Contact
  1. 5762-PTCD-onderzoek en -behandeling

Galwegdrainage door röntgenstraling en echografie

​Als de afvoer van de gal naar de dunne darm belemmerd wordt, hoopt de gal zich in het bloed op. Daardoor krijgen mensen een min of meer gele kleur. PTCD-onderzoek en -behandeling beeldt de galwegen af en zorgt ervoor dat de gal weer kan doorstromen.

Doel van het onderzoek

Bij u is een belemmering van de afvoer van de gal naar de dunne darm geconstateerd. Omdat de gal zich nu in uw bloed ophoopt, heeft u een min of meer gele kleur gekregen. Doel van dit PTCD-onderzoek en behandeling is het afbeelden van de galwegen en ervoor zorgen dat de gal weer kan doorstromen.

Wat is een PTCD?

PTCD staat voor: Percutane (via de huid) Transhepatische (door de lever) Cholangiografie (röntgenonderzoek van de galwegen) Drainage. Kortweg een galwegdrainage. Een PTCD wordt toegepast als de galwegen zodanig verwijd zijn dat deze niet door een ERCP (endoscoop) bereikt kunnen worden. Tijdens een PTCD wordt met behulp van röntgenstraling en echografie een slangetje (katheter) geplaatst in de galwegen in de lever. Dit gaat via een prik (punctie) door de huid.

Voorbereiding

Vóór de behandeling wordt er bloed geprikt om uw stollingsstatus in beeld te krijgen. De behandeling vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). U moet daarom vanaf zes uur vóór de behandeling nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u niets mag eten en drinken.

Zwanger?

Wanneer u zwanger bent of denkt te zijn, moet u dat altijd aan ons doorgeven voordat we met de behandeling beginnen.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de röntgenafdeling (afdeling Radiologie). Een radioloog (arts op de röntgenafdeling) voert de behandeling uit. Een radiologisch laborant assisteert de radioloog hierbij, bijvoorbeeld door de materialen steriel aan te geven en de apparatuur te bedienen.

Nadat de anesthesioloog u onder narcose heeft gebracht, wordt u met steriele doeken toegedekt. Eerst bekijkt de radioloog met behulp van de echografie hoe hij het beste de galwegen kan bereiken. Vervolgens prikt hij de galwegen met een naald aan (punctie). Via een voerdraad brengt hij een drainageslangetje (katheter) in. Aan deze katheter komt een drainagezak te hangen. De katheter wordt vastgeplakt op de huid. Eventueel kunnen er nu foto’s gemaakt worden van de galwegen.

Indien nodig kan de katheter ook worden doorgelegd naar de dunne darm. Dan kan de gal alsnog via de natuurlijke weg worden uitgescheiden. Ook in dat geval zal een deel van de drain uitwendig komen te liggen. 

Na de behandeling

Na de behandeling moet u nog vier uur bedrust houden. De verpleegkundigen op de afdeling zullen regelmatig uw bloeddruk en hartslag controleren.

De drainagekatheter blijft over het algemeen zeven tot tien dagen zitten om zo de galwegen wat te laten afslanken. Na die periode wordt de katheter verwijderd. Afhankelijk van uw situatie kan er besloten worden een stent te plaatsen.

Contact opnemen bij: hoge koorts, niet meer functioneren van de drain of verstopte of verschoven drain.

Uitslag

De radioloog maakt een verslag van de resultaten van de ingreep. Dit stuurt hij door naar uw behandelend arts. U krijgt van hem de uitslag van de behandeling.

Contact

De radioloog en/of laborant vertellen tijdens de behandeling steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop. Heeft u alsnog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

Laatst gewijzigd 24 november 2023 / 5762