Contact
 1. 5589-Thuismonitoring van risicozwangeren
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Informatie over ziekenhuisverplaatste zorg

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap extra controle nodig hebben, maar daarvoor niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven worden, krijgen 'ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie'. Zij krijgen dezelfde behandeling als in het ziekenhuis, maar dan in hun eigen omgeving. Dit betekent dat zij thuis zijn, maar dat er formeel wel sprake is van een opname. Hier vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Ziekenhuisverplaatste zorg

Tijdens uw zwangerschap heeft u extra controle nodig. Die krijgt u in uw eigen omgeving. De zorg die u normaliter in het ziekenhuis krijgt, krijgt u nu thuis aangeboden. In de meeste gevallen wordt rust voorgeschreven, zodat u taken als koken en huishoudelijke werkzaamheden en eventuele zorg voor andere kinderen moet overlaten aan familie en/of vrienden.

Sense4Baby (S4B)

Als thuismonitoring inderdaad op u van toepassing is, nemen wij u eerst een nachtje op in het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf krijgt u een koffertje met een S4B unit. Ook ontvangt u de bijbehorende instructies voor het zelf aansluiten en insturen van het CTG (hartfilmpje). U oefent twee maal met een verpleegkundige. Als dit goed gaat, dan mag u naar huis met het Sense4Baby-systeem. U tekent een aansprakelijkheidsformulier voor het meenemen hiervan. Het Sense4Baby-systeem is een CTG-apparaat met een smartphone. U sluit zelf het CTG-apparaat aan. Via de smartphone stuurt u het CTG dagelijks vóór 8.30 uur door naar het ziekenhuis. De thuismonitoringsverpleegkundige komt u ook thuis opzoeken. De andere dagen, met uitzondering van de terugkomdag, belt de dienstdoende thuismonitoringsverpleegkundige u via de BeterDichtbij App. U ontvangt hierover een mail. De thuismonitoringsverpleegkundge stelt u dan vragen over uw gezondheidstoestand net als bij het huisbezoek. Elke maandag is het terugkomdag. Op de terugkomdag en bij elk consult in het ziekenhuis neemt u de S4B unit mee.

Huisbezoek

Meestal komt de thuismonitoringsverpleegkundige één keer per week bij u op huisbezoek. Tijdens uw opname hoort u wanneer en hoe vaak. Als u zwanger bent van een tweeling en in enkele andere situaties, krijgt u iedere dag thuis bezoek van de thuismonitoringverpleegkundige. Behalve op de terugkomdag. Deze bezoeken gaan ook in het weekend door. Tijdens dit bezoek informeert de verpleegkundige u onder andere over:

 • leefregels en voorschriften met betrekking tot (bed)rust;
 • de bevalling en het eventuele geboorteplan;
 • het melden van eventuele klachten.

Ook doet zij de controles die anders in het ziekenhuis gedaan zouden worden. Deze controles bestaan uit het meten van uw bloeddruk, polsslag en temperatuur en zo nodig het maken van een CTG.

Alle gegevens worden diezelfde dag doorgegeven aan de dienstdoende gynaecoloog. Als het nodig is om uw behandeling bij te stellen, wordt u daarvan telefonisch op de hoogte gebracht.

Wij gaan er van uit dat er in huis niet gerookt wordt. Ook vragen wij u om tijdens dit bezoek uw eventuele huisdieren vast te maken of in een andere ruimte te doen.

Terugkomdag

Eén keer per week, op maandagochtend, heeft u een vaste terugkomdag in het ziekenhuis. Op deze dag komt de verpleegkundige niet bij u thuis langs.

Op de terugkomdag verwachten wij u voor een uitgebreide controle in het ziekenhuis. Dit programma bestaat meestal uit:

 • echo;
 • controles door de thuismonitoringsverpleegkundige;
 • contact met andere disciplines zoals lactatiekundige en diabetesverpleegkundige;
 • zo nodig bloed- en/of urineonderzoek.

Tot slot heeft u die dag een afspraak met de arts-assistent en/of de dienstdoende gynaecoloog. Als u een S4B unit heeft, draait u het CTG voordat u naar het ziekenhuis komt. Vooraf hoort u het programma voor die dag van de thuismonitoringverpleegkundige. Ook krijgt u van haar -indien nodig- formulieren mee voor bloed­- en/of urineonderzoek. Als alles in orde is, mag u weer naar huis en wordt thuismonitoring voortgezet. Als wijzigingen in uw behandeling noodzakelijk zijn, dan hoort u dat direct.

Mobiliseren

Thuismonitoring kunt u het beste zien als ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie. U bent dan als het ware thuis opgenomen, maar u moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden van een ziekenhuisopname:

 • Wat u in het ziekenhuis mag en kan doen, mag thuis ook.
 • U mag geen (zware) huishoudelijke taken doen zoals schoonmaken.
 • De zorg voor uw kind(eren) laat u zoveel mogelijk aan anderen over.
 • U blijft tijdens de opname thuis. U mag dus niet autorijden, winkelen, boodschappen doen, op bezoek, enz. 

Wanneer contact opnemen?

Bij de volgende klachten moet u altijd contact opnemen met de afdeling Verloskunde:

 • Vruchtwaterverlies
 • Bloedverlies
 • Regelmatige en pijnlijke harde buiken
 • Minder of geen 'leven voelen
 • Ernstige hoofdpijn

En elke andere klacht waarover u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld 'niet-pluis-gevoel', koorts, pijn in de bovenbuik/maagstreek, veranderingen van gezichtsvermogen of het zien van sterretjes, plotseling veel vocht vasthouden enz.

Als één of meerdere van bovenstaande klachten zich voordoen, zult u waarschijnlijk naar het ziekenhuis moeten komen voor controle.

Contact

 • De afdeling Verloskunde is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Overdag kunt u tussen 8.00 en 16.00 uur terecht bij de verpleegkundige van thuismonitoring via telefoonnummer (06) 10 09 02 08. Svp niet bellen via WhatsApp, omdat de verbinding niet altijd goed functioneert. Buiten genoemde tijden staat het toestel doorgeschakeld naar de afdeling Verloskunde in het ziekenhuis. U kunt altijd bellen als u klachten en/of vragen heeft of als u zich ongerust maakt.
 • Heeft u vragen tussen 16.00 uur en 8.00 uur? Dan kunt u bellen met:

Zwolle

afdeling Verloskunde
(038) 424 79 78

V.l.n.r.: Patricia, Elly, Jantien, Harmke, Marlies, Anja, Monique en Egma 

Laatst gewijzigd 20 april 2021 / 5589 / L