Contact
 1. 5589-Thuismonitoring van risicozwangeren

Informatie over ziekenhuisverplaatste zorg

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap extra controle nodig hebben, maar daarvoor niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven worden, krijgen 'ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie'. Zij krijgen dezelfde behandeling als in het ziekenhuis, maar dan in hun eigen omgeving. Dit betekent dat zij thuis zijn, maar dat er officieel wel sprake is van een opname. In deze folder lees je meer over thuismonitoring van risicozwangeren. 

Sense4Baby (S4B)

Als thuismonitoring inderdaad op jou van toepassing is, krijg je een koffertje met een S4B unit. Daarbij ontvang je instructies voor het zelf aansluiten en insturen van het CTG (hartfilmpje). Je oefent twee keer met een verpleegkundige. Als dit goed gaat, mag je naar huis met het Sense4Baby-systeem. Je ondertekent daarvoor een aansprakelijkheidsformulier. Het Sense4Baby-systeem is een CTG-apparaat met een smartphone. Je sluit zelf het CTG-apparaat aan. Via de smartphone stuur je het CTG dagelijks vóór 12.30 uur door naar het ziekenhuis.

Elke dag, behalve op de terugkomdag, belt de thuismonitoringsverpleegkundige je via de BeterDichtbij App. Je ontvangt hierover een mail. De thuismonitoringsverpleegkundige stelt je dan vragen over jouw gezondheid. En informeert jou over onder andere:

 • leefregels en voorschriften met betrekking tot (bed)rust
 • je bevalling en het eventuele geboorteplan
 • het melden van eventuele klachten.

Alle gegevens worden diezelfde dag doorgegeven aan de gynaecoloog. Als het nodig is om je behandeling bij te stellen, word je daarvan (telefonisch) op de hoogte gebracht.

Terugkomdag

Elke woensdag is de vaste terugkomdag in het ziekenhuis. Op deze dag en bij elke afspraak in het ziekenhuis, neem je de S4B unit mee.

Op de terugkomdag verwachten wij je voor een uitgebreide controle in het ziekenhuis. Dit programma bestaat meestal uit:

 • echo
 • controles door de thuismonitoringsverpleegkundige
 • soms maak je ook gebruik van bloeddruk meten thuis met de Thuismeten app van Luscii, programma safe@home
 • contact met andere disciplines zoals lactatiekundige en diabetesverpleegkundige
 • bloed- en/of urineonderzoek als dat nodig is
 • mogelijkheid tot consult haptonomie/fysiotherapie.

Tot slot heb je op de terugkomdag een afspraak met de arts-assistent en/of de gynaecoloog. Als je een S4B unit hebt, maak je het CTG voordat je naar het ziekenhuis komt. Vooraf hoor je het programma voor die dag van de thuismonitoringverpleegkundige. Ook krijg je van haar -als dat nodig is- formulieren voor bloed­- en/of urineonderzoek. Als alles in orde is, mag je weer naar huis en wordt thuismonitoring voortgezet. Als wijzigingen in je behandeling noodzakelijk zijn, dan hoor je dat direct.

Mobiliseren

Thuismonitoring kun je het beste zien als ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie. Je bent dan als het ware thuis opgenomen, maar je moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden van een ziekenhuisopname:

 • Wat je in het ziekenhuis mag en kan doen, mag thuis ook.
 • Je mag geen (zware) huishoudelijke taken doen zoals schoonmaken.
 • De zorg voor je kind(eren) laat je zoveel mogelijk aan anderen over.
 • Je blijft tijdens de opname thuis. Je mag dus niet autorijden, winkelen, boodschappen doen, op bezoek, enz. 

Soms zijn bovengenoemde voorwaarden niet op jou van toepassing. De verpleegkundige van de thuismonitoring bespreekt dit dan met jou.

Wanneer contact opnemen?

Neem altijd contact op met de afdeling Verloskunde bij de volgende klachten:

 • vruchtwaterverlies
 • bloedverlies
 • regelmatige en pijnlijke harde buiken
 • minder of geen 'leven voelen
 • ernstige hoofdpijn.

En bij elke andere klacht waarover je je zorgen maakt, bijvoorbeeld 'niet-pluis-gevoel', koorts, pijn in de bovenbuik/maagstreek, veranderingen van gezichtsvermogen of het zien van sterretjes, plotseling veel vocht vasthouden enz.

Als je één of meerdere van bovenstaande klachten hebt, moet je waarschijnlijk naar het ziekenhuis komen voor controle.

Contact

 • De afdeling Verloskunde is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Overdag kun je tussen 12.30 en 17.00 uur terecht bij de verpleegkundige van thuismonitoring via telefoonnummer (06) 10 09 02 08. Svp niet bellen via WhatsApp, omdat de verbinding niet altijd goed is. Buiten genoemde tijden is de telefoon doorgeschakeld naar de afdeling Verloskunde. Je kunt altijd bellen als je klachten en/of vragen hebt of als je ongerust bent.
 • Heb je vragen tussen 16.00 uur en 8.00 uur? Bel dan met:

Zwolle

afdeling Verloskunde
088 624 79 78

Laatst gewijzigd 25 april 2023 / 5589 / L