Contact
  1. 5972-Arthrogram en aansluitend CT of MRI

​Bij een artrogram wordt een gewricht, bijvoorbeeld de heup of de schouder, afgebeeld met behulp van een contrastmiddel en een röntgenfoto. Dit onderzoek wordt gedaan om de zachte weefsels rondom het bot zichtbaar te maken. In sommige gevallen is ook een CT- of MRI-scan nodig. Hier leest u meer over het onderzoek.

Voor de afspraak

U bent doorverwezen voor een artrogram, eventueel gevolgd door een CT- en/of MRI-scan.

  • Bent u zwanger of vermoedt u zwanger te zijn, meld dit dan minimaal 24 uur vóór het onderzoek aan uw behandelend arts.
  • Bent u allergisch (overgevoelig) voor jodium, meld dit dan minimaal 24 uur vóór het onderzoek aan uw behandelend arts en de afdeling Radiologie.
  • Als u aansluitend op het artrogram een CT- of MRI-scan moet laten maken, worden beide afspraken door het afsprakenbureau aan elkaar gekoppeld. Hierover wordt contact met u opgenomen.
  • Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. In uw plaats kunnen wij dan iemand anders helpen.
  • Neem altijd uw afspraakgegevens en uw identiteitskaart mee naar het ziekenhuis.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (de specialist van de afdeling Radiologie). De laborant zal u vragen om plaats te nemen op de röntgentafel. Vervolgens injecteert de radioloog een röntgencontrastmiddel in de gewrichtsholte. Dit kan een beetje pijnlijk zijn, omdat het gewricht zelf niet verdoofd kan worden. Door het maken van een eerste foto kan de radioloog op de monitor controleren of het röntgencontrastmiddel zich in het gewricht bevindt.

Als u aansluitend een afspraak heeft voor een MRI-scan, wordt meteen het MRI contrastmiddel ingespoten.
Voor een CT scan hoeft geen extra contrastmiddel ingebracht te worden. Na de injectie verwijdert de radioloog de naald en plakt een pleister op de plaats waar geprikt is. U kunt zich daarna weer aankleden en de laborant brengt u naar de wachtkamer voor de CT-of MRI scan. Over het CT- of MRI-onderzoek ontvangt u apart informatie.

Het onderzoek duurt, inclusief eventuele CT- of MRI-scan, ongeveer een uur.

Na het onderzoek

  • Na het MRI of CT onderzoek mag u direct naar huis. Wij raden u aan om niet zelf met de auto naar huis te rijden. Het gewricht is wat gezwollen door het contrastmiddel dat is ingespoten, en dit belemmert u bij het besturen van uw auto. Niet alleen kan dit voor uzelf gevaarlijke situaties opleveren, ook loopt u bij een ongeval het risico aansprakelijk gesteld te worden.
  • Geef het gewricht op de dag van het onderzoek rust. De volgende dag kunt u geleidelijk weer uw gang gaan, al is het niet verstandig om de eerste twee dagen te lang te staan (als het gaat om uw heup-, knie- of enkelgewricht) of te sporten.

Complicaties en bijwerkingen

Tot twee dagen na het onderzoek kunt u last hebben van een ‘zeurend’ gevoel in het onderzochte gewricht. Dit is normaal, hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het kan zijn dat een reactie op het contrastmiddel optreedt. Bij eventuele reacties gedurende het onderzoek (misselijkheid, jeuk of uitslag) blijft u na afloop wat langer op de afdeling Radiologie onder controle totdat u zich beter voelt. Bij eventuele reacties thuis (zoals een ‘grieperig gevoel’ of het ontstaan van galbulten) moet u contact opnemen met uw huisarts of (telefonisch) met de afdeling Radiologie.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek meldt de radioloog schriftelijk aan de arts/medisch specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Van hem/haar krijgt u de definitieve uitslag van het onderzoek.

Tot slot

De informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt is wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat betekent onder meer dat de zorgverlener – in dit geval dus de afdeling Radiologie – u in begrijpelijke taal moet informeren over de aard en het doel van een onderzoek, en over de gevolgen of de eventuele risico’s ervan. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u te allen tijde terecht bij de medewerkers van de afdeling Radiologie. De radioloog en/of laborant vertellen tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur)

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5972