Contact
  1. 5160-Spirometrie kinderen

Het doel van een spirometrie is het meten van de vitale capaciteit en de éénseconde-waarde van de longen. Op die manier kan de arts een indruk krijgen van de mate van de vernauwing van de luchtwegen.

Over het onderzoek

De vitale capaciteit is de hoeveelheid lucht tussen maximale uit- en inademing. Dit is een maat voor de bruikbare inhoud van de long. De éénseconde-waarde is de hoeveelheid lucht die in één seconde zo snel mogelijk wordt uitgeademd, nadat maximaal is ingeademd. Deze waarde is laag als de luchtwegen vernauwd zijn bij benauwdheid.

Deze meting geeft een nauwkeuriger indruk van de mate van luchtwegvernauwing dan de piekstroommeting, die voorheen vaak werd toegepast.

Vanaf vijf à zes jaar

De spirometrie gebeurt bij kinderen vanaf vijf à zes jaar. Als u een afspraak heeft voor een spirometrie, dan kunt u hier lezen hoe het onderzoek verloopt.

Voorbereiding thuis

Met het geven van de onderstaande medicijnen aan uw kind moet u een aantal uren vóór het onderzoek stoppen, tenzij de arts anders voorschrijft:

Twaalf uur voor het onderzoek

O  Bricanyl retard tablet
O  Foradil
O  Oxis
O  Serevent
O  Seretide
O  Symbicort

Vier uur voor het onderzoek

O  Aerolin
O  AtroventB
O  Ventolin (Salbutamol)
O  Berotec
O  Bricanyl

Gebruikt uw kind al een voorzetkamer? Zo ja, neem het mee naar het onderzoek.

Melden

Zwolle

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Meppel

Op de dag van uw afspraak meld u zich eerst aan bij de receptie van de hoofdingang. Daarna wordt u verwezen naar de juiste wachtruimte. Een longfunctieanalist haalt u op uit deze wachtruimte.

Steenwijk

Vindt u afspraak plaats in Steenwijk? De locatie is dan Gezondheidscentrum Woldmeenthe in Steenwijk. U kunt zich daar melden bij de receptie.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

Het onderzoek

Uw kind krijgt een rubberen mondstuk in de mond en een zacht klemmetje op de neus. Dit laatste is nodig om te voorkomen dat de lucht tijdens het blazen via de neus ontsnapt. De flowmeter registreert met behulp van een computer en monitor. Als uw kind in- en uitademt, kunt u zien dat op de monitor de ademhalingsbewegingen worden geregistreerd. Vaak worden dezelfde metingen nogmaals gedaan.

Uw kind krijgt luchtwegverwijdende medicijnen toegediend en na twintig minuten wordt de meting opnieuw uitgevoerd om te zien of de longfunctie is verbeterd. Daarom mogen bepaalde medicijnen vóór het onderzoek niet worden gebruikt (zie paragraaf 'Voorbereiding thuis').

Duur van het onderzoek

Een spirometrie duurt 15 tot 45 minuten.

Uitslag

Tijdens uw volgende afspraak bespreekt de kinderarts met u en uw kind de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek en bespreekt de gevolgen daarvan voor de behandeling van uw kind.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Longgeneeskunde
088 624 96 38

Heeft uw kind binnenkort een afspraak bij Kindergeneeskunde in Meppel of Steenwijk? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.

Laatst gewijzigd 11 december 2023 / 5160