Contact
 1. 5328-Oor schoonmaken (sanering)

Door een chronische (langdurige) ontsteking van het middenoor beschadigt het oor waardoor gehoorverlies, duizeligheid of nog andere ernstige klachten kunnen ontstaan. Daarom gaat de keel-, neus- en oorarts uw oor schoonmaken (sanering). Hier leest u meer over de operatie en hoe u zich kunt voorbereiden.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel.

Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd. De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan nemen we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid.

 

Illustratie het oorAfbeelding 1: het oor
 1. gehoorgang
 2. trommelvlies
 3. hamer
 4. aambeeld
 5. stijgbeugel
 6. middenoor
 7. evenwichtsorgaan
 8. buis van Eustachius
 9. slakkenhuis
 10. gehoorzenuw

Ontsteking in het oor

De ontsteking in uw oor wordt veroorzaakt door een chronische ontsteking van het slijmvlies (die helaas niet is overgegaan na antibioticum). Of doordat de huid van de gehoorgang of van het trommelvlies de neiging heeft heel langzaam het middenoor in te groeien. Waarom de huid deze neiging heeft, is niet precies bekend. In het middenoor hoort echter geen huid te zitten en daardoor ontstaat een chronische (langdurige) ontsteking die u niet altijd hoeft te bemerken. Maar op den duur wordt het oor in toenemende mate beschadigd waardoor gehoorverlies, duizeligheid of nog andere ernstige klachten kunnen optreden.

Bij u is een ontsteking in het oor geconstateerd waarvoor het nodig is een operatie te ondergaan. Het kan zijn dat u al langere tijd last heeft van het oor; in dat geval zal de diagnose u niet zo verbaasd hebben. Het kan echter ook zijn dat u geen of nauwelijks klachten aan uw oor heeft ervaren en dat de mededeling dat een operatie bij u noodzakelijk is, zeer onverwacht is gekomen.

Doel van de operatie

Het belangrijkste doel van deze operatie is om alle ontsteking (dus in feite alle ingegroeide huid) uit het oor te verwijderen, waardoor u weer een veilig oor krijgt. Van tevoren is het vaak moeilijk in te schatten hoe uitgebreid de ontsteking in het oor is. Uiteraard probeert de KNO-arts zo veel mogelijk uw gehoor en omliggende structuren te behouden.

Het kan echter noodzakelijk zijn dat gehoorbeentjes die zijn aangetast door de ontsteking maar nog wel redelijk functioneren, moeten worden uitgenomen. Het gehoor kan dan na de operatie slechter zijn dan voor de ingreep. Als het mogelijk is, voert de KNO-arts meteen een gehoorverbeterende ingreep uit.

Voor de operatie

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Opname

Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer van het Behandelcentrum voor een opnamegesprek. Tijdens het opnamegesprek bespreekt zij een aantal zaken met u, zoals medicijngebruik en wie uw contactpersoon is. Daarna mag u opnieuw plaatsnemen in de wachtkamer.

Vlak voor de operatie wordt u opgeroepen en naar de omkleedruimte gebracht. U krijgt speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. U doet uw sieraden af en uw eventuele gebitsprothese uit. Ook verwijdert u uw nagellak en make-up. De verpleegkundige brengt u daarna naar de operatiekamer.

Operatie

U blijft tot aan de operatie op de verpleegafdeling. Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden doet u af en een eventuele gebitsprothese doet u uit. Nagellak en overige make-up verwijdert u. De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog die voor de verdoving zorgt.

Radicaalholte

Als tijdens de operatie veel bot is weggenomen, kan er sprake zijn van een zogenoemde radicaalholte. Een dergelijke radicaalholte wordt over het algemeen gedurende de eerste zes weken eenmaal per week behandeld. Daarbij wordt onder andere het verband in het oor verschoond. Ook zijn er bij een radicaalholte andere leefregels van toepassing. Dit hoort u van de KNO-arts.

Obliteratietechniek

Om het terugkeren van de ontsteking te voorkomen of een chronisch ontstoken radicaalholte op te heffen, kan ervoor gekozen worden om de mastoidholte op te vullen. Dit gebeurt met botschraapsel of glasfibers. Als de KNO-arts dit bij u wil uitvoeren, dan bespreekt hij of zij dit van tevoren met u.

'Second look' operatie

Wanneer uw arts verdenkt dat er opnieuw cholesteatoom in het oor is gegroeid en dit is bevestigd met een MRI-DWI scan, dan kan een 'second look' operatie (controle) na enkele maanden nodig zijn.

Na de operatie

Naar huis

Uw operatie gebeurt in dagbehandeling. Dit betekent dat u dezelfde dag nog naar huis mag, tenzij het nodig is om een nacht in het ziekenhuis te blijven.
Wij raden aan om de eerste nacht na de operatie niet alleen thuis te zijn.

Meer informatie

In de folder 'Naar huis na het schoonmaken (sanering) van het oor' leest u meer informatie over adviezen voor thuis. Of bezoek de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Keel-, neus- en oorheelkunde

088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 16 augustus 2023 / 5328