Contact
  1. 5264-Na besnijdenis

Een besnijdenis wordt meestal om religieuze redenen uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat de operatie heeft plaatsgevonden om de vernauwing van de voorhuid op te heffen. Nu uw zoon weer naar huis mag, geldt een aantal adviezen en instructies. U leest ze hier.

Verzorging

Het wondje aan de penis van uw zoon is gehecht met oplosbare hechtingen. Die hechtingen verdwijnen op den duur vanzelf. Dit kan één à twee weken duren.

Eten en drinken

Het is mogelijk dat uw zoon door de narcose nog misselijk is. Een paar keer overgeven is normaal. Het drinken kunt u in dat geval beter beperken tot water, thee, appelsap of bouillon. Soms is het ook goed om een dag te wachten met het geven van fruit of warm eten. De dag na de operatie kan uw zoon weer gewoon alles eten en drinken.

Ongemak

Uw zoon zal de eerste dagen na de operatie wat pijn aan zijn penis hebben. Wanneer u of uw zoon de operatieplaats de eerste paar dagen regelmatig insmeert met vaseline en er een steriel gaasje omheen draait, zal hij er minder last van hebben. Vaak is het prettig een strakke onderbroek of zwembroek te dragen, zodat de penis niet schuurt of te veel beweegt.

Activiteiten

Uw zoon mag zich gewoon wassen en douchen, maar de eerste vijf dagen na de operatie mag hij niet in bad. In principe is er geen bezwaar tegen dat uw zoon weer naar school gaat, zodra u zelf denkt dat dit mogelijk is. Het is verstandig om uw zoon gedurende een dag of tien niet te laten sporten, zwemmen of deelnemen aan de gymnastieklessen.

Controle

Uw zoon wordt voor controle bij de specialist verwacht. Hiervoor krijgt u een afspraak mee naar huis.

Problemen?

Het kan zijn dat zich problemen voordoen. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de behandelend specialist. Het telefoonnummer vindt u op de afspraakbevestiging van de controleafspraak. Buiten kantooruren belt u met de telefooncentrale van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoend uroloog. Het nummer is: 088 624 50 00.

U waarschuwt in ieder geval bij:

  • langdurig braken;
  • koorts hoger dan 38 °C;
  • toenemende pijn;
  • dikke of bloedende penis.

Contact

Overige telefoonnummers:

  • Afdeling Kindergeneeskunde: 088 624 72 70;
  • Polikliniek Urologie: 088 624 27 40;
  • Polikliniek Chirurgie: 088 624 55 86. ​
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5264