Contact
  1. 6105-Het nazorgbureau
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Het nazorgbureau is een unieke samenwerking tussen Isala en het consultatiebureau van Icare. Het nazorgbureau is er speciaal voor ouders met een kind dat is geboren onder de 34 weken zwangerschap en/of onder een geboortegewicht van 1500 gram. Door deze directe samenwerking is de zorg van alle hulpverleners die bij uw kind betrokken zijn beter op elkaar afgestemd. De groei en ontwikkeling van uw kind kunnen beter gevolgd worden. En daarnaast kunnen wij u, als ouder, afgestemd op uw wensen en behoeften ondersteunen en begeleiden bij de zorg voor uw kind. Dit verbetert de kwaliteit van onze zorg.

Voor wie

Het nazorgbureau is er voor u en uw kind als u in de regio woont waar Icare als thuiszorgorganisatie actief is én uw kind is geboren onder de 34 zwangerschapsweken en/of met een gewicht onder de 1500 gram. Na het ontslag van uw kind(eren) van de Medium Care/High Care afdeling van Isala krijgt u een afspraak mee voor het nazorgbureau.

Naar het nazorgbureau

Het nazorgbureau bevindt zich op de polikliniek Kindergeneeskunde van Isala. Tijdens uw bezoeken wordt uw kind afwisselend gezien door een jeugdarts of verpleegkundig specialist van het consultatiebureau en de kinderarts of verpleegkundig specialist van Isala. Daarna komt u afwisselend bij een jeugdarts of verpleegkundig specialist van het consultatiebureau en de kinderarts of verpleegkundig specialist van Isala.

Een verpleegkundig specialist is een (kinder)verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de medische zorg van pasgeborenen Op het nazorgbureau is ook een fysiotherapeut aanwezig om te kijken naar de motorische ontwikkeling van uw kind. Voor advies en begeleiding bij voedingsproblemen kunt u terecht bij de logopedist van het nazorgbureau. Verder is er aandacht voor de verwerking van een premature geboorte. Als u behoefte heeft aan een gesprek met een maatschappelijk werker, of iemand van de OHC (Obstetrische High Care) kan het nazorgbureau dit voor u regelen.

Huisbezoeken

Naast uw bezoeken aan het nazorgbureau krijgt u ook thuiszorg en begeleiding door de jeugdverpleegkundigen van het nazorgbureau. Zij geven uw kind(eren) thuis de vaccinaties en houden een vinger aan de pols bij de ontwikkeling van uw kind. Zij maken hierbij ook gebruik van Video Interactie Begeleiding (VIB), zie ook de patiëntenfolder over Video Interactie Begeleiding. De jeugdverpleegkundigen van het nazorgbureau zijn gespecialiseerd in de begeleiding van ouders van pre-/dysmature kinderen. Er is nauw overleg en afstemming tussen de jeugdverpleegkundige die bij u thuis komt en de medewerkers van het nazorgbureau.

Einde bezoeken nazorgbureau

U bezoekt het nazorgbureau tot uw kind de gecorrigeerde leeftijd van anderhalf jaar heeft bereikt. Nadien gaat u met uw peuter naar het consultatiebureau bij u in de wijk.

Kosten

Voor deze samenwerking tot stand kwam, bezochten ouders met hun pre-/dysmatuur geboren kind het reguliere consultatiebureau, waar artsen en verpleegkundigen weinig ervaring met deze groep kinderen hebben. Daarnaast vonden er apart bezoeken aan de kinderarts in Isala plaats. Om deze zorg beter op elkaar af te stemmen, hebben Isala en Icare de handen in één geslagen; het nazorgbureau is opgericht en geselecteerde jeugdverpleegkundigen zijn opgeleid.

Door dit initiatief kunnen we u als ouder van een pre-/dysmatuur geboren kind betere zorg bieden. Woont u in een huurwoning van de woningbouwvereniging, dan hoeft u voor deze zorg niet extra te betalen. Geldt dit niet voor u, dan bestaat uw bijdrage uit een lidmaatschap van de ledenvereniging van Icare (kosten twintig euro per jaar).

Machtigingsformulier Icare Ledenvereniging

 

Gegevens lid


Voorletters:


Achternaam:


Straatnaam:


Huisnummer:


Postcode:


Woonplaats:


Geboortedatum:


Telefoonnummer:


Mobiel nummer:


Banknummer:


E-mail:


Hierbij machtig ik Icare Ledenvereniging tot wederopzegging om jaarlijks de contributie van mijn rekening af te schrijven. De incasso voor dit kalenderjaar vindt plaats minimaal twee weken na uw inschrijving. De incasso voor de komende kalenderjaren vindt plaats in de laatste week van januari.

Datum:

Handtekening:

 

 


 

Dit formulier kunt u zonder postzegel terug sturen naar:
Icare Ledenvereniging
Ledenadministratie T.a.v.
Antwoordnummer 23
7940 VB MEPPEL

Bereikbaarheid

Als uw kind het ziekenhuis mag verlaten, krijgt u een afspraak mee naar huis voor het eerste bezoek aan het nazorgbureau. Ook geven we aan de jeugdverpleegkundige door wanneer u thuiskomt met uw kind. Zij zal dan een afspraak met u maken voor het eerste huisbezoek. Als u vragen heeft over het bezoek van de jeugdverpleegkundige kunt u met haar in contact komen via: prematuren@icare.nl. Deze mail wordt op kantoordagen gelezen.

Afspraken voor het nazorgbureau kunt u in overleg verplaatsen via de secretaresse van de kinderartsen, telefoon (038) 424 50 50.

De zorgcentrale van Icare is 24 uur per dag bereikbaar via 0900 – 88 33.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Kindergeneeskunde
(038) 424 50 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

4 december 2018 / 6105