Contact
  1. 5896-Behandeling zenuwknoop achterzijde neus (ganglion sfenopalatinum)

​Ganglion sfenopalatinum is een kleine zenuwknoop aan de achterzijde van de neus die aangezichtspijnen kan veroorzaken. Een radiofrequente behandeling (warmtebehandeling) kan ervoor zorgen dat de pijn vermindert of zelfs verdwijnt. Hier kunt u lezen wat de behandeling inhoudt en hoe deze in haar werk gaat.

Behandeling

De behandeling duurt ongeveer een uur en vindt op de operatiekamer plaats onder lokale verdoving of sedatie (een roesje). De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst via de wang een naald bij het zenuwknoopje in de neus. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Daarna beoordeelt hij met behulp van een klein elektrisch stroompje of hij in het pijngebied zit. Als dit het geval is, spuit hij verdovingsvloeistof in het gebied. Vervolgens wordt de naaldpunt verwarmd. Hierdoor wordt de zenuw beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering zal optreden.

Voorbereiding

  • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
  • Vanwege de lokale verdoving of sedatie (roesje) moet u tijdens de behandeling nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf zes uur vóór de behandeling niet mag eten en drinken.
  • Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behandeling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.
  • Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welke moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.

Opname en behandeling

U wordt voor een dag opgenomen in het Behandelcentrum. Daar wordt u voorbereid op de behandeling. Dat betekent een ziekenhuisjasje aantrekken, sieraden afdoen en een eventueel uw gebit uitdoen. Vervolgens wordt u naar de operatieafdeling gebracht. Na de ingreep verblijft u korte tijd op de uitslaapkamer. Daarna gaat u terug naar het Behandelcentrum.

Aan het eind van de middag (of eventueel de volgende dag) mag u weer naar huis.

Napijn en mogelijke complicaties

Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter). Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een geringe kans op het optreden van complicaties. Hieronder noemen we de belangrijkste.

  • Er is een kleine kans op het optreden van een doof gebied bij het gehemelte. In zeldzame gevallen treedt er een doof gebied op bij de bovenkaak en/of tandenrij.
  • Na de behandeling kan een bloedneus optreden, ook nog na 24 uur.

Resultaat

Pas na zes tot acht weken is het zinvol om het (tussen)resultaat van de behandeling te beoordelen. U heeft dan een controleafspraak in het Pijncentrum om te zien of de behandeling effect gehad heeft. Overigens kan het goed zijn dat u al eerder merkt dat de behandeling uw pijnklachten heeft verminderd. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Contact

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan kunt u die stellen aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar. Het is handig om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Ook kunt u bellen met het Pijncentrum:

Zwolle

Pijncentrum
(038) 424 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

21 januari 2019 / 5896

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.