Contact
 1. 6139-Dikke darmonderzoek (colonoscopie)

Uitleg onderzoek en voorbereiding

Een colonoscopie is een onderzoek van de gehele dikke darm. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en hoe u zich erop voorbereidt.

Colonoscopie

Een colonoscopie is een onderzoek van de gehele dikke darm. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een maag-, darm- en leverarts (MDL-arts), arts-assistent of nurse endoscopist met behulp van een endoscoop. Dat is een flexibele slang met een doorsnede van een centimeter, met aan het uiteinde een kleine camera. Het beeld van de camera wordt op een monitor weergegeven.

Tijdens het onderzoek kunnen aandoeningen opgespoord worden, zoals ontstekingen, zweertjes, poliepen en bloedingen.. Soms wordt de dikke darm nagekeken vanwege (periodieke) controle. Ook kunnen tijdens het onderzoek stukjes weefsel uit het darmslijmvlies weggenomen worden of behandelingen plaatsvinden, zoals het verwijderen van poliepen. Deze ingrepen zijn niet pijnlijk.

Om goed te kunnen beoordelen of het slijmvlies bij u gezond of afwijkend is, mogen er in de darm geen voedselresten aanwezig zijn. Deze voedselresten zouden namelijk het zicht kunnen belemmeren. Als tijdens het onderzoek mocht blijken dat uw darm niet schoon is, bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek mislukt en moet worden overgedaan.

Voorbereiding thuis

Laxeermiddelen

Het schoonmaken van uw darm gebeurt door het drinken van een laxeermiddel. Uw arts bekijkt welk laxeermiddel voor u het meest geschikt is. Dit is onder andere afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis. Het laxeermiddel kunt u met het recept ophalen bij uw eigen apotheek of bij de apotheek in de Centrale hal van Isala Zwolle. Neem het laxeermiddel in volgens het schema. Het is belangrijk dat u zich aan dit schema houdt. Het schema en recept worden naar u huisadres opgestuurd zodra u ingepland wordt voor het onderzoek. Het laxeermiddel veroorzaakt waterdunne ontlasting. Blijf daarom in de buurt van een wc. Ook kunt u hoofdpijn krijgen tijdens het laxeren. Drink daarom gedurende de dag nog 1,5 tot 2 liter extra. Eventueel kunt u bij erge hoofdpijnklachten paracetamol gebruiken.

Eten en drinken

Wanneer u naast het innemen van uw laxeermiddel nog andere vloeistoffen drinkt, is het van belang dat dit heldere vloeistoffen zijn. U mag geen koolzuurhoudende vloeistoffen, melk, rode vruchtensappen of limonade, troebele vruchtensappen en alcohol gebruiken. Stop drie dagen vóór het onderzoek met het eten van pitjes en zaden. Deze kunnen namelijk de colonoscoop verstoppen. U krijgt een schema thuisgestuurd zodra u ingepland wordt voor het onderzoek waarin uitgebreid staat wat u wel en niet mag eten.

Sedatie

In overleg met u heeft de arts het onderzoek met of zonder lichte sedatie afgesproken. Over sedatie is meer informatie beschikbaar op www.isala.nl. U vindt deze informatie ook onderaan deze webpagina, onder het kopje ‘Gerelateerde folders’. Het is van belang dat u deze informatie goed leest.

Uw medicijngebruik

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk dat we weten welke medicijnen u gebruikt en dat we op de hoogte zijn van uw medische geschiedenis. Wilt u daarom de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk invullen? Graag namen en doseringen van uw medicatie vermelden op de digitale vragenlijst.

Let op:
 • Gebruikt u ijzertabletten, -supplementen of -drank, stop dan 7 dagen vóór het onderzoek hiermee. Na het onderzoek kunt u de tabletten of supplementen weer hervatten.
 • Als u diabetes heeft, dan neemt de intakeverpleegkundige voor het onderzoek contact met u op. Zij spreekt met u af hoe u uw medicatie moet gebruiken ter voorbereiding op dit onderzoek. Neem op de dag van het onderzoek u diabetesmedicatie en glucose apparaat mee.
 • Heeft u slaapapneu en gebruikt u een medisch hulpmiddel zoals een C-PAP of MRA-beugel, neem deze dan mee naar het onderzoek.
 • Heeft u een stoma en wilt u vanwege materiaalgebruik contact hebben met de stomaconsulent, dan geeft u dit in de digitale vragenlijst aan.
 • Overige medicatie kunt u gewoon door gebruiken. Wanneer medicatie gestopt moet worden dan neemt de intakeverpleegkundige contact met u op.
 • Neem u medicatie niet gelijktijdig met het laxeermiddel in. Hier kunt u beter 30 minuten tussen laten zitten. Het laxeermiddel kan de opname en werking van medicijnen verstoren.

Belangrijk om te weten als u bloedverdunners gebruikt

 • Het gebruik van Acenocoumarol of Fenprocoumon (Marcoumar®)
  Deze medicatie dient u te stoppen voor het onderzoek. De trombosedienst neemt contact met u op voor verdere instructies. Wij melden u vooraf aan bij de trombosedienst.
 • Het gebruik van (Dabigatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®), Edoxaban(Lixiana®)
  Deze medicatie dient u te stoppen voor het onderzoek. De trombosedienst neemt contact met u op voor de instructies. Wij melden u vooraf aan bij de trombosedienst.
 • Het gebruik van Carbasalaatcalcium (Ascal cardio®), Acetylsalicylzuur (Aspirine®) Clopidrogel (Plavix®, Grepid®, Iscover®), Ticagrelor (Brilique®), Prasugrel (Efient®), Persantin (Dipyridamol®)
  Deze medicatie kunt u gewoon doorgebruiken. Tenzij u deze bloedverdunner gebruikt in combinatie met een andere bloedverdunner. In dat geval neemt de intakeverpleegkundige contact met u op.

Mocht u niet zeker weten of u bloed verdunnende medicatie gebruikt, neem dan contact op voor overleg.

De dag van het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u in een bed of op een onderzoekstafel, op uw linkerzij met opgetrokken knieën. Als u een lichte sedatie krijgt, wordt uw bloeddruk gemeten en krijgt u een knijper aan uw vinger om tijdens het onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Draag geen nagellak op u vingers. Dit belemmert het meten van het zuurstofgehalte.
Via een infuusnaaldje krijgt u een sedatiemiddel en/of een pijnstiller toegediend, waardoor u tijdens de behandeling slaperig en ontspannen bent. Dit is geen narcose. Door de snelle werking van het middel kan het onderzoek vrijwel direct plaatsvinden. De endoscoop wordt met een gel ingesmeerd.
Na inwendig onderzoek schuift de specialist de slang voorzichtig via de anus naar binnen. Zo nu en dan wordt er wat lucht (CO2) in de darm geblazen. Hierdoor ontplooit de darm zich en kan de arts de darm goed bekijken. Door de ingeblazen lucht en het maken van bochten met de endoscoop kunt u last krijgen van pijnlijke darmkrampen. Waarschijnlijk moet u hierdoor tijdens, maar ook vlak na het onderzoek wat winden laten. Dit is heel normaal.
Zo nodig kan de specialist stukjes slijmvlies wegnemen voor verder onderzoek. Ook kan hij poliepen verwijderen of een andere behandeling uitvoeren. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Wanneer er tijdens het darmonderzoek één of meerdere (grote) poliepen worden gevonden, kan de specialist besluiten om deze niet allemaal te verwijderen in één sessie. U wordt dan opnieuw voor een vervolg-darmonderzoek ingepland. Dit is vanwege kwaliteits- en veiligheidsredenen.

Na het onderzoek

Als u sedatie en/of pijnstilling heeft gehad, blijft u meestal nog een uur op de afdeling Dagverpleging, tot u weer goed wakker bent en geen klachten heeft. Op de afdeling krijgt u een broodmaaltijd. Daarna wordt uw contactpersoon gebeld om u op te halen. U mag niet zelfstandig naar huis als u een sedatie hebt gehad. De eerste 24 uur na het onderzoek bent u onder invloed van het sedatiemiddel en mag u niet aan het verkeer deelnemen. Van een taxi of het OV gebruik maken mag alleen onder begeleiding!
Als u geen sedatie en/of pijnstilling heeft gehad, kunt u – mits u klachtenvrij bent – vrij spoedig na het onderzoek op eigen gelegenheid weer naar huis.

U kunt na het onderzoek nog wat last hebben van dunne ontlasting, buikpijn en winderigheid. We raden u aan om reserveondergoed en kleding mee te nemen. Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.

Uitslag

U krijgt mondeling en schriftelijk een voorlopige uitslag van de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd. De definitieve uitslag wordt opgestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Als een medische specialist dit onderzoek heeft aangevraagd, volgt meestal een poliklinische of telefonische afspraak. Vervolgafspraken krijgt u mee als u naar huis gaat.

Mogelijke complicaties

Een colonoscopie is een relatief veilig onderzoek. Gemiddeld treedt er twee keer per duizend onderzoeken een serieuze complicatie op. Zo kan er tijdens het onderzoek een scheurtje in de darmwand ontstaan. De kans hierop is groter als de darm ernstig ontstoken is, of als er erg veel uitstulpingen zijn.
Ook na het verwijderen van een poliep kan er een scheurtje ontstaan. De belangrijkste klacht die hierbij optreedt, is buikpijn en koorts. Het verwijderen van een poliep kan een bloeding tot gevolg hebben. Dit kan direct tijdens het onderzoek optreden, maar ook nog tot veertien dagen nadien. Bij veel bloedverlies of andere klachten na het onderzoek, kunt u contact opnemen met de endoscopie-afdeling of met de dienstdoende maag-, darm- en leverarts via de receptie. Deze instructies krijgt u mee na het onderzoek.

Voorlichtingsfilm

In de voorlichtingsfilm Colonoscopie ziet u hoe het onderzoek verloopt. Bekijkt u deze film voorafgaand aan uw onderzoek.

Voorlichtingsfilm Colonoscopie

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Endoscopie van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Endoscopie

088 624 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur)

In uw afspraakbevestiging staat op welke locatie u wordt verwacht. Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

 

Laatst gewijzigd 9 februari 2024 / 6139

Gerelateerde folders