Contact
 1. 6101-Diabetes en voeten

Informatie voor volwassenen

Diabetes (of suikerziekte) is een chronische stofwisselingsziekte. Het lichaam kan zelf de bloedsuikerspiegel niet meer binnen de normale grenzen houden. Mensen met diabetes hebben daarom een grotere kans op voetproblemen.

Gemiddeld krijgt één op de vier mensen met diabetes te maken met voetproblemen. Het is daarom van belang dat zij minimaal één keer per jaar hun voeten (preventief) door een deskundige laten onderzoeken. Tijdens deze controle wordt de werking van de zenuwen, bloedvaten en gewrichten getest. Hierbij wordt gekeken naar het risico om voetproblemen te ontwikkelen. Deze voetcontrole wordt in eerste instantie door de internist of diabetesverpleegkundige uitgevoerd. Bij de aanwezigheid van risicofactoren zullen de controles ook bij de podotherapeut plaatsvinden.

Algemene adviezen

 • Controleer dagelijks uw voeten.
 • Smeer uw voeten regelmatig in met een crème (5-10 minuten laten intrekken en daarna uw voeten schoonmaken).
 • Draag de hele dag adequate schoenen (ook in huis).
 • Loop nooit op blote voeten.
 • Laat de verzorging van uw voeten over aan de (medisch) pedicure of podotherapeut, zeker wanneer er sprake is van afwijkingen van de voeten.
 • Voetenbadjes worden afgeraden.
 • Bel direct uw podotherapeut wanneer u een wond heeft ontdekt aan uw voet!

Sims classificatie

De Sims classificatie geeft aan hoeveel risico er is op het krijgen van een voetwond die slecht geneest. Hoe hoger de kans op het krijgen van een wond des te hoger de Sims classificatie met het daarbij horende zorgprofiel. De indeling van de Sims classificatie bepaalt hoeveel behandelingen u nodig heeft. Daarnaast is het zorgprofiel noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding via de verzekeraar. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt de mate van vergoeding.

De Sims classificatie en het zorgprofiel wordt bepaald door uw internist of diabetesverpleegkundige.
Kijk voor meer informatie over de Sims classificatie en zorgprofielen op www.innofeet.nl.

Vergoeding

De behandeling door een podotherapeut wordt door veel verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij adviseren u vooraf bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar uw vergoedingen voor podotherapie. Mensen met diabetes krijgen vanuit de basisverzekering een vergoeding afhankelijk van de sims classificatie en het zorgprofiel. 

Welke (voet)klachten kunnen ontstaan bij diabetespatiënten

Neuropathie (gevoelsstoornis)

De zenuwen in het lichaam zorgen ervoor dat u pijn en temperatuur kunt voelen en dat u kunt bewegen, maar zij zorgen ook voor zweten en het vettig blijven van de huid. Neuropathie betekent dat uw gevoel minder wordt, doordat uw zenuwen minder goed werken, Dit kan worden veroorzaakt door diabetes. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een steentje in de schoen niet meer voelen, waardoor huidbeschadigingen/wondjes kunnen ontstaan. Daarnaast heeft een verminderde zenuwfunctie invloed op de kwaliteit van de huid. Bij neuropathie worden de talgklieren minder goed aangestuurd, waardoor de huid droog wordt. Ook verdwijnt de mogelijkheid om te zweten en de beharing op het onderbeen bij neuropathie.

Angiopathie (vaatproblemen)

De bloedvaten zorgen in het lichaam voor het aanvoeren van voedingsstoffen en zuurstof, maar ook voor het afvoeren van afvalstoffen. Angiopathie betekent dat de kwaliteit van de bloedvaten minder wordt. Dit kan ontstaan bij diabetes. Als de bloedvaten niet goed werken, kunnen pijnklachten (vaak kuitkramp) ontstaan. Ook kan de wondgenezing vertragen, waardoor er sneller infecties ontstaan.

Limited Joint Mobility (gewrichtsverstijving)

Door diabetes kunnen de kapsels rondom gewrichten stijver worden, waardoor gewrichten minder goed gebruikt kunnen worden. Dit wordt ook wel Limited Joint Mobility genoemd. Doordat u bij het afwikkelen van de voet gewrichten nodig heeft, verplaatst de druk onder de voet naar andere delen. Hierdoor kunnen overmatige eeltvorming of blaren ontstaan.

Ontstaan van wonden

Voetafwijkingen, gevoelsstoornissen en doorbloedingsproblemen kunnen bij diabetespatiënten op den duur leiden tot ernstige complicaties. Er kunnen wonden ontstaan aan de voeten, welke tot ernstige infecties of zelfs amputaties kunnen leiden. Neem daarom altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige of podotherapeut wanneer een wond na een week niet genezen is. Bij tekenen van een infectie (roodheid, toename pijn, zwelling, veel wondvocht wat ruikt, koorts, verhoogde glucosewaarden) moet u direct contact opnemen. Spoel de wond schoon met een douchekop zodat het water weg kan stromen. Verbind een wond in eerste instantie met een droog verband en vermijd voetenbaden.

Waarom naar de podotherapeut bij diabetes?

Bij de aanwezigheid van risicofactoren zullen de controles ook bij uw podotherapeut plaatsvinden. Dit is een belangrijke ondersteuning bij het voorkomen van problemen aan uw voeten.

Behandelmogelijkheden

Tijdens een uitgebreid onderzoek wordt er gekeken naar (eventuele) klachten en problemen, tevens worden er testen gedaan om het gevoel en de doorbloeding in kaart te brengen.
Daarnaast wordt u uitgebreid geïnformeerd over mogelijke problemen en hoe u deze kunt herkennen. Aan de hand van het onderzoek wordt er een persoonlijk behandelplan met u opgesteld. Enkele mogelijke therapieën zijn:

 • zooltherapie
 • wondverzorging
 • advies omtrent schoenen en voetverzorging
 • vilttherapie
 • siliconenorthese
 • verzorging van de voeten (nagels en eelt)

Samenwerking

Onze gespecialiseerde podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten (NVvDP) en de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten(NVvP). Door samen te werken met diverse disciplines zoals vaatchirurgen, internisten, revalidatieartsen, gipsverbandmeesters, wondverpleegkundigen, orthopedische schoenmakers en diabetesverpleegkundigen kan een zo optimaal mogelijk behandelplan voor u worden opgesteld.

Verwijzing

Podotherapie is een vrij toegankelijke discipline. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist om een afspraak te maken. Voor diabetespatiënten die recht hebben op zorg vanuit de basisverzekering dienen wij een schriftelijke verwijzing van arts of specialist te hebben.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Diabetescentrum
088 624 23 29 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 28 september 2023 / 6101