Contact
  1. 6476-Vaatrevalidatie-Isala-Harthuis

Een goede aanpak van risicofactoren voor hart- en vaatziekten leidt tot een langer leven, minder ziekte en een betere kwaliteit van leven. Het INFO- en FIT-programma helpt hart- en vaatpatiënten bij het aanpassen van hun leefstijl. Hier leest u daar meer over.

Hart- en vaatziekten

De zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten krijgt veel aandacht. Dit is hard nodig, want ongeveer een miljoen Nederlanders lijden aan een hart- en vaatziekte. Bij het merendeel van deze patiënten wordt de ziekte veroorzaakt door atheroscleros of slagaderverkalking. Hierdoor kan vernauwing of afsluiting van slagaders ontstaan. In het hoofd kan dit een TIA of een beroerte veroorzaken, in het hart pijn op de borst of een hartaanval en in de beenvaten etalagebenen. Soms leidt een vaatziekte zelfs tot amputaties.

Risico­factoren

Hart- en vaatziekten worden onder andere veroorzaakt door roken, suikerziekte, hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Verder speelt aanleg voor hart- en vaatziekte in de familie een rol. Deze oorzaken worden risicofactoren voor hart- en vaatziekten genoemd. Door de risico­factoren op te sporen en te behandelen kunnen hart- en vaatziekten worden voorkomen, of kan worden voorkomen dat ze opnieuw optreden (preventie).
Een goede aanpak van risicofactoren voor hart- en vaatziekten leidt tot een langer leven, minder ziekte en een betere kwaliteit van leven.

INFO-programma

Het behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft voor een groot deel te maken met het aanpassen van de leefstijl. Het veranderen van gewoonten met betrekking tot voeding, roken, alcohol, bewegen en stress is een veeleisende taak. Het vraagt veel van u en uw omgeving. Daarom biedt Isala u en uw partner de mogelijkheid om een voorlichtings­programma te volgen in het Isala Harthuis.

Het INFO-programma is een voorlichtingsprogramma waarin u informatie krijgt over aanpassing van uw leefstijl zodat er voor de toekomst zo min mogelijk kans op (nieuwe) vaatproblemen is. Iedere patiënt leert in het informatieprogramma zijn eigen risicofactoren kennen. U krijgt informatie van de diëtiste, de fysiotherapeut, de psycholoog, de verpleegkundige en de internist. Misschien heeft u vragen over stoppen met roken, seksualiteit, werkhervatting of andere onderwerpen. Dit kan ook gelden voor uw eventuele partner en/of directe naasten, want zij ervaren eveneens de gevolgen van uw situatie. Hiervoor is alle ruimte tijdens enkele voorlichtingsbijeenkomsten.

FIT-programma

Daarnaast kunt u meedoen aan het FIT-programma. Dit is een fitnessprogramma voor patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten. Na een fietsproef en een kort bezoek aan de cardioloog kunt u onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut werken aan gezond bewegen en verbetering van uw conditie.

Hart- en vaatziekten voorkomen

Na afloop van het programma ontvangt u adviezen over hoe u de opgebouwde conditie kunt behouden. Om uw conditie te verbeteren en in de toekomst hart- en vaatziekten te voorkomen, is het zinvol dat u deelneemt aan het INFO- en FIT-programma. Het vaatrevalidatieprogramma valt onder verzekerde zorg. De vergoeding valt onder het eigen risico.

Nadat u bent aangemeld, ontvangt u via de post de datum, plaats en het tijdstip van de eerste bijeenkomst. Ook krijgt u een oproep voor de fietstest en een afspraak bij de cardioloog.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Interne geneeskunde, Vaatrisicopolikliniek
088 624 3 3  50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6476