Contact
  1. 5669-Opname kind vanwege geelzien

(Hyperbilirubinemie)

​De medische term voor geelzien is icterus of hyperbilirubinemie. Bij hyperbilirubinemie is er een hoge waarde (hyper) van de stof bilirubine in het bloed van het kind. Dit leidt tot een gele verkleuring van het lichaam.

Wat is hyperbilirubinemie?

Als bij uw kind hyperbilirubinemie is vastgesteld leest u hier meer informatie over geelzien en over de medische en verpleegkundige behandeling tijdens de ziekenhuisopname van uw kind.

Geelzien bij pasgeborenen komt vaak voor, vooral als het kind borstvoeding krijgt. Een beetje geelzien is niet erg, maar als de waarde van het bilirubine te hoog is, kan dit schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van het kind.

Bilirubine is een stof die vrijkomt bij de afbraak van rode bloedcellen. Vóór de geboorte heeft het kind relatief veel rode bloedcellen. Na de geboorte zijn ze in deze grote hoeveelheden niet meer nodig en worden deze extra rode bloedcellen afgebroken. Bij het opruimen van deze rode bloedcellen komt bilirubine vrij. De lever zorgt er vervolgens voor dat dit bilirubine het lichaam weer verlaat.

Na de geboorte raakt dit bovenbeschreven proces gemakkelijk uit balans. Dit komt onder andere doordat de lever nog niet rijp is. Andere redenen kunnen zijn:

  • borstvoeding (moedermelk vertraagt namelijk de verwerking van de bilirubine);
  • te vroeg geboren baby (prematuur);
  • ongelijke bloedgroepen van moeder en kind;
  • infectie, matig drinken en veel afvallen van de baby.

Verschijnselen

De belangrijkste verschijnselen van geelzien zijn:

  • geel of bleek zien;
  • sloom zijn en daardoor minder drinken;
  • spugen;
  • gewichtsverlies.

Onderzoek

Vaak wordt eerst de bilirubine gemeten met een lampje op de huid. Soms is bloedonderzoek nodig om de waarde van het bilirubine vast te stellen. Dit gebeurt meestal via een hielprikje. Als het bilirubine te hoog is, kijkt de arts ook naar de hoeveelheid rode bloedcellen, de bloedgroep van uw kind en van uzelf, en naar de aanwezigheid van eventuele antistoffen.

Antistoffen zijn stoffen die mogelijk vanuit het bloed van moeder bij het kind terechtgekomen zijn en de rode bloedlichaampjes van het kind afbreken. Ze komen bijvoorbeeld voor als de bloedgroepen van moeder en kind niet overeenkomen. Daarom is het belangrijk de bloedgroep van de moeder te weten.

Behandeling

Als het bilirubinegehalte in het bloed van uw kind te hoog is, is behandeling nodig om te voorkomen dat de waarde verder stijgt. Extreem hoge bilirubinewaarden kunnen namelijk hersenbeschadiging veroorzaken.

Hersenbeschadiging bij pasgeborenen als gevolg van geelzien komt gelukkig maar zeer zelden voor. Dit komt doordat de grenswaarden die bepalen of het kind behandeld gaat worden, voor de zekerheid aan de lage en dus veilige kant zijn.

Fototherapie

De behandeling bestaat uit fototherapie. Hierbij worden lampen gebruikt met een speciaal licht. Dit licht zorgt ervoor dat het bilirubine een verandering van structuur ondergaat zodat het sneller kan worden uitgeplast. De lamp wordt boven uw kind geplaatst. Uw kind wordt bloot in de couveuse of op een tafel gelegd om de huid zo veel mogelijk te beschijnen.

Soms wordt een matrasje met licht (een biliblanket) onder uw kind gelegd, zodat ook de rug wordt beschenen. Uw kind krijgt een brilletje voor de ogen, zodat de ogen bescherming krijgen tegen het licht. 

Waarden

Tijdens de behandeling prikken we regelmatig bloed bij uw baby om vast te stellen hoe hoog de waarde van het bilirubine is. Afhankelijk hiervan bepaalt de kinderarts of de behandeling wordt voortgezet of kan worden gestopt.

Als de bilirubinewaarde ondanks de fototherapie blijft stijgen, is het soms noodzakelijk om een wisseltransfusie uit te voeren. Hierbij wordt een deel van het bloed van uw kind ingewisseld voor transfusiebloed. Dit is de meest effectieve manier om de bilirubinewaarde te laten dalen. Gelukkig is dit zelden nodig. Meestal is er dan sprake van tegengestelde bloedgroepen van moeder en kind.

Voeding

Het is belangrijk dat een kind met te veel bilirubine voldoende vocht binnen krijgt. Wanneer uw kind zelf onvoldoende kan drinken, is het soms nodig een sonde of een infuus in te brengen.

Voordat we bij uw baby een sonde of infuus inbrengen of een andere vervelende of ingrijpende handeling uitvoeren, geven we hem/haar eerst sacharose. Dit is een suikeroplossing die dient om pijn en/of stress te verminderen. Het toedienen hiervan (via de mond) heeft geen bijwerkingen.

Naar huis

Na een aantal dagen is uw kind meestal weer zover opgeknapt dat hij/zij naar huis kan. Soms ziet de baby nog een beetje geel, maar is het bilirubine voldoende onder de grens gedaald dat het niet schadelijk is.

Bij kinderen die borstvoeding krijgen of afgekolfde moedermelk, blijft de gele kleur wat langer bestaan. Dit is niet erg. Meestal verdwijnt de gele kleur binnen drie weken. Als de gele kleur na drie weken na de geboorte niet verdwenen is, is het belangrijk de waarde van het bilirubine opnieuw te laten bepalen.

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u meestal een afspraak mee voor controle op de polikliniek.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Kindergeneeskunde
088 624 14 35 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 7 december 2022 / 5669