Contact
  1. 5489-Echo van het hart via de slokdarm met een roesje

Uitleg onderzoek

​Binnenkort ondergaat u een Trans Oesoephagaal Echocardiogram (TEE), kortweg slokdarmecho. Dit is een vervolgonderzoek op het gewone echocardiogram en dient ter aanvulling. Soms geeft het gewone echocardiogram onvoldoende informatie over het hart, omdat de afstand tot het hart vanaf de borstwand te groot is. Bij een slokdarmecho wordt er vanuit de slokdarm naar het hart gekeken. De afstand tot het hart is dan veel kleiner. Dit zorgt voor een duidelijker beeld van bepaalde hartstructuren, zoals de hartkleppen.

Wat neemt u mee?

U wordt een halve dag opgenomen. Neem op de opnamedag een lijst mee van de medicijnen die u slikt (of alle doosjes). Laat kostbaarheden zo veel mogelijk thuis.

Voorbereiding thuis

In verband met het roesje is het belangrijk dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niets meer eet of drinkt. Wel is het belangrijk dat u uw medicijnen inneemt, met uitzondering van plasmedicijnen; hierbij mag u enkele slokjes water drinken. We raden u aan gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Voor het onderzoek moet u rekenen op een opname van een halve dag. Omdat u een roesje krijgt, mag u niet zelf naar huis rijden. Zorgt u dus van tevoren dat uw vervoer naar huis geregeld is.

Melden in het ziekenhuis

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Centrale balie in Zwolle of bij de receptie in Meppel. Daar verwijzen medewerkers u naar de dagverpleging.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek vindt in Meppel plaats op de afdeling Hartbewaking. U wordt in bed naar de hartbewaking gebracht. In Zwolle vindt het onderzoek op de afdeling Shortstay plaats.
Een cardioloog voert het onderzoek uit. Met een spray wordt de keel verdoofd. U krijgt via het infuus een roesje toegediend. Sommige mensen vallen in slaap, anderen blijven wakker, maar zijn meer ontspannen door het slaap-/kalmeringsmiddel. Hierna wordt de slang (met een doorsnede van 1cm) ingebracht. Aan het uiteinde van de slang zit een zender/ontvanger voor (hoogfrequente) geluidsgolven. Wanneer de slang is ingebracht, geeft deze vrijwel geen hinder meer. Uw ademhaling wordt er niet door belemmerd. Als er voldoende beelden van uw hart zijn gemaakt, wordt de slang verwijderd. Uw keel voelt na het onderzoek verdoofd aan. Een slokdarmecho heeft geen schadelijke bijwerkingen en kan daarom ook tijdens de zwangerschap worden uitgevoerd. Het onderzoek zelf duurt ongeveer een half uur. 

Na het onderzoek

De verpleging doet de nazorg. De keel kan één tot twee dagen na het onderzoek gevoelig zijn. Het roesje beïnvloedt uw reactievermogen. U mag de rest van de dag niet autorijden of machines bedienen. Dit betekent dat iemand u misschien naar huis moet brengen.

Uitslag van het onderzoek

Er wordt een afspraak bij de polikliniek gemaakt met uw behandelend cardioloog.

Contact

Zwolle

Polikliniek Cardiologie
(038) 424 45 05 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Meppel

Polikliniek Cardiologie
(0522) 23 30 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Heeft u nog vragen, dan staat uw cardioloog u tijdens zijn spreekuur graag te woord. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 
Voor locatie Zwolle kunt u dan bellen met de opnameplanning op (038) 424 27 61.
Voor locatie Meppel kunt u bellen met de afdeling Cardiologie.

28 maart 2019 / 5489
Echo van het hart via de slokdarm met een roesje

In overleg met uw cardioloog wordt er bij u een echo van het hart via de slokdarm gemaakt. Met dit onderzoek bekijkt de cardioloog via een slang in uw slokdarm de werking van uw hart. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? 

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Eten en drinken
Opnameplanning

De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.

Opname
Aanmelden

U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden
Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.

Gastvrouw of -heer
Shortstay

De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.

Shortstay
Gesprek met verpleegkundige

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

Gesprek met verpleegkundige
Tablet
Terwijl u wacht om naar de verpleegafdeling te gaan, kunt u in de koffiekamer gebruikmaken van een tablet.
Tablet
Slokdarmecho met een roesje
Eenmaal op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de slokdarmecho met een roesje. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks medicijnen toegediend.
Slokdarmecho met sedatie
Bewakingsapparatuur
U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur.
Bewakingsapparatuur
Voorbereiden medicatie
De verpleegkundige bereidt de medicatie voor.
Voorbereiden medicatie
Familie
Tijdens de ingreep kan uw familie in de buurt blijven, bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de liften. Wij brengen uw familie op de hoogte als u weer goed wakker bent.
Familie
Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog, een hartecholaborant en een anesthesie- of sedatiemedewerker. Soms is een anesthesist aanwezig. Voor het onderzoek wordt u in slaap gebracht door de sedatiemedewerker.
Het onderzoek
Bijtring

U krijgt een bijtring tussen uw tanden zodat de endoscoop gemakkelijker naar binnen kan. Afhankelijk van wat er moet worden bekeken, bevindt de endoscoop zich zo'n 10 tot 20 minuten in uw slokdarm.

Bijtring
De hartecholaborant

De hartecholaborant assisteert de cardioloog en is gespecialiseerd in het maken van echo’s. De beelden die de cardioloog met de endoscoop maakt zijn zichtbaar op de monitor. Hiermee kan o.a. de werking van uw hart in beeld gebracht worden.

De hartecholaborant
Controles
Terwijl u wakker wordt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk en zuurstofgehalte.
Controles
Eten en drinken

Als u weer goed wakker bent, krijgt u wat te eten en te drinken.

Eten en drinken
Weer naar huis
Bent u goed wakker en zijn de controles goed, dan geeft de verpleegkundige aan dat u naar huis mag.
Weer naar huis
Hulp thuis
Als u naar huis gaat, is het noodzakelijk dat de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u (in huis) is, om u te helpen en te verzorgen mocht dat nodig zijn.
Hulp thuis
Eten en drinken
Opname
Aanmelden
Gastvrouw of -heer
Shortstay
Gesprek met verpleegkundige
Tablet
Slokdarmecho met sedatie
Bewakingsapparatuur
Voorbereiden medicatie
Familie
Het onderzoek
Bijtring
De hartecholaborant
Controles
Eten en drinken
Weer naar huis
Hulp thuis

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.