Contact
 1. 5633-CT-onderzoek contrastmiddel bloedbaan

Een Computer Tomografie (CT-scan) laat doorsneden van het lichaam zien. Die zijn met röntgenstraling gemaakt. Met dit onderzoek kunnen wij verschillende onderdelen van het lichaam in allerlei richtingen afbeelden.

Binnenkort verwachten wij u op de afdeling Radiologie (röntgenafdeling) voor een CT-scan van:

O bloedvaten
O hals
O longen/bovenbuik
O lever
O anders:

Wanneer mag u geen CT-scan laten uitvoeren?

Er zijn situaties waarin het verstandiger is om geen CT-onderzoek te doen:

 • Bent u zwanger? Of bent u misschien zwanger? Neem dan contact op met uw behandelend arts. De gebruikte röntgenstraling bij een CT-onderzoek kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind.
 • Bent u overgevoelig voor jodium en heeft uw arts een CT-scan met contrastmiddel aangevraagd? In sommige contrastmiddelen zit jodium. We willen een allergische reactie bij u voorkomen. Vertel het daarom aan uw behandelend arts.

Hoe bereid ik mij voor op dit onderzoek?

Eten en drinken

Op de dagen voor en na het onderzoek

Drink op de dagen rond het onderzoek voldoende vocht:

 • Drink op de dag vóór het onderzoek, op de dag van het onderzoek én op de dag na het onderzoek elke dag twee liter vocht.
 • Drink ook één kop bouillon op de dag vóór het onderzoek.

Heeft u een vochtbeperkt dieet? Dan is extra vocht en bouillon drinken niet nodig. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, drink dan wat u van uw arts maximaal mag drinken op een dag.

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek mag u niet meer eten en drinken in de twee uur vóór de CT-scan. Wanneer u medicijnen gebruikt mag u deze innemen met een beetje water, tenzij uw arts u vertelt dat u deze medicijnen voor het onderzoek niet mag slikken.Neem iets te eten mee voor ná het onderzoek.

Soms is het nodig dat u voor en na de CT-scan vocht via een infuus krijgt. Dit gebeurt tijdens een dagopname. Extra drinken vooraf hoeft dan niet. Uw arts bespreekt dit met u.

Medicijnen

Gebruikt u NSAID’s? De meest voorkomende NSAID’s zijn: diclofenac, ibuprofen en naproxen. Stop het innemen van NSAID’s 24 uur voor het onderzoek tot 24 uur na het onderzoek. Weet u niet of uw medicijn een NSAID is? Vraag het dan na bij uw apotheek Paracetamol is geen NSAID.

Contact met arts

Neem contact op met uw behandelend arts als u na uw laatste afspraak met hem of haar:

 • klachten had als uitdroging en ernstige diarree;
 • opgenomen bent in het ziekenhuis;
 • een ander onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel heeft gehad;
 • gestart bent met een medicijn die een schadelijke effecten kan hebben op uw nierfunctie;
 • een nieuw plasmedicijn voorgeschreven heeft gekregen?

U krijgt dan vaak eerst een afspraak om uw nierfunctie opnieuw te bepalen.

Het onderzoek

U gaat op de onderzoekstafel liggen. Twee radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek bij u uit onder toezicht van een arts (radioloog) die op de afdeling aanwezig is. U krijgt jodiumhoudende contrastvloeistof via een infuusnaaldje in uw arm. Hiervan kunt u een warm gevoel door uw lichaam krijgen. Dit gevoel verdwijnt na enkele minuten. Dit is niet schadelijk voor uw lichaam.

De onderzoekstafel schuift door de ronde opening van de CT-scanner. Het lichaamsdeel dat we gaan onderzoeken is dan in het midden van de opening. Tijdens het maken van de opnamen schuift de onderzoekstafel langzaam door de CT-scanner. U hoort de röntgenbuis en de meetinstrumenten in de scanner om u heen draaien. Tijdens het onderzoek blijven de laboranten niet in de onderzoeksruimte. De laboranten bedienen de scanner in de bedieningsruimte, achter loodglas.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt. Het onderzoek doet geen pijn. Als wij uw buik of borst onderzoeken moet u ook een paar keer de adem inhouden. De laborant vertelt u wanneer dat moet.

Soms wordt u voor het onderzoek meerdere keren gescand. Tussen de scans moet u dan altijd een paar minuten wachten. Tijdens het wachten blijft u op de onderzoekstafel liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15-20 minuten.

Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof

Soms kunt u een allergische reactie krijgen op het contrastmiddel dat bij u is gebruikt. Deze kans is klein. Weet u dat u overgevoelig bent voor het contrastmiddel? Vertel dit altijd aan uw arts. Maar het kan ook goed zijn dat u dit niet weet. Vaak merkt u 15 minuten na het onderzoek of u overgevoelig bent. Meestal krijgt u een lichte reactie. U moet niezen, krijgt jeuk of galbulten. In zeldzame gevallen kun u ook een shock krijgen. De laborant houdt u na het onderzoek daarom goed in de gaten. Wanneer u een allergische reactie krijgt behandelen we u met medicijnen.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts vertelt u de uitslag van het onderzoek.

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek wacht u nog 15 minuten in de wachtkamer. Zo controleren we of u overgevoelig bent voor het contrastmiddel. Dit doen we zodat we bij een eventuele reactie u snel kunnen behandelen met medicijnen. Daarna kunt u in principe weer naar huis.
 • Na het onderzoek is het belangrijk dat u extra drinkt, dat wil zeggen: in ieder geval twee liter. Op die manier gaat de contrastvloeistof weer snel uit uw lichaam. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk.
 • Mocht u tijdens het onderzoek overgevoelig blijken voor het contractmiddel, dan blijft u wat langer. Tot u zich weer beter voelt. Krijgt u thuis een reactie, neem dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw huisarts.

Verdere informatie

Voorlichtingsfilm CT-scan

In de voorlichtingsfilm ziet u hoe een CT-scan wordt gemaakt.

Screenshot video voorlichtingsfilm CT-scan

Opleidingsziekenhuis

Op onze afdeling werken stagiaires. Wilt u niet dat er een stagiair bij uw onderzoek is? Meld dat dan aan de laborant die u uit de wachtkamer ophaalt.

Vragen

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt dat Isala u moet uitleggen waarom u een onderzoek krijgt en wat de gevolgen of risico’s zijn. Wilt u meer informatie, stel dan uw vragen aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. De radioloog en de laborant vertellen tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. Heeft  u vragen? Stel ze dan gerust, wanneer u wilt. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel

Radiologie
088 624 96 39  (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Checklist

In deze folder staat veel informatie. Bijvoorbeeld hoe u zich moet voorbereiden op het CT-onderzoek. In de checklist hieronder staat alles voor u samengevat.

Eén dag voor het onderzoek

 • Drinken twee liter vocht.
 • Drinken van één kop drinkbouillon.
 • 24 uur voor het onderzoek stoppen met slikken van NSAID’s.

Op de dag van het onderzoek

 • Twee uur van te voren moet u nuchter zijn.
 • Meenemen van iets te eten voor na het onderzoek.
 • Meenemen van uw afsprakenkaart en uw identiteitsbewijs.
 • Drinken van twee liter vocht na het onderzoek.

Op de dag na het onderzoek

 • Weer starten met slikken van NSAID’s 24 uur na het onderzoek.
 • Drinken twee liter vocht.
Laatst gewijzigd 9 maart 2022 / 5633