Contact
  1. 6199 -Zenuw- en spierechografie

Een echografie is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar. Met behulp van echografie kunnen zenuwen en spieren in beeld worden gebracht. Dit is niet pijnlijk en niet schadelijk voor de gezondheid. Hier leest u wat u bij het onderzoek kunt verwachten.

Voorbereiding

Wij vragen u bij het onderzoek kleding te dragen die gemakkelijk aan en uit te doen is. Verdere voorbereiding is niet nodig.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel of ligt u op een onderzoeksbank. De laborant brengt een contactgel aan op uw huid. Met een transducer [deze zendt geluidsgolven uit] beweegt hij over de huid. Een echoapparaat vangt de golven op en zet deze om in beelden. Zo kan de laborant de structuur van de zenuw of spier in beeld brengen.

Een zenuwechografie duurt 5 tot 40 minuten.

De duur van een spierechografie is afhankelijk van de vraagstelling en het aantal te onderzoeken spieren. Houdt u rekening met 45 minuten tot 1 uur en 30 minuten.

Voor kinderen is dit onderzoek niet belastend. De ouders mogen bij het onderzoek aanwezig zijn.

Na het onderzoek

Het onderzoek veroorzaakt na afloop geen klachten.

Uitslag van het onderzoek

De neuroloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek. U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Neurologie
088 624 24 58 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Neurologie
088 624 24 58 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6199