Contact
 1. 5261-Logopedie bij volwassenen met slikproblemen (dysfagie)

In deze folder leest u wat er nodig is om goed te kunnen kauwen en slikken en welke problemen hierbij kunnen optreden. Ook vindt u informatie over de behandeling van de logopedist bij slik- en kauwproblemen. Wij raden u aan om deze folder ook door uw partner en familie te laten lezen.

 

Kauwen en slikken

Kauwen en slikken is een ingewikkeld proces. We gebruiken hiervoor de spieren van de lippen, kaken, wangen, tong, gehemelte en keel. Deze spieren werken nauw samen, zodat we veilig kunnen eten en drinken.
Het begint met het nemen van een slok of een hap. Hierna wordt het eten gekauwd en op de tong verzameld. Daarna volgen de vier fasen van het slikproces:

 1. De tong duwt het voedsel richting de keelholte.
 2. Het gehemelte trekt omhoog en sluit de neusholte af.
 3. Het strottenklepje kantelt en sluit de luchtpijp af.
 4. Het voedsel komt in de slokdarm terecht.

Slikproblemen kunnen ontstaan door een hersenbeschadiging. Daarnaast komen slikstoornissen vaak voor bij mensen met een degeneratieve aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, een spierziekte, dementie of bij algehele verzwakking.

Voorbeelden van slikproblemen zijn:

 • U verslikt zich, waardoor u moet kuchen of hoesten tijdens of na eten en drinken.
 • Er loopt voedsel of vocht uit uw mond.
 • U heeft moeite met het kauwen en verplaatsen van voedsel.
 • De gevoeligheid van uw mond is verminderd, waardoor u niet goed voelt wat er in uw mond of keel gebeurt.
 • Er blijft voedsel in uw wangzak zitten.
 • Er blijft voedsel in uw keel steken.

Het risico van verslikken is dat voedsel of vocht in de luchtpijp terechtkomt in plaats van in de slokdarm. Dit kan resulteren in een longontsteking of verstikkingsgevaar. Volg daarom, de adviezen van de logopedist en de verpleging op.

Behandeling door de logopedist

De logopedist voert een slikonderzoek bij u uit om in kaart te brengen hoe het eten en drinken gaat. Vervolgens krijgt u uitleg over hoe het komt dat u zich verslikt of moeite heeft met slikken. De behandeling kan daarna bestaan uit:

 • Aanpassen van de dikte en de structuur van uw eten en drinken. Voorbeelden hiervan zijn het verdikken van drinken en het fijnmalen van warm eten.
 • Het toepassen van compensatietechnieken. U leert hoe u tijdens het eten en drinken verslikken kan voorkomen. Bijvoorbeeld door de houding van uw hoofd te veranderen of door op een andere manier te slikken. 
 • Slikrevalidatie. Oefeningen om het slikken te trainen.

De logopedist bespreekt met u waar uw vervolgbehandeling het beste kan plaatsvinden. Dit kan in het ziekenhuis zijn, binnen een andere instelling of bij een praktijk bij u in de buurt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de locatie waar u onder behandeling bent:

Isala Zwolle
Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Isala Meppel
Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 5261