Contact
  1. 5297-Onderzoek bloed ontlasting

Bij een onderzoek naar bloed in de ontlasting kan worden aangetoond of er bloed, dat met het oog niet zichtbaar is, voorkomt in de ontlasting. Zo kan de arts vaststellen of er ergens in het maag-darmkanaal bloedverlies optreedt. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. Hier vindt u richtlijnen voor het verzamelen van de ontlasting.

Uitleg

Op het bloedafnamelaboratorium heeft u een potje ontvangen. In dit potje verzamelt u na de stoelgang een kleine hoeveelheid ontlasting.

Het kan zijn dat u meerdere potjes heeft ontvangen. Gebruik in dit geval slechts één potje per dag. Het verzamelen neemt zo dus meerdere dagen in beslag. Lever de potjes na de laatste dag tegelijk in.

Heeft u, behalve het potje(s), ook een formulier met richtlijnen voor een dieet ontvangen, dan volgt u dit dieet strikt voor een goed verloop van het onderzoek.

Richtlijnen voor het verzamelen

  1. Schep met behulp van het lepeltje een kleine hoeveelheid ontlasting in het potje. Het lepeltje bevindt zich aan de binnenkant van het schroefdekseltje.
  2. Sluit het potje zorgvuldig.
  3. Noteer op het potje uw naam, geboortedatum en de datum van de stoelgang.
  4. Heeft u meerdere potjes ontvangen, dan geeft u de potjes ook een nummer (1, 2, 3) in volgorde van de stoelgang.
  5. Bewaar het gevulde potje koel en donker (niet bevriezen).

Inleveren van de ontlasting

Het inleveren van urine of ontlasting is op vrije inloop. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken. De ontlasting dient binnen 2 dagen na verzamelen te worden ingeleverd.

Let op
Neemt u een geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) mee wanneer u naar het laboratorium komt.

Uitslag

Voor de uitslag neemt u contact op met de arts die dit onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het Klinisch chemisch laboratorium 088 624 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Laatst gewijzigd 5 juni 2023 / 5297