Contact
 1. 6023-Sneldiagnostiek Pijn op de borst

Onderzoeken en gesprek op één dag

Sneldiagnostiek Pijn op de borst houdt in dat de patiënt op één dagdeel een aantal onderzoeken krijgt. Aan het einde van de ochtend of middag hoort hij/zij direct of er iets aan de hand is en wat er eventueel verder gaat gebeuren. Uw huisarts stuurt een verwijsbrief naar de cardioloog. Als deze vindt dat er nader onderzoek nodig is om te bepalen wat er precies aan de hand is, komt u in aanmerking voor de sneldiagnostiek Pijn op de borst.

​Op deze pagina leest u hoe u zich voorbereidt op deze dag, wat de onderzoeken van de sneldiagnostiek inhouden en welke vervolgonderzoeken er mogelijk nog plaatsvinden. Houd er rekening mee dat u een hele ochtend of middag op de polikliniek Cardiologie moet zijn.

Wellicht vindt u prettig om tijdens het bezoek een familielid of goede bekende mee te nemen. Dat kan. Vooral bij het gesprek met de arts is het fijn als u iemand bij zich heeft. Twee horen immers meer dan één.

Schema van de dag

Afhankelijk van de agenda wordt u uitgenodigd voor het ochtend- of middagprogramma. In grote lijnen ziet uw bezoek aan de polikliniek Cardiologie er als volgt uit:

 • Hartfilmpje (ECG).
 • Inleveren ingevulde vragenlijst.
 • Fietstest (ergometrie) op de cardiologie functie afdeling.
 • Gesprek met cardioloog of arts-assistent cardiologie.
 • Eventuele instructie vervolgafspraken.

De volgorde van de onderzoeken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan dus per patiënt verschillen. Het is mogelijk dat u tussen de onderzoeken door enige tijd moet wachten in één van de wachtruimtes. In deze ruimtes zijn koffie en thee aanwezig die u naar believen mag gebruiken. Gezien het inspannende karakter is raadzaam aan iets te eten mee te nemen voor na de fietstest.

Voorbereiding

Bloedonderzoek

Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek Cardiologie is het van belang dat u bloed laat prikken. De specialist bepaalt aan de hand van de uitslag welke onderzoeken het beste bij uw persoonlijke situatie passen. Bij de uitnodiging voor uw bezoek aan de polikliniek Cardiologie heeft u een formulier ontvangen voor bloedafname.

U kunt zich met dit formulier melden bij een bloedafnamepunt bij u in de buurt. Op www.isala.nl/bloedafname vindt u een overzicht van bloedafnamepunten. Wilt u elders bloed laten afnemen, dan moet u melden dat de uitslag naar Isala moet worden gestuurd.

Let op: Het is belangrijk dat u nuchter bloed laat prikken. Dit betekent dat u de dag voor het bloedprikken vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en alleen nog water mag drinken.

Vragenlijst

In de envelop met de afspraakbevestiging is een vragenlijst bijgesloten. Aan de hand van deze vragen brengen wij uw voorgeschiedenis en huidige klachten, met name over pijn op de borst, in kaart. Het is zeer belangrijk dat u deze vragenlijst voorafgaand aan uw bezoek invult. U kunt de vragenlijst tijdens uw eerste onderzoek (hartfilmpje) inleveren bij de ECG-assistent(e). Hij/zij vraagt u ook om de vragenlijst.

Gebruik van medicijnen

Uw medicijnen mag u gewoon doorgebruiken, met uitzondering van zogenaamde Bètablokkers. Deze medicatie kan van invloed zijn op de uitslag van de inspanningstest (fietsproef).

Gebruikt u één van onderstaande bètablokkers, wilt u dan hiermee twee dagen voor uw bezoek aan de polikliniek stoppen?

 • acebutolol (Sectral)
 • atenolol (Tenormin)
 • betaxolol (Kerlon)
 • bisoprolol (Bisobloc, Emcor)
 • metoprolol (Lopresor, Selokeen)
 • oxprenolol (Trasicor)
 • pindolol (Viskeen)
 • propranolol (Inderal)
 • sotalol (Sotacor)
 • nebivolol (Nebilet)

Als er tijdens uw bezoek aan de polikliniek door de cardioloog geen wijzigingen in uw medicatie zijn aangebracht, kunt u na uw bezoek gewoon weer starten met de inname van uw medicatie zoals u gewend bent.

Diabetes

Als u diabetes heeft, kunt u op de onderzoeksdag uw normale insuline en/of andere middelen gebruiken. U mag vooraf eten zoals u gewend bent. U hoeft niet nuchter te zijn op de onderzoeksdag.

Wat neemt u mee op de onderzoeksdag?

 • Ingevuld vragenformulier Sneldiagnostiek pijn op de borst (heeft u per post ontvangen).
 • Afspraakbevestiging (heeft u per post ontvangen).
 • Lijst van medicijnen die u gebruikt.
 • Gemakkelijke kleding in verband met de fietstest (zie uitleg onderzoek).

Melden

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Verhinderd?

Wanneer u niet op het afgesproken tijdstip naar het onderzoek kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk een dag na ontvangst van de uitnodiging aan ons doorgeven en een nieuwe afspraak maken? We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Waar vinden de onderzoeken plaats?

U begint het dagdeel op de polikliniek cardiologie. Eén van de functielaboranten roept u in de wachtkamer op voor het eerste onderzoek. De volgorde van oproepen kan hierbij verschillen van de volgorde van melden. Na het hartfilmpje wordt u verwezen naar een andere wachtkamer. Vanuit deze wachtkamer wordt u opgeroepen voor verder onderzoek en het gesprek met de cardioloog.

De assistent(e) en de arts vertellen u steeds wat er gaat gebeuren. U kunt hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Uitleg over de onderzoeken

Bloedprikken

Bij het bloedafnamepunt (bij u in de buurt) levert u het formulier van de maatschap voor Laboratoriumgeneeskunde in dat u thuisgestuurd heeft gekregen. De laboratoriummedewerker neemt één of twee buisjes bloed bij u af. Het is belangrijk dat u nuchter bloed laat prikken.

Hartfilmpje

Een hartfilmpje wordt ook wel ECG (elektrocardiogram) genoemd. Dit onderzoek registreert de werking van het hart. Tijdens het onderzoek ontbloot u uw bovenlichaam en gaat rustig op een onderzoeksbank liggen. De functielaborant plaatst meetelektroden op uw borst. Met behulp van een meetapparaat wordt de werking van uw hart geregistreerd. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

Fietsproef

Bij een fietsproef (ook wel ergometrie genoemd) wordt gekeken naar het functioneren van uw hart tijdens inspanning. Een hartfunctielaborant(e), die de apparatuur bedient, is het gehele onderzoek aanwezig. Het onderzoek duurt dertig minuten. Als u het prettig vindt, kunt u een korte broek of sportieve kleding meenemen.

U neemt plaats op een hometrainer en de laborant sluit u op de apparatuur aan. De laborant plakt een aantal elektroden (rubberen dopjes) op uw borst en rug. Ook krijgt u een bloeddrukband om uw arm.

Als alles aangesloten is, begint u te fietsen. Na enkele minuten voert de laborant de belasting op, zodat u zich meer moet inspannen. Dit blijft zich herhalen. De laborant controleert tijdens het hele onderzoek uw hartactiviteit en bloeddruk.

Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met fietsen. Als u moe bent of klachten krijgt, meldt u dit dan aan de laborant. Hij of zij laat u weten wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, waarna u kunt stoppen met fietsen.

Ook tijdens het uitrusten worden uw hartritme en bloeddruk geregistreerd. Helaas kan om veiligheidsredenen familie niet bij dit onderzoek aanwezig zijn.

Gesprek cardioloog

Na de onderzoeken heeft u een gesprek met de cardioloog of arts-assistent. In dit gesprek bevraagt hij/zij u over uw specifieke klachten. Ook bespreekt de cardioloog met u de uitslagen van de onderzoeken.

Hij/zij legt ook uit welk vervolgonderzoek eventueel nodig is en wat dat onderzoek inhoudt. Tijdens dit gesprek kunt u zelf uiteraard ook vragen stellen. Na het gesprek met de cardioloog of arts-assistent mag u naar huis.

Mogelijke vervolgonderzoeken

Het is mogelijk dat er aan de hand van de onderzoeken besloten wordt om vervolgonderzoek te doen. Dit kan per patiënt verschillen. Indien nodig zal de secretaresse na het gesprek met de cardioloog hiervoor een afspraak maken. Ook ontvangt u van haar een voorlichtingsfolder over het vervolgonderzoek. Hieronder staan de twee meest voorkomende vervolgonderzoeken kort uitgelegd:

SPECT-CT-scan

Bij dit onderzoek kijkt de nucleair geneeskundige of er een (dreigend) zuurstoftekort in uw hart is. Dit gebeurt met een zogeheten SPECT-camera. In de ochtend doet u een inspanningstest. Vervolgens worden foto’s van uw hart gemaakt. Tijdens dit onderzoek krijgt u een infuus in uw arm.

Rond de middag vindt er een artsenoverleg plaats. Hierin wordt besloten of u naar huis mag of dat ook het middaggedeelte voor u van toepassing is. Dit is per persoon verschillend. Voor de SPECT-CT-scan zijn specifieke voorbereidingen (dieet) noodzakelijk. U wordt enige uren opgenomen op de nucleaire afdeling.

Hartkatheterisatie

Bij een hartkatheterisatie kijkt de cardioloog met behulp van contrastvloeistof hoe de kransslagaders (slagaders om het hart) en de grote lichaamsslagader eruit zien. Tijdens het onderzoek wordt de lies of pols verdoofd, waarna er een katheter ingebracht wordt. Na het inbrengen wordt een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in de kransslagaders gespoten.

Op de röntgenopname kan de cardioloog heel precies zien hoe de slagaders lopen en waar ze mogelijk vernauwd zijn. Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u enige uren wordt opgenomen op een verpleegafdeling.

De uitslag

De uitslag van de onderzoeken die op de dag van uw bezoek aan de polikliniek Cardiologie gedaan zijn, krijgt u tijdens het gesprek met de cardioloog of arts-assistent. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het tijdstip variëren.

Soms spreekt de cardioloog nog extra onderzoek(en) voor u af. De secretaresse van de polikliniek maakt voor de uitslag van deze onderzoeken een afspraak met u gemaakt worden. De uitslag van deze onderzoeken ontvangt op een later tijdstip op de polikliniek of via de telefoon.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Cardiologie
088 624 23 74 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6023