Contact
  1. 6033-Epirubicine® blaasspoeling

Gezwellen in de blaas, ook wel poliepen genoemd, hebben de neiging om terug te komen. Hoewel deze gezwellen zich betrekkelijk goedaardig gedragen, bevatten ze wel kwaadaardige cellen. Als al eerder een gezwel in uw blaas door middel van operatie is verwijderd, krijgt u een nabehandeling. U leest hier meer informatie over deze behandeling.

U krijgt blaasspoelingen die gericht zijn op het voorkomen en uitstellen van deze gezwellen. Voor de blaasspoelingen wordt het medicijn Epirubicine® gebruikt. De blaasspoeling met Epirubicine® is een vorm van chemotherapie, rechtstreeks in de blaas.

Voorbereiding

Vier uur voor de spoeling moet u zo weinig mogelijk drinken (bijvoorbeeld alleen wat water om uw medicijnen in te nemen). Ook tijdens het ophouden van de spoeling mag u niet drinken. Als u drinkt, kunt u uw plas minder goed ophouden, omdat de blaas sneller volloopt. Bovendien wordt het medicijn vermengd met urine waardoor het minder werkzaam is.

Bij gebruik van diuretica/ plastabletten geldt dat u deze na het uitplassen van de spoeling neemt en niet ervoor.

Melden

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Behandeling

De behandeling bestaat uit vier spoelingen één keer per week, gevolgd door vijf spoelingen één keer per maand. De spoelingen vinden poliklinisch plaats. U krijgt een afspraakschema mee voor de blaasspoelingen.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. U hoeft alleen de onderkleding naar beneden te doen. De verpleegkundige reinigt de uitwendige opening van uw plasbuis.

Vervolgens brengt zij een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas en laat de blaas eerst helemaal leeg lopen. Het inbrengen van de katheter kan een onaangenaam gevoel veroorzaken.

Via de katheter laat de verpleegkundige de Epirubicine® (een vloeistof) in de blaas lopen. Het is de bedoeling dat u probeert de spoeling twee uur in de blaas te houden. De verpleegkundige biedt u een inlegkruisje aan.

Opsporen

Vóór iedere blaasspoeling vraagt de verpleegkundige of u last heeft gehad van bijwerkingen. Bij klachten zal uw urine worden onderzocht. De uroloog zal regelmatig in uw blaas kijken door middel van een cystoscopie. Dit is noodzakelijk om eventueel toch nieuw optredende gezwelletjes op te sporen.

Als u problemen of vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij de verpleegkundige. Zij kan er ook voor zorgen dat u zo nodig tussentijds bij de uroloog terecht kunt.

Duur van een spoeling

Het inbrengen van de katheter en het laten inlopen van de vloeistof duurt bij elkaar ongeveer vijf minuten. U mag direct erna naar huis.

Nazorg

  • Na twee uur mag u de spoeling thuis op het toilet uitplassen. Bij de eerste twee keer luidt het advies om dit zittend te doen en om na afloop het toilet twee keer te spoelen met gesloten deksel (als u die heeft). Dit om besmetting van de omgeving of andere personen te voorkomen. Bij morsen op de bril raden we aan deze schoon te maken met veel water.
  • Op de dag van de behandeling en de dag erna moet u ervoor zorgen dat uw urine niet in contact komt met uw huid. De ingebrachte vloeistof kan de huid namelijk plaatselijk irriteren. De huid dan wassen met water en zeep.
  • De eerste keer dat u plast, heeft de urine een rode kleur als gevolg van het toegediende medicijn.
  • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur nadat u de spoeling heeft uitgeplast extra drinkt om infectie te voorkomen.
  • Wij raden u aan om tot zes dagen na de spoeling geen geslachtsgemeenschap te hebben, tenzij u of uw partner een condoom gebruikt.

Bijwerkingen

De vloeistof kan soms irritatie geven van de blaas. U heeft dan een branderig gevoel en vaker drang om te plassen. Meestal duurt dit enkele uren tot twee dagen.

Als de klachten langer aanhouden en/of als u koorts krijgt, dan heeft u misschien een echte blaasontsteking. Uw urine moet dan onderzocht worden door de huisarts of uroloog.

Om uitwendige irritatie aan schaamlippen of penis te voorkomen moet u de schaamstreek na het plassen spoelen of wassen met water. Dit hoeft alleen op de dag van de spoeling. Bij huiduitslag en/of jeuk moet u contact opnemen met de uroloog.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent. Indien u bekend bent bij de regieverpleegkundige kunt u ook bij haar met uw vragen terecht.

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 28 november 2022 / 6033 / 328071