Contact
  1. 5162-Inspanningsonderzoek kinderen

Een inspanningsonderzoek bij kinderen meet de benauwdheid als gevolg van inspanning. Het onderzoek gebeurt bij kinderen vanaf zes à zeven jaar. Een toelichting voor u als ouder(s).

 

Voorbereiding thuis

Trek uw kind gemakkelijke kleding aan.

Met de onderstaande medicijnen moet u een aantal uren vóór het onderzoek stoppen, tenzij de arts anders voorschrijft.

Tabel van folder Inspanningsonderzoek bij kinderen
12 uur voor het onderzoek 4 uur voor het onderzoek
Bricanyl retard tablet Aerolin
Foradil ​ AtroventB ​
Oxis​ Ventolin (Salbutamol) ​
Serevent​ Berotec ​
Seretide​ Bricanyl ​
Symbicort ​ Berodual ​

Gebruikt uw kind al een voorzetkamer? Zo ja, neem het mee naar het onderzoek.

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 15 minuten vóór het afgesproken tijdstip bij de balie van de polikliniek Kindergeneeskunde. Vergeet niet om het ponsplaatje van uw kind mee te brengen.

Verhinderd?

Als u bent verhinderd, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven.

Het onderzoek

De longfunctie van uw kind wordt in rust gemeten met een flowvolume-meter. Vervolgens moet uw kind een bepaalde inspanning leveren. Dit gebeurt door het lopen op een loopband waarbij de snelheid van de band en eventueel de hellingshoek wordt aangepast.

Tijdens deze test krijgt uw kind een masker op, waardoor droge lucht wordt ingeademd. Dit vergroot de inspanningsprikkel. Vaak wordt extra registratieapparatuur gebruikt, bijvoorbeeld:

  • een plakker voor de registratie van de hartactiviteit (ECG-registratie) of;
  • een plakker of ’knijper’ aan een van de vingers waarmee de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed kan worden gemeten.

Nadat uw kind zich een aantal minuten heeft ingespannen, wordt opnieuw de longfunctie gemeten. Afhankelijk van de mate van de benauwdheid die optreedt en de snelheid waarmee het spontane herstel intreedt, krijgt uw kind aan het eind van de test luchtwegverwijdende medicijnen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Complicaties

Tijdens het onderzoek kan uw kind benauwd worden. Dit wordt nauwkeurig in de gaten gehouden bij het ‘blazen’. Als uw kind inderdaad benauwd is geworden, dan krijgt hij of zij na afloop een medicijn toegediend. Meestal is dit Ventolin.

Uitslag

Tijdens uw volgende afspraak bespreekt de kinderarts met u de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek en bespreekt met u de gevolgen daarvan voor de behandeling van uw kind.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde 088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

 

Heeft uw kind binnenkort een afspraak bij Kindergeneeskunde in Meppel of Steenwijk? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 11 december 2023 / 5162