Contact
  1. 5940-Lumbale sympaticus blokkade

Lumbale sympaticus blokkade is een behandeling waarbij, met behulp van één of meer naalden, een baan van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Deze baan verloopt aan de voorzijde of zijkant van de wervelkolom.

Deze behandeling wordt vooral toegepast bij circulatiestoornissen aan het been, Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) en bepaalde zenuwpijnen zoals fantoompijn en rugpijn door een tussenwervelschijf. De behandeling vindt plaats in het Pijncentrum.

Hier leest u meer informatie over deze behandeling.

Voorbereiding

  • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan de behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
  • U mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent, u hoeft niet nuchter te zijn.
  • Na de behandeling mag u op die dag niet zelf­standig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behande­ling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.
  • Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw behande­lend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welke moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.

Verloop van de behandeling

U wordt in de wachtkamer opgehaald en naar een behandelkamer gebracht. De anesthesioloog/pijn­behandelaar bespreekt met u wat hij gaat doen. Houdt u er rekening mee dat deze anesthesioloog/pijnbehandelaar een andere kan zijn dan degene die u tijdens uw eerste afspraak heeft gezien.

U gaat liggen op een behandeltafel, op de buik. Tijdens de behandeling blijft u aanspreekbaar en wordt u af en toe gevraagd wat u voelt.

De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst één of meer naalden via de rug op de plek waar de zenuw zit. Dit gebeurt onder röntgendoorlich­ting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Het prikken kan pijnlijk zijn.

Daarna spuit hij via de naald(en) contrastvloeistof in, zodat hij kan zien of hij precies op de goede plek zit. Als dit het geval is, vindt de blokkade plaats, ofwel door toediening van een chemische vloeistof via de naald, ofwel door verwarming van de naald. Hierdoor zal in veel gevallen een verbetering van de doorbloeding in uw been en voet en pijnvermindering optreden.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Na de behandeling

Na afloop gaat u naar de rustkamer op onze afdeling. Daar krijgt u een kopje koffie of thee, in het bijzijn van uw begeleider. Daarna mag u weer naar huis.

Resultaat

Binnen enkele weken na de behandeling kan het resultaat worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden. Dit is echter altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter).

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan er tijdelijk een zwelling optreden van uw behandelde been of voet. Ook bestaat een kans op het optreden van zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen. Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een geringe kans op het optreden van deze complicaties.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle of Kampen

Pijncentrum
(038) 424 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

21 januari 2019 / 5940

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.