een voorspoedige revalidatie en een gezonde toekomst.

 

Ontslag

Binnenkort kunt u naar huis of wordt u per ambulance overgebracht naar een ander ziekenhuis.

Naar huis
U mag rond 10.00 uur worden opgehaald.

Overplaatsing
Als u overgeplaatst wordt naar een ziekenhuis bij u in de buurt, kunnen daar de volgende redenen voor zijn:

 • u heeft nog revalidatie nodig voordat u naar huis gaat;
 • er zijn vervolgonderzoeken gepland;
 • medicatie moet ingesteld worden.

De overplaatsing gebeurt per ambulance. Het exacte tijdstip van vertrek is afhankelijk van de ambulancedienst. Spoedgevallen gaan voor, waardoor het tijdstip moeilijk te plannen is. De ambulancedienst probeert zich zo veel mogelijk aan de afgesproken tijd te houden.

Ontslagpapieren en -informatie

Als u met ontslag naar huis gaat, krijgt u een voorlopige ontslagbrief voor de huisarts mee.

Ook belangrijk om te weten:

 • U ontvangt binnen vijf werkdagen na ontslag thuis een uitnodiging voor een controleafspraak bij uw cardioloog voor over zes tot acht weken.
 • Als u bekend bent in een ander ziekenhuis moet u zelf een afspraak maken met uw eigen cardioloog.
 • Als u nieuwe medicatie nodig heeft, sturen wij een recept naar uw eigen apotheek. De medicatie kunt u daar ophalen. Bij uw apotheek kunt u vragen om een nieuw medicatieoverzicht.
 • Tenzij anders vermeld moet u uw thuismedicatie ook continueren.
 • Als een angioseal (plug) in uw lies is geplaatst, moet u de ‘Patiëntenkaart angioseal’ gedurende negentig dagen bij u dragen.

Herstel thuis

Normale verschijnselen

Na de behandeling kunnen er allerlei klachten optreden. Vermoeidheid, lusteloosheid en onzekerheid zijn normale gevoelens. U heeft een spannende tijd achter de rug. Uw lichamelijke en geestelijke conditie zijn verminderd.

Door het langzaam oppakken van uw dagelijkse levensritme verdwijnen deze klachten meestal vanzelf. Ook uw partner kan door de spanning van slag zijn. Verschijnselen zoals overbezorgdheid en nervositeit zijn normaal en verdwijnen vaak na enige tijd vanzelf. Bespreek het met uw huisarts als dit niet het geval is.

Wondgenezing

De lieswond/polswond heeft enkele dagen nodig om te genezen. Door het aanprikken van de slagader in de lies/pols kan er een bloeduitstorting zijn ontstaan. Deze kan nog enkele dagen tot weken zichtbaar en/of gezwollen zijn of zelfs ‘afzakken’ richting knie/elleboog. Hoewel dit vervelend kan zijn, is dit geen reden tot bezorgdheid.

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een pleister. Gebruik geen poeders of zalfjes op de wond. U kunt gewoon iedere dag douchen.

Om nabloeding te voorkomen is het belangrijk dat er geen grote druk of belasting op de wond komt. U kunt dit voorkomen door:

 • geen zware tassen en dergelijke te dragen;
 • niet overdreven aan iets te trekken of te sjorren;
 • geen grote stappen te nemen;
 • niet te persen op het toilet;
 • vijf tot zeven dagen geen auto te rijden of te fietsen;
 • traplopen gedurende de eerste week tot een minimum te beperken.

Dit geldt ook wanneer er een zogenoemde angioseal in de slagader is geplaatst. Als u via de pols bent geholpen, gelden dezelfde maatregelen, maar mag u wel traplopen en autorijden.

Bloedverdunnende middelen

Na het ontslag uit het ziekenhuis blijft u medicijnen gebruiken die de stolling van het bloed remmen. Bij deze medicijnen is de neiging tot bloeden sterker dan normaal. Welke middelen worden voorgeschreven hangt van diverse factoren af. Als u een informatieboekje van de trombosedienst heeft ontvangen, lees dit dan goed door.

Wanneer een arts bellen?

Eenmaal thuis kunnen klachten optreden waarbij het raadzaam is hulp te zoeken. Neem bij de hieronder genoemde complicaties contact op met uw eigen of dienstdoende huisarts. Deze kan, als het nodig is, contact opnemen met uw eigen cardioloog.

Wondklachten

U moet contact opnemen met een arts:

 • bij het plotseling ontstaan van een verdikking in de lies;
 • bij het vurig worden van de wond;
 • als de wond gaat bloeden of zoveel vocht produceert dat u deze meermalen per dag moet verbinden.

Temperatuurverhoging

Neem gedurende de eerste week thuis één keer per dag uw temperatuur op. Bij een verhoging van temperatuur boven 38°C wordt u aangeraden contact op te nemen met een arts.

Pijn

Ook belt u met een arts bij het ontstaan van pijn op de borst zoals vóór de dotterbehandeling. Neem dan ook, als uw arts dit heeft voorgeschreven, direct een tablet of spray onder de tong.

Aarzel niet om contact op te nemen. Beter een keer te vaak gebeld dan een keer te weinig.

Leefregels

Na het ontslag volgt als vast onderdeel van de behandeling voor de meeste patiënten het hartrevalidatieprogramma in het Harthuis. Vooruitlopend daarop geven wij u voor een optimaal herstel en om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen, vast de volgende adviezen:

Roken

Onderzoek heeft aangetoond dat roken slecht is voor hart en vaten. Ook de relatie met bijvoorbeeld long-, keel- en slokdarmkanker is aangetoond. Stoppen met roken verbetert niet alleen uw conditie, maar verkleint ook het risico op hart- en vaatziekten. Als u stopt met roken heeft u na een jaar vijftig procent minder kans op een hartinfarct en veertig procent minder kans op het overlijden aan een hartinfarct.

Stoppen met roken is echt de moeite waard. Heeft u hulp of hulpmiddelen nodig bij het stoppen met roken, neem dan contact op met uw huisarts of met de hartrevalidatieverpleegkundige van het Harthuis.

Voeding

Uw voedingspatroon is belangrijk. Daarmee kunt u het dichtslibben van uw bloedvaten vertragen. Kies voor magere of halfvolle producten in plaats van volle en vette producten en voeg het liefst geen of anders zo min mogelijk zout toe aan uw eten.

Als u overgewicht heeft, is het verstandig om af te vallen. U kunt dit bespreken met uw hartrevalidatieverpleegkundige, huisarts of met een diëtist. Op de afdeling vindt u voorlichtingsmateriaal over gezonde voeding. Tijdens het hartrevalidatieprogramma kunt u ook een diëtist raadplegen.

Fietsen en autorijden

Heeft u een dotterbehandeling via de lies ondergaan, dan mag u vanwege de lieswond de eerste vijf tot zeven dagen na een dotterbehandeling niet fietsen en autorijden. Bij een ingreep via de pols geldt dat alleen voor het fietsen; u mag dan wel autorijden.

Heeft u daarnaast ook een hartinfarct gehad, dan geldt het advies volgens de CBR-richtlijnen: vier weken niet autorijden! Dit is een juridisch bindend advies. Bij onduidelijkheden hierover adviseren we u dit nog eens te bespreken met uw cardioloog of de hartrevalidatieverpleegkundige. U kunt ook met het CBR contact opnemen voor meer informatie.

Rust en beweging

Het is niet nodig om ’s ochtends lang in bed te blijven liggen en ’s avonds vroeg naar bed te gaan. Bepaal uw eigen tempo en neem tussendoor voldoende rust. Voer uw activiteiten op. Dit geldt voor zowel uw lichamelijke als voor uw geestelijke en sociale activiteiten. Een beetje moe worden mag, maar overdrijf het niet.

Probeer situaties die stress veroorzaken, te vermijden en probeer afstand te nemen van hetgeen u in een onaangename spanning brengt. Het hartrevalidatieprogramma biedt u de mogelijkheid om aandacht te besteden aan stressvermindering en leefstijlverandering.

Weer starten met sporten is afhankelijk van uw conditie vóór de behandeling. Bespreek dit tijdens de controleafspraak met uw cardioloog, zeker als u gewend bent om vaak intensief te sporten. Normaal gesproken kunt u uw conditie langzaam opbouwen.

Ook tijdens het hartrevalidatieprogramma komen de thema’s rust en beweging uitgebreid aan de orde.

Vrijen

De inspanning bij vrijen is te vergelijken met het oplopen van twee trappen. Het advies luidt het gewoon te doen als u en uw partner er weer aan toe zijn. Het levert geen bijzonder risico voor het hart op.

Werkhervatting

Het moment van werkhervatting is van veel factoren afhankelijk en voor iedereen verschillend. U voelt over het algemeen zelf het beste wanneer u weer aan werken toe bent. Bespreek de werkhervatting in een vroeg stadium met werkgever, bedrijfsarts of huisarts, en bespreek het tijdens de controleafspraak met uw cardioloog.

Mocht u wat langer thuis zijn, probeer dan contact met uw werk te houden, bijvoorbeeld door eens koffie te gaan drinken. Zo wordt de afstand niet te groot.

Hartrevalidatie bij het Harthuis

Hartrevalidatie is een effectief middel om uw herstel te bevorderen. Door middel van hartrevalidatie werkt u aan lichamelijk herstel en conditieverbetering. Daarnaast geeft het u inzicht in factoren die een rol spelen bij hart- en vaatziekten, en leert u hoe u die zelf kunt beïnvloeden.

Ook leert u omgaan met eventuele vermoeidheids- of benauwdheidsklachten of met de angst en onzekerheid om deze klachten opnieuw te krijgen. Ook na een dotterbehandeling is het zinvol deel te nemen aan het hartrevalidatieprogramma. Uw cardioloog vindt dit een belangrijk onderdeel van de totale behandeling.

U heeft misschien vragen over leefstijl, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting of andere onderwerpen. Dit kan ook gelden voor uw eventuele partner en/of directe naasten, want zij ervaren eveneens de gevolgen van uw situatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten, een beweegprogramma en een leefstijlprogramma bieden u en eventueel uw partner handreikingen, advies en ondersteuning bij het hervinden van de juiste balans in uw leven.

Informatiemap

Mocht hartrevalidatie voor u van toepassing zijn, dan neemt de verpleegkundige contact met u op voor een intakegesprek.

Als u een cardioloog in een ander ziekenhuis heeft, kunt u mogelijk bij dat ziekenhuis hartrevalidatie volgen. Neem hierover contact op met uw eigen cardioloog of de afdeling hartrevalidatie in het desbetreffende ziekenhuis.

Contact

Heeft u nog vragen, dan staat de hartrevalidatieverpleegkundige u graag te woord of u kunt telefonisch contact opnemen 088 624 26 90 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook als u opmerkingen of suggesties heeft, horen wij die graag. Zo kunnen we onze zorg verder verbeteren.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.
Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5057