Contact
  1. 6477-Durf-vragen

Help mee aan veilige zorg

Isala wil mensen een omgeving bieden waarin zij zich veilig voelen. Patiënten moeten kunnen vertrouwen op het vakmanschap, de vaardigheden en medische kennis van Isala. Over veiligheid in het ziekenhuis kunt u hier meer lezen.

Veiligheid in het ziekenhuis

Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Wij willen mensen een omgeving bieden waarin zij zich veilig voelen en kunnen vertrouwen op ons vakmanschap, onze vaardigheden en medische kennis. Het is onze verantwoordelijkheid dat u veilig bent in ons ziekenhuis. Daarbij kunt u ons helpen. Samen zorgen we er voor dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Zes tips voor u:

1. Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand

Bereid u goed voor op het gesprek met uw zorgverlener. Zet uw vragen op papier. Vertel hoe u zich voelt en maak duidelijk wat u van uw zorgverlener verwacht. Heeft u meer dan één zorgverlener, vraag dan of de informatie over u ook bij de andere zorgverleners bekend is.

2. Zeg het als u iets niet begrijpt

Zeg het als iets niet duidelijk is, als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent. Laat u goed informeren over uw ziekte of aandoening en over de behandeling. Maar ook over de risico’s en de alternatieven. Vraag om schriftelijke informatie zodat u deze rustig kunt nalezen. Als er meer zorgverleners betrokken zijn bij uw behandeling, vraag dan bij wie u het beste terecht kunt met vragen over de behandeling en eventuele problemen.

3. Schrijf op welke medicijnen u gebruikt

Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt (met of zonder recept) en neem deze lijst mee als u naar het ziekenhuis gaat. U kunt bij uw apotheker vragen om een uitdraai te maken van de medicijnen die u gebruikt. Vertel in het gesprek met uw behandelaar voor welke medicijnen u allergisch bent of waarvan u weet dat ze bij u niet werken. Vraag of de medicijnen die verschillende artsen voorschrijven wel bij elkaar passen.

4. Bespreek het verloop van uw behandeling

Bespreek samen met uw zorgverlener hoe de behandeling gaat verlopen. Vraag wat u kunt verwachten, hoe lang het duurt voordat verbetering optreedt, wat u zelf kunt doen en wat u moet doen als het anders verloopt. Als u voor verdere behandeling wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener, vraag dan waarom. Vraag ook wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor uw behandeling.

5. Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht

Stel vragen als de zorgverlener een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Zeg het als de naam, kleur of vorm van de medicijnen afwijkt van normaal. Geef het aan als u het gevoel heeft dat iets niet klopt. Controleer of uw medicatie of uw persoonsgegevens (naam en geboortedatum) juist zijn. Als u bent doorverwezen naar een andere zorgverlener, stel vragen als deze iets anders doet dan u verwacht.

6. Volg de instructies en adviezen goed op

Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Herhaal in uw eigen woorden, hoe u de instructies en adviezen begrepen heeft. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer u voor controle moet terugkomen en met wie u in de tussenliggende periode contact moet opnemen als er veranderingen optreden.

Voorbeelden uit de praktijk

Een paar voorbeelden van situaties waarin uw alertheid bijdraagt aan uw veiligheid:

  • Geeft de verpleegkundige u een medicijn met een andere kleur of vorm dan u gewend bent? Zeg het! Denk niet: ‘De dokter zal wel andere medicijnen hebben voorgeschreven.’
  • Weet de apotheker welke medicijnen zonder recept u gebruikt? Vertel het! Neem eventueel een uitdraai van uw medicatieoverzicht mee. Dan controleert hij of het veilig is om verschillende medicijnen gelijktijdig in te nemen.
  • Vertelt de specialist u een heel ander verhaal dan uw huisarts? Meld het! Het kan zijn dat de huisarts en de specialist elkaar niet goed begrepen hebben.
  • Begrijpt u de uitleg van de fysiotherapeut niet? Vraag het! Anders kunt u de adviezen voor een goede behandeling niet opvolgen.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad ondersteunt Isala en haar patiënten van harte. Voorzitter Harm Lassche: ‘Zorgen voor een veilig huis is volgens ons niet alleen een kwestie van regels en van waakzaam personeel. Er hoort ook bij dat er aan u, patiënt en bezoeker van Isala, nadrukkelijk wordt gevraagd om op te letten. Kijk om u heen en meld het zonder schroom als u denkt dat er iets vergeten is of verkeerd dreigt te gaan. Bijvoorbeeld: wassen bezoekers en personeel hun handen, krijgt u de goede medicijnen, is er schoongemaakt?’

Tips

Voor een gesprek met een dokter of andere zorgverlener:

  • Neem iemand mee naar een belangrijk gesprek.
  • Maak vooraf een lijst met wat u wilt vragen.
  • Stel vragen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer, waarom, waardoor of hoe.
  • Vraag tijd voor uw vragen! Maak eventueel een nieuwe afspraak.
  • Check uw verzekering.

Help mee aan veilige zorg, zorg dat u de juiste behandeling krijgt.

Durf te melden!

Wanneer volgens u iets niet gaat zoals het hoort dan is het belangrijk om dat te melden. Doe dat altijd eerst bij uw zorgverlener. Hij of zij ziet uw opmerking als een gratis advies. Wilt u een klacht indienen? Lees dan de folder 'Een klacht, en dan?' op onze website.

Verantwoording tekst

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala samengewerkt met Zorgbelang Overijssel, info@zorgbelang-overijssel.nl. Verder is gebruik gemaakt van de Patiëntveiligheidskaart.

Uw veiligheid is onze zorg!

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Verbeteren en Innoveren via telefoonnummer 088 624 40 91.

This leaflet is also available in English: 'Don't be afraid to ask'.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6477