Contact
  1. 5976-Voeding thuis - totale parenterale voeding (TPV)

​Als de darmen niet voldoende voeding (en/of vocht) kunnen opnemen, is het mogelijk dit via de bloedbaan toe te dienen. Zo krijgt u toch de benodigde voeding, vitamines en mineralen (en/of vocht) binnen. Deze methode heet totale parenterale voeding (TPV). Parenteraal betekent letterlijk ‘buiten de darm’.

Tijdens uw opname in het ziekenhuis heeft u totale parenterale voeding (TPV) gekregen. Dat wordt, als u het ziekenhuis mag verlaten, thuis voortgezet. Op deze pagina vindt u uitleg over de gang van zaken bij de toediening van TPV in de thuissituatie.

Voordat u met ontslag gaat, is vanuit het ziekenhuis het volgende voor u geregeld:

  •  zorg van het specialistisch team van de thuiszorg;
  • het afleveren van TPV, de hulpmaterialen en infuuspomp op uw thuisadres via een facilitair bedrijf;
  • een vervolgafspraak bij uw specialist en/of diëtist;
  • afspraken over de controle van uw bloedwaarden.

Hoe werkt TPV?

Bij TPV wordt voeding niet via de darm gegeven, maar via een infuuspomp met een dun slangetje rechtstreeks in uw bloedbaan. Het dunne slangetje (centraal veneuze katheter of centrale lijn) wordt in een groot bloedvat geplaatst. De voeding komt via dit slangetje in de bloedbaan terecht, waarna opname in uw lichaam plaatsvindt.

In de TPV zitten alle voedingstoffen die uw lichaam nodig heeft om een bepaalde periode te overbruggen waarin u niet via de darm kunt worden gevoed. Daarom is er sprake van kortdurend, veelal voor de duur van drie maanden of korter.
Wat u nodig heeft, is afhankelijk van uw lengte, gewicht, leeftijd en activiteit. De diëtist vertaalt de daarop gebaseerde behoefte aan energie (calorieën) en voedingsstoffen naar de uiteindelijke voeding. Per persoon kan de samenstelling van de TPV en de tijdsduur van toedienen verschillen.

Hoe lang moet de TPV inlopen?

In het ziekenhuis wordt de voeding 24 uur per dag toegediend en aan- en afgekoppeld door de verpleegkundige van de afdeling. Nu u thuis bent, verricht de verpleegkundige van de gespecialiseerde thuiszorg deze handeling.

In uitzonderingsgevallen kan de voeding thuis (als u geen hart- of nierproblemen heeft) eventueel versneld gedurende een kortere periode inlopen, bijvoorbeeld in de nacht of alleen overdag. De infuuspomp wordt tijdens deze kortere periode op een hogere stand gezet, waardoor dezelfde hoeveelheid voeding versneld kan inlopen.

Het voordeel van ‘s nachts voeden, is dat u overdag niet gebonden bent aan pomp en voeding. U kunt er ook voor kiezen juist overdag de voeding te laten inlopen, als het ’s nachts uw nachtrust negatief beïnvloedt, bijvoorbeeld omdat u vaak moet plassen. Uw behandelend arts of diëtist bekijkt, in overleg met u, wat voor u de beste methode is.

Draagbare pomp

Er wordt een draagbare pomp in een rugzak bij uw verzekeraar aangevraagd, die thuis wordt geleverd. Uw bewegingsvrijheid blijft hierdoor zoveel mogelijk behouden; u bent niet gebonden aan een infuusstandaard. In sommige situaties worden beide geleverd.

Leveren en bewaren van de TPV thuis

De Isala apotheek levert de TPV tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Als u thuis bent, neemt een specialistische bereidingsapotheek of uw eigen apotheek deze taak over. De apotheek levert één of twee keer per week de TPV bij u thuis af.

Het ziekenhuis regelt dat. U hoeft er alleen voor te zorgen dat u de geleverde TPV zakken in de koelkast bewaart. U krijgt een koelkast in bruikleen als de TPV via het facilitair bedrijf wordt geregeld.

Hygiëne

Hygiëne is erg belangrijk. Tijdens het aansluiten van de voeding mogen er geen huisdieren in de ruimte aanwezig zijn. Huisdieren verplaatsen veel stof dat verontreinigd kan zijn. Verder moet de ruimte goed huishoudelijk gereinigd worden.

Dagelijks stof afnemen en stofzuigen is noodzakelijk want bij het aan- en afkoppelen van de TPV is er via de katheter een open verbinding met de bloedbaan en de buitenlucht waardoor een infectie kan ontstaan. Ook de koelkast moet u goed schoon houden.

Inschakelen van de thuiszorg

Voordat u naar huis gaat, schakelt de transferverpleegkundige de gespecialiseerde thuiszorg in om de zorg rondom de TPV thuis over te nemen.

De transferverpleegkundige bespreekt met u hoe de zorg thuis eruit ziet. Er vindt overleg plaats op welk tijdstip de thuiszorg dagelijks bij u langskomt om de voeding aan te hangen, af te koppelen en de katheter te verzorgen. Mogelijk wordt een eigen bijdrage gevraagd voor thuiszorg.

Controle TPV

Om er zeker van te zijn dat u voldoende vocht en voedingsstoffen binnenkrijgt, vindt er één keer per week bloedafname plaats. Een laborant van Isala komt bij u thuis om bloed te prikken. Als u goed ter been bent, kunt u zelf hiervoor terecht bij een prikpost bij u in de buurt.

Uw behandelend arts controleert de uitslagen en neemt zonodig contact op. De aanvraag voor bloedafname (labformulieren) krijgt u mee bij ontslag.

Wat kunt u zelf doen?

Het kan van belang zijn om u thuis één maal per week te wegen. Zo is te beoordelen of de TPV uw voedings- en vochtbehoefte dekt. De diëtist bespreekt met u of dit voor u geldt. Hij/ zij neemt ook regelmatig contact met u op om te bespreken hoe het gaat.

Gewicht

Als uw gewicht niet daalt, maar minimaal hetzelfde blijft, krijgt u voldoende voeding en vocht. Als uw gewicht in de loop van de tijd ongewild te veel daalt of stijgt, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of diëtist. De TPV moet dan waarschijnlijk worden aangepast.

Urine

Urine is een goede graadmeter wat uw vochtbehoefte betreft. Per dag is een urineproductie van 1 liter of meer normaal. Plast u minder en is de urine donker gekleurd, dan is de kans groot dat u te weinig vocht krijgt. Dit is veelal niet aan te vullen door meer te drinken. U heeft in dit geval eventueel naast de TPV nog steriel zoutwater (NaCl) nodig. Dit gaat in overleg met uw behandeld arts en diëtist.

Zelf eten en drinken

Misschien wilt u naast de TPV zelf eten en drinken, maar is dit niet altijd mogelijk. In het ziekenhuis bespreekt uw behandeld arts/diëtist met u wat toegestaan is.

Vergoeding

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten die de TPV met zich meebrengt. Voordat u met ontslag gaat, is dit door het ziekenhuis geregeld. Houd eventueel rekening met een verplicht eigen risico.

Complicaties

Als het infuussysteem verstopt is, neem dan contact op met het thuiszorgteam. Bij koorts boven 38,5°C, braken of diarree moet u contact opnemen met het thuiszorgteam of uw (huis)arts.

Meer informatie

Vereniging voor patiënten met Parenterale Thuisvoeding
(088) 848 47 87 (op maandag tot en met vrijdag van 14.00-15.00 uur)

Maag Lever en Darm Stichting
(030) 605 58 81

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Diëtetiek
088 624 53 27 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel

Diëtetiek
088 624 53 27 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 5976