Contact
  1. 6423-Vernauwing-nierbekken

Aan de nier(en) kunnen afwijkingen ontstaan die tot allerlei klachten leiden. Hier vindt u informatie over een vernauwing in het nierbekken en de behandeling ervan.

Vernauwing nierbekken

De nieren zijn twee boonvormige organen die boven in de buikholte liggen, aan weerszijden van de wervelkolom achter het buikvlies. De nieren zorgen voor reiniging van het bloed. De afvalstoffen daarvan blijven achter in de nieren in de vorm van urine. De urine komt via het nierbekken en de urineleiders in de blaas terecht.

Een vernauwing in het nierbekken leidt tot een afvoerprobleem van de nier. De afvoer van urine uit de nier naar de blaas is belemmerd doordat op de verbinding (de zogenaamde ‘las’) tussen het nierbekken (pyelum) en de urineleider een vernauwing is ontstaan.

Klachten

Over het algemeen heeft u bij deze afwijking geen klachten, zeker niet wanneer het ontstaan van de vernauwing geleidelijk verloopt en de andere nier de taak van de zieke nier overneemt.

Oorzaken

Meestal gaat het om een aangeboren afwijking. In de loop van de kinderjaren groeit de zogenaamde ‘las’ niet mee, terwijl het nierbekken en de urineleider wel groeien. Zo ontstaat heel langzaam een relatieve vernauwing. En omdat de urineproductie met de jaren toeneemt, komt de nier steeds meer in de problemen.

Een vernauwing kan ook ontstaan als er een abnormaal bloedvat aanwezig is. Dit bloedvat veroorzaakt dan een soort knik in de overgang van het nierbekken naar de urineleider. Hierdoor ontstaat littekenweefsel. Vaak komt deze afwijking pas op latere leeftijd bij toeval aan het licht, tijdens een ander onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer er foto’s van de buik gemaakt worden.

Behandeling

Soms is het nodig om het vernauwde deel operatief te verwijderen en een nieuwe aansluiting te maken (pyelumplastiek). Dit wordt gedaan als de nier nog een redelijke functie heeft, maar wel achteruit gaat, of als de vernauwing veel klachten geeft.

Kijkoperatie

Tijdens een kijkoperatie wordt via vier kleine incisies (sneetjes) in de buik een deel van het verwijde nierbekken en de vernauwing in de urineleider verwijderd. Vervolgens wordt een nieuwe aansluiting tussen nierbekken en urineleider gemaakt.

De uroloog voert de operatie uit met behulp van de Da Vinci operatierobot. De uroloog heeft daardoor beter zicht en meer bewegingsvrijheid in de buik. De operatie verloopt sneller en u kunt eerder het ziekenhuis verlaten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6423