Contact
  1. 5506-Abces

Verzorging na de behandeling

Door een abces in te snijden komen pus en wondvocht uit de wond en wordt het wondgebied ontlast. Hier leest u wat u kan doen als de ingreep achter de rug is.

Uitleg

Een abces is een holte gevuld met pus of wondvocht als gevolg van een ontsteking.

Verzorging

Verband


Er zit een verband op de plaats waar het abces is ingesneden. Dit kan in principe blijven zitten totdat uw kind voor controle bij de chirurg komt. Het kan zijn dat er een openingetje in het wondje zit om wondvocht te laten afvloeien. In dat geval moet het verband worden verschoond, ofwel dagelijks ofwel volgens de instructie die u heeft gekregen.

Eten en drinken


Het is mogelijk dat uw kind door de narcose nog misselijk is. Een paar keer overgeven is normaal. Het drinken kunt u in dat geval beter beperken tot water, thee, appelsap of bouillon. De dag na de operatie mag uw kind weer gewoon alles eten en drinken.

Activiteiten


Uw kind mag alleen in bad of onder de douche als het mogelijk is het verband droog te houden. In principe is het geen bezwaar dat uw kind, zodra u zelf denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat. Het is verstandig om uw kind gedurende een dag of tien niet te laten sporten of deelnemen aan de gymnastieklessen.

Controle

Als uw kind voor controle bij de chirurg wordt verwacht, krijgt u hiervoor een afspraak mee naar huis.

Wanneer bellen

Het kan zijn dat zich problemen voordoen. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de behandelend chirurg. Buiten kantooruren belt u het algemene nummer van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoend chirurg.

U moet in ieder geval waarschuwen bij:

  • langdurig braken;
  • koorts hoger dan 38°C;
  • toenemende pijn;
  • bloedende wond;
  • als de wond dik en rood is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

088 624 50 00

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Abdominale chirurgie 
088 624 62 95 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Traumachirurgie
088 624 62 85 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Vaatchirurgie 
088 624 62 80 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5506