Contact
  1. 5730-Yttrium synoviorthese
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Medicijn bij reuma

​Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Yttrium synoviorthese is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Medicijnen bij reumatische ziekten

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica.

Pijnstillers

Pijnstillers bestrijden de pijn en stijfheid die ontstaan door de ontstekingen. Ze worden ook wel NSAID’s genoemd: non-steroid anti-inflammatory drugs. Vrij vertaald betekent dit: niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze medicijnen werken vaak binnen een aantal dagen.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.
Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig. 

Yttrium synoviorthese

Yttrium is een radioactieve stof met een korte halfwaardetijd (dit is de tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid stof nog precies de helft over is). Het heeft een doordringend vermogen in het weefsel van slechts enkele millimeters.

Toepassing yttrium synoviorthese

Yttrium wordt onder meer gebruikt om een chronische/terugkerende gewrichtsontsteking tot rust te brengen als deze onvoldoende heeft gereageerd op eerdere maatregelen, zoals rust, medicatie en lokale corticosteroïdinjecties (zoals triamcinolon).
De yttrium die u krijgt, wordt speciaal voor u aangemaakt in een kerncentrale in Europa. De organisatie van de gehele procedure luistert dus nogal nauw.

Behandeling met yttrium synoviorthese 

Gebruik

Bij gewrichtsontstekingen is het weefsel dat de gewrichtsholte bekleedt (het synovium) ontstoken. Yttrium ‘bestraalt’ van binnenuit het ontstoken weefsel. Dit leidt ertoe dat cellen tot op 3 mm diepte zich hierna niet meer kunnen delen. Aangezien het meeste ontstekingsweefsel 3 tot 4 mm dik is, zal dit in de maanden na de behandeling leiden tot een verminderde ontstekingsactiviteit (warmte- en vochtproductie). Overigens betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat u minder pijn houdt/heeft. Als de ontsteking heel heftig was, zal hierna het achtergebleven ontstekingsweefsel weer toenemen en leiden tot een ontstoken en gezwollen gewricht. In dit geval kan de behandeling maximaal tweemaal per gewricht herhaald worden.

Lekkage

Uiteraard is het de bedoeling om het celremmende effect alleen in het gewricht en niet elders in het lichaam te laten optreden. Daarom is het yttrium verbonden aan een stofje dat zo groot is dat het bijna niet uit het gewricht weg kan. Bij drukverhoging, bijvoorbeeld door lopen waarbij het kniegewricht wordt belast, lekt er echter toch iets weg via de lymfebanen. Om dit te voorkomen, krijgt u na de behandeling de eerste 24 uur strikte bedrust voorgeschreven.

Bestralingsschade

De bestralingsschade aan het lichaam komt overeen met één dag zonnebaden en is dus zeer gering.

Behandeling op Reumatologie

U wordt opgenomen op de afdeling Reumatologie. In de middag gaat u met bed naar de afdeling Nucleaire geneeskunde, waar de reumatoloog u een injectie in het aangedane gewricht geeft. Net zoals de poliklinische injecties met triamcinolon is dat onaangenaam, maar meestal niet erg pijnlijk. Overigens worden na de injectie met yttrium, via dezelfde naald, ook triamcinolon en lidocaïne toegediend.

Na de injectie

De eerste 24 uur na de injectie zijn moeilijk, omdat u het ingespoten gewricht niet mag buigen. Dat betekent meestal bedrust en ’s nachts eventueel een spanlakentje over het gewricht. De tweede 24 uur mag u wel bewegen, maar nog niet belasten. Overwippen naar een rolstoel, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, is nu meestal wel mogelijk. Zo’n 48 uur na de injectie mag u weer belasten en kunt u weer naar huis.

Medicijnen tijdens opname

Tijdens uw opname wordt uw medicijngebruik in principe niet veranderd. U kunt uw medicijnen zelf meenemen en beheren. Eventueel kunt u om een extra slaapmedicatie of extra paracetamol vragen.

Mogelijke bijwerkingen

  • Directe bijwerkingen zijn er eigenlijk niet, behalve misschien wat pijn van de injectie.
  • Door de toevoeging van lidocaïne kunnen in zeldzame gevallen bijwerkingen ontstaan (een overgevoeligheidsreactie) en door de corticosteroïdinjectie een (tijdelijke) verhoging van de bloedsuiker.
  • Bij eventuele lekkage van het yttrium buiten het gewricht kan schade ontstaan aan de omliggende weefsels, zoals de huid. Gelukkig is dit een zeer zeldzame bijwerking.
  • Als de injectie normaal is verlopen, kunnen hierna eigenlijk geen nieuwe problemen ontstaan. Alhoewel iedere injectie natuurlijk gevaar met zich meebrengt, zoals een infectie. Dit risico is overigens zeer klein.

Effect

Bij goede resultaten heeft u enkele maanden veel minder klachten van het gewricht. Wanneer de ziekte ook verder inmiddels wat rustiger is geworden, kan dit effect soms jaren aanhouden.

Soms is het nodig om ongeveer een maand na de ingreep nog eens overtollig vocht uit het gewricht weg te halen en een triamcinoloninjectie te geven.

Bij minder goede resultaten kan de ingreep per gewricht nog tweemaal herhaald worden. Daarna kan zo nodig worden overgegaan tot een operatieve verwijdering van het ontstoken gewrichtsweefsel (synovectomie).

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

  • ontstekingen van het mondslijmvlies;
  • kortademigheid of veel hoesten;
  • erge keelpijn in combinatie met koorts;
  • herhaaldelijke bloedneuzen/spontane blauwe plekken.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, is behandeling met yttrium niet mogelijk.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van de Vakgroep Reumatologie Centraal Noord Nederland.

16 januari 2019 / 5730

Gerelateerde folders