Contact
  1. 5306-Hoofdpijnpolikliniek

De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor patiënten die dusdanige hoofdpijnklachten hebben, dat de klachten het dagelijks functioneren belemmeren. Binnenkort heeft u bij ons een afspraak. Graag vertellen wij u meer over onze polikliniek.

Uitleg

Op de Hoofdpijnpolikliniek kan op grond van onderzoek in de meeste gevallen een juiste hoofdpijndiagnose worden gesteld. Hopelijk is daarmee voor u ook een behandeling mogelijk, maar houdt u er rekening mee dat dit niet kan worden gegarandeerd.

Op de Hoofdpijnpolikliniek werken neuroloog R. Zwartbol en hoofdpijnverpleegkundige M. Haverkamp. Daarnaast zorgt een secretaresse voor de administratieve werkzaamheden.

Voorbereiding op uw afspraak

Om uw afspraak op de polikliniek zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om de vooraf verstrekte vragenlijst in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te sturen in de retourenvelop. Op die manier kunnen wij ons vast voorbereiden op uw bezoek.

Verder raden wij u aan om iemand te vragen met u mee te gaan naar uw afspraak.

Uw polikliniekbezoek

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op onze polikliniek verwachten. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak bij de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de Centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de secretaresse.

Nadat u plaats heeft genomen in de wachtkamer, wordt u zo spoedig mogelijk opgehaald door de hoofdpijnverpleegkundige. Zij neemt allereerst de vragenlijst met u door en stelt zo nodig aanvullende vragen over uw hoofdpijn. Verder zal zij uw gewicht, lengte en bloeddruk bepalen. Vervolgens gaat u naar neuroloog Zwartbol. Hij zal u lichamelijk onderzoeken en nog enkele vragen stellen.

Op grond van deze bevindingen wordt een diagnose gesteld en krijgt u een advies hoe uw hoofdpijn het best kan worden behandeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn door medicijnen, leefregels, fysiotherapie of psychologische begeleiding. Het behandeladvies is uiteraard afhankelijk van het type hoofdpijn dat u heeft.

Vervolgbezoek?

Indien nodig maakt u bij de secretaresse een afspraak voor een volgend polikliniekbezoek, waar gekeken zal worden naar de resultaten van de behandeling.

Aangepaste afspraak

Mocht u alleen een gesprek willen hebben met de neuroloog, dan kunt u dit doorgeven aan de secretaresse. Zij zal dan in overleg met u een andere afspraak maken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

afdeling Neurologie
088 624 24 58 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Let op
Denkt u eraan de vragenlijst in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te sturen? ​
Laatst gewijzigd 8 juni 2023 / 5306