Contact
  1. 5725-Abatacept (Orencia®)

Medicijn bij reuma

​Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Abatacept (merknaam Orencia®) is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Medicijnen bij reumatische ziekten

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica.

Pijnstillers

Pijnstillers bestrijden de pijn en stijfheid die ontstaan door de ontstekingen. Ze worden ook wel NSAID’s genoemd: non-steroid anti-inflammatory drugs. Vrij vertaald betekent dit: niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze medicijnen werken vaak binnen een aantal dagen.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.
Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig.

Toepassing abatacept

Abatacept behoort tot de groep antireumatica. Het is een van de zogenoemde biologicals, medicijnen die worden geproduceerd met biotechnologische methoden. Ze remmen vaak specifiek een eiwit of cellen in het ontstekingsproces. Meer informatie over biologicals vindt u onderaan deze pagina bij Biologicals bij reuma.

Abatacept kan gebruikt worden voor de behandeling van chronische gewrichtsreuma. Het remt de werking van bepaalde ontstekingscellen (T-cellen) die betrokken zijn bij het reumatisch ontstekingsproces.

Behandeling met abatacept

Gebruik

Abatacept wordt per infuus toegediend tijdens een dagopname in ons ziekenhuis. De toediening per infuus duurt dertig minuten. Daarna wordt u nog gedurende twee uur gecontroleerd. Voor, tijdens en na het infuus worden uw bloeddruk, pols en temperatuur gemeten. De toediening gebeurt in week nul, na twee en vier weken en vervolgens om de vier weken.

Dagverpleging

Deze behandeling gebeurt op de afdelingen Dagverpleging. Gaat alles goed, dan mag u in de loop van de dag weer naar huis. Deze opname wordt gepland via de secretaresse van de polikliniek Reumatologie. Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat.

Screenshot video Welkom dagverpleging Isala
Video: Welkom op de Dagverpleging van Isala

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens het gebruik van abatacept kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

  • hoofdpijn en misselijkheid (meest voorkomend);
  • allergische reactie tijdens de toediening, die zich uit in: rillingen, huiduitslag, moeilijk ademen of slikken, of zwelling van gezicht, handen of voeten;
  • infecties van neus, keel of longen, of urineweginfecties; de kans op een ernstige infectie geldt met name voor patiënten die vaker ernstige infecties hebben gehad;
  • pijnlijke blaasjes op de huid (herpes), loopneus, duizeligheid, hoge bloeddruk, opvliegers, hoesten, diarree, opgeblazen gevoel, buikpijn, huiduitslag, vermoeidheid, spierzwakte, afwijkende leverenzymen (komen minder vaak voor).

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

  • ontstekingen van het mondslijmvlies;
  • kortademigheid of veel hoesten;
  • erge keelpijn in combinatie met koorts;
  • herhaaldelijke bloedneuzen/spontane blauwe plekken.

Voorzorgen

Infecties

Voordat u een infuus krijgt, is het belangrijk om te weten of u op dat moment een infectie heeft. U krijgt daarom van uw reumaconsulent een lijst met twaalf vragen over klachten die kunnen wijzen op een infectie. Wanneer u een infectie heeft, moet u uiterlijk 24 uur vóór de behandeling contact opnemen met uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog. De behandeling moet dan worden uitgesteld.

Bloedglucosemeter

Indien u diabetespatiënt bent en een bloedglucosemeter gebruikt dan graag contact opnemen met de reumaconsulent. Sommige bloedglucosemeters reageren op maltose en kunnen op de dag van toediening verhoogde glucosewaarden meten. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van maltose in het abatacept-infuus.

Zwangerschap en borstvoeding

Tot op heden zijn geen negatieve effecten van Abatacept waargenomen tijdens zwangerschap. Toch adviseren wij voor de zekerheid om Abatacept niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, maar om te kiezen voor een geneesmiddel waarvan de veiligheid beter bekend is bij zwangerschap. Stel uw behandelend arts altijd op de hoogte van uw (eventuele) zwangerschap of zwangerschapswens.

Het is onbekend of Abatacept in de moedermelk terecht komt. Er wordt verwacht dat Abatacept niet door het kind wordt opgenomen. Tot op heden zijn geen negatieve effecten in het kind waargenomen. Wanneer u Abatacept gebruikt, is dit daarom geen reden om te stoppen met het geven van borstvoeding. Stel uw behandelend arts wel altijd op de hoogte dat u borstvoeding geeft.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts of het Medicatie Adviespunt voor Zwangeren van Isala (MAZ), via telefoonnummer (038) 424 35 55.

Vaccinatie

Abatacept vermindert uw afweer tegen infecties, daarom wordt de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik) geadviseerd. Het is veilig de griepprik tijdens de behandeling te krijgen. Daarnaast zal de reumaconsulent met u overleggen over reizigersvaccinatie. Indien mogelijk zal eventuele reizigersvaccinatie plaatsvinden voor de start van abatacept. Uw reumatoloog overlegt met u over de pneumokokkenvaccinatie. De pneumokok is een bacterie die luchtweginfecties kan veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking.

Operaties

Licht uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog in als u geopereerd moet worden. Hieronder vallen ook operatieve ingrepen aan uw gebit. Als een geplande operatie plaatsvindt, moet het laatste abataceptinfuus uiterlijk vier tot acht weken daarvóór zijn toegediend. De behandeling met abatacept kan twee weken na de operatie worden hervat, als er geen tekenen van infectie of complicaties zijn opgetreden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van de Vakgroep Reumatologie Centraal Noord Nederland.

10 juli 2019 / 5725

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.