Contact
  1. 5730-Yttrium synoviorthese

Medicijn bij reuma

​Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Yttrium synoviorthese is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Yttrium synoviorthese

U krijgt Yttrium om een terugkerende (chronische) ontsteking in uw gewricht tot rust te brengen. Doel is dat u hierdoor minder pijn heeft in het gewricht. Dit medicijn krijgt u als eerdere maatregelen, zoals rust, medicatie en lokale corticosteroïdinjecties (zoals Triamcinolon) niet gewerkt hebben.

Yttrium is een radioactieve stof met een korte halfwaardetijd. Dit is de tijd waarin de helft van de stof zijn straling heeft afgegeven. De radioactieve straling van Yttrium dringt slechts enkele millimeters in het weefsel.

De Yttrium die u krijgt, wordt speciaal voor u aangemaakt in een kerncentrale in Europa. 

Behandeling en opname

Let op: 
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, is behandeling met Yttrium niet toegestaan. Geef dit dus zo snel mogelijk aan aan ons door. 

Voorbereiding

U mag op de dag van de opname gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Medicijnen tijdens opname

Tijdens uw opname blijft uw medicijngebruik hetzelfde. U kunt uw medicijnen zelf meenemen en gebruiken. Eventueel kunt u de arts of verpleegkundige om een extra slaapmedicatie of extra paracetamol vragen.

Op de dag van de behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de opnamebalie in de Centrale hal van Isala Zwolle, hoofdgebouw (V). Een medewerker haalt u hier op en brengt u naar de afdeling. Een verpleegkundige brengt u naar uw verpleegkamer.

In de middag wordt u in bed naar de afdeling Nucleaire geneeskunde gebracht, waar de reumatoloog het ontstoken gewricht aanprikt. Hierna zuigt hij/zij het aanwezige vocht weg en spuit hier met dezelfde naald Yttrium en Triamcinolon in. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de injecties die u waarschijnlijk al eens op de polikliniek kreeg.

Hoe werkt het medicijn?

Bij gewrichtsontstekingen is het weefsel in de gewrichtsholte (het synovium) ontstoken. Yttrium bestraalt van binnenuit het ontstoken weefsel. Dit zorgt ervoor dat cellen tot op 3 mm diepte zich hierna niet meer kunnen delen. Het meeste ontstekingsweefsel is 3 tot 4 mm dik. Hierdoor krijgt u in de maanden na de behandeling minder ontstekingsreacties zoals warmte- en vochtproductie. Hopelijk neemt daarmee ook de pijn af. Al gebeurt dat niet altijd.

Als de ontsteking heel heftig was, kan na de behandeling het achtergebleven ontstekingsweefsel weer groter worden. Dit zorgt dan opnieuw voor een ontstoken en gezwollen gewricht. Als dit gebeurt kan u deze behandeling maximaal tweemaal per gewricht krijgen.

Na de injectie

Let op:
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur het gewricht niet beweegt. Zo voorkomt u dat het stralingseffect ook op andere plekken in het lichaam terecht komt. In Yttrium zit een stofje dat zo groot is, dat het middel bijna niet uit het gewricht weg kan. Toch kan door beweging de radioactieve stof in de lymfebanen terecht komen. Vandaar dat wij complete bedrust voorschrijven. 

De eerste 24 uur na de injectie zijn moeilijk, omdat u het ingespoten gewricht niet mag buigen. Dat betekent bedrust en ’s nachts eventueel een spanlakentje over het gewricht. De tweede 24 uur mag u wel bewegen, maar nog niet belasten. Overwippen naar een rolstoel, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, is dan wel toegestaan. Zo’n 48 uur na de injectie mag u weer belasten en kunt u weer naar huis.

Mogelijke bijwerkingen

  • Directe bijwerkingen zijn er niet, behalve misschien wat pijn van de injectie.
  • Door de toevoeging van Triamcinolon kan de bloedsuiker (tijdelijke) verhoogd zijn. Meer informatie over corticosteroidinjecties leest u in deze folder.
  • Als Yttrium buiten het gewricht lekt, kunt u schade krijgen aan de omliggende weefsels, zoals de huid. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
  • Bij prikken in een gewricht bestaat altijd een kans op infectie. Gelukkig komt dit in de praktijk bijna nooit voor.

Effect van de behandeling

Bij goede resultaten heeft u enkele maanden veel minder klachten van het gewricht. Wanneer de ziekte ook verder inmiddels wat rustiger is geworden, kan dit effect soms jaren aanhouden.

Soms is het nodig om ongeveer een maand na de ingreep nog eens overtollig vocht uit het gewricht weg te halen en een Triamcinoloninjectie te geven.

Bij minder goede resultaten kunnen wij de ingreep per gewricht nog tweemaal herhalen. Alternatief is een operatieve verwijdering van het ontstoken gewrichtsweefsel (synovectomie).

Let op
  • Als u binnen 3 weken ná de therapie (onverwacht) in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u zo spoedig mogelijk melden bij de verpleegkundige dat u synoviatherapie heeft gekregen. De verpleegkundige moet voor informatie contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde van Isala Zwolle.
  • Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
088 624 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
088 624 96 41 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Deze informatie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Vakgroep Reumatologie Isala.

Laatst gewijzigd 9 maart 2022 / 5730