Contact
  1. 6105-Het nazorgbureau

​Het nazorgbureau is een unieke samenwerking tussen Isala en GGD IJsselland. Het nazorgbureau is er speciaal voor ouders met een kind dat is geboren onder de 34 weken zwangerschap en/of onder een geboortegewicht van 1.500 gram. Door deze samenwerking is de zorg van alle hulpverleners die bij uw kind betrokken zijn, beter op elkaar afgestemd. De groei en ontwikkeling van uw kind kan zo beter gevolgd worden. En daarnaast kunnen wij u, als ouder, ondersteunen en begeleiden bij de zorg voor uw kind. Bovendien beperken wij zo zoveel mogelijk het aantal bezoeken, omdat u niet meer op verschillende locaties vergelijkbare zorg ontvangt.

Voor wie

Het nazorgbureau is er voor u en uw kind als u in de regio woont waar GGD IJsselland als jeugdgezondheidsorganisatie actief is én als uw kind is geboren onder de 34 zwangerschapsweken en/of met een gewicht onder de 1.500 gram. Na het ontslag van uw kind(eren) van de Medium/high care afdeling van Isala, krijgt u een afspraak mee voor het nazorgbureau.

Naar het nazorgbureau

Het nazorgbureau bevindt zich op de polikliniek Kindergeneeskunde van Isala. Tijdens uw eerste twee bezoeken wordt uw kind  gezien door een verpleegkundig specialist van Isala. Daarna komt u afwisselend bij een jeugdarts van het consultatiebureau of een verpleegkundig specialist van Isala.

Een verpleegkundig specialist is een kinderverpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in de medische zorg van pasgeborenen Op het nazorgbureau is ook een fysiotherapeut aanwezig om te kijken naar de motorische ontwikkeling van uw kind. Voor advies en begeleiding bij voedingsproblemen kunt u terecht bij de logopedist van het nazorgbureau. Verder is er aandacht voor de verwerking van een premature geboorte (te vroeg geboren). Als u behoefte heeft aan een gesprek met een maatschappelijk werker of iemand van de OHC (Obstetrische High Care) kan het nazorgbureau dit voor u regelen.

De eerste 6 maanden na de uitgerekende datum, ontvangt u voedingsadviezen via het nazorgbureau. Hierna is de jeugdverpleegkundige uw aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld hoeveelheid en soort voeding.

Einde bezoeken nazorgbureau

U bezoekt het nazorgbureau tot uw kind uiterlijk de gecorrigeerde leeftijd van anderhalf jaar heeft bereikt. Daarna gaat u met uw peuter naar het consultatiebureau bij u in de buurt. Als uw kind nog medische zorg nodig heeft, krijgt u een afspraak bij een kinderarts op de polikliniek.

Medisch dossier

Als u op het nazorgbureau komt, noteren wij belangrijke gegevens in het kindergeneeskunde-dossier. Deze staan niet automatisch ook in het dossier van de jeugdgezondheidszorg (GGD IJsselland). Daarom noteert de jeugdarts belangrijke gegevens, bijvoorbeeld over de groei en ontwikkeling van uw kind, óók in het jeugdgezondheidszorgdossier. Als u hier bezwaar tegen heeft, geef dit dan aan op het nazorgbureau. Na uw laatste bezoek op het nazorgbureau, wordt een afsluitende brief naar de jeugdgezondheidszorg verzonden.

Bereikbaarheid

Als uw kind het ziekenhuis mag verlaten, krijgt u een afspraak mee naar huis voor het eerste bezoek aan het nazorgbureau. Afspraken voor het nazorgbureau kunt u in overleg verplaatsen via de secretaresse van de kinderartsen, via telefoonnummer 088 624 50 50.

Ook kunt u mailen met de verpleegkundig specialist van Kindergeneeskunde via nazorgbureau@isala.nl. Deze mailbox wordt regelmatig uitgelezen op doordeweekse dagen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6105