Contact
  1. 5287-LHRH-test een onderzoek naar de hormonen LH en FSH

Met een LHRH-test wordt op het bloedafnamelaboratorium door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende van de hormonen LH en FSH aanmaakt die de geslachtsorganen (testikels of eierstokken) stimuleren. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA) van de laboratoriumgeneeskunde. Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (LHRH) via een infuusnaaldje is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de laboratoriumarts of PA afleiden of u voldoende LH en FSH aanmaakt. Zij zullen deze resultaten delen met uw arts.

Let op
Gebruikt u geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u deze gebruikt. 

Voorbereiding thuis

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op deze test. U kunt dus gewoon eten en drinken.
Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen. Tijdens de test krijgt u iets te eten en te drinken aangeboden. 

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of PA heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna wordt het LHRH via het infuusnaaldje ingespoten.
  • Hierna wordt, ook via het infuusnaaldje, bloed afgenomen na 20, 40, 60 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken en normale inspanning gewoon toegestaan. Na afloop van de test kunt u naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk. 

Mogelijke bijwerkingen

Toediening van LHRH geeft zelden bijwerkingen, maar een enkele keer klagen patiënten over buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 83 97 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur) of stuurt u een mail naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens, er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of e-mailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5287