Contact
 1. 6481-Afdeling Reumatologie

U kunt op de polikliniek Reumatologie terecht met een verwijzing van uw (huis)arts. Hier leest u over onze afdeling, wat u kunt verwachten bij uw eerste bezoek en over onze speciale spreekuren.

Uw behandelteam

U kunt een afspraak hebben met één of meerdere van onderstaande medewerkers:

Reumatoloog

De reumatoloog is uw hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Wij streven ernaar dat patiënten zo veel mogelijk een vaste reumatoloog hebben. Bij afwezigheid van uw eigen reumatoloog kan het gebeuren dat een andere reumatoloog uw behandeling tijdelijk overneemt.

Artsen in opleiding

Isala is een opleidingsziekenhuis en het kan zijn dat (een deel van) het onderzoek en de behandeling door een reumatoloog (of internist) in opleiding wordt uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van de reumatoloog. De reumatoloog (of internist) in opleiding wordt ook wel arts-assistent genoemd.
Daarnaast werken er in Isala ook basisartsen die niet in opleiding zijn en co-assistenten (= studenten geneeskunde die stage lopen in een ziekenhuis). De reumatoloog is de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling; alle behandelplannen worden dan ook met hem of haar besproken.

Verpleegkundig specialist

U kunt een verpleegkundig specialist tegenkomen tijdens een controleafspraak of op de verpleegafdeling, incidenteel ook bij een eerste afspraak. Verpleegkundig specialisten beschikken over brede medische kennis en vaardigheden. Zij hebben daarvoor een uitgebreide en gespecialiseerde opleiding gevolgd.
De verpleegkundig specialist reumatologie werkt volgens vaste richtlijnen die zijn opgesteld door de reumatologen. De verpleegkundig specialist kan binnen deze richtlijnen zelf beslissingen nemen over bv aanvullend onderzoek (zoals bloedprikken) en behandeling. Indien nodig vindt overleg plaats met de reumatoloog..

Verpleegkundig reumaconsulent

Heeft u na uw bezoek aan de behandelaar meer vragen over uw reumatische ziekte, uw klachten, medicatie of het omgaan met de ziekte? Dan kunt u terecht bij één van onze gespecialiseerd reumaverpleegkundigen, ook wel reumaconsulenten genoemd. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van informatie over reumatologische aandoeningen, maar kunnen u bijvoorbeeld ook helpen bij toediening van medicatie. De reumatoloog kan u naar de reumaconsulent verwijzen, maar u kunt ook zelf een afspraak maken.

Eerste bezoek

Uw eerste bezoek aan de reumatoloog verloopt in de volgende stappen:

1. Voorbereiding

 • Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. U kunt een geprint overzicht vragen bij uw apotheek. U mag de lijst ook zelf schrijven of de medicijnverpakkingen meebrengen.
 • Heeft u in een ander ziekenhuis dan Isala röntgen- of laboratoriumonderzoek laten doen? Geef dit dan aan ons door, dan vragen wij deze uitslagen op.

2. Anamnese (vraaggesprek)

De eerste afspraak begint met een gesprek met de reumatoloog. U vertelt over uw situatie en klachten.

3. Lichamelijk onderzoek

De reumatoloog onderzoekt u. De arts kijkt bijvoorbeeld naar uw gewrichten, maar kan ook naar uw hart en longen luisteren. Na het onderzoek bespreekt hij de bevindingen met u. Inclusief de anamnese duurt dit ongeveer een half uur.

3a. Aanvullend onderzoek (zo nodig)

Na het lichamelijk onderzoek zijn misschien aanvullend bloedonderzoek en röntgenfoto’s nodig. Hiervoor gaat u naar de bloedafname en de röntgenafdeling. Houd hierbij rekening met variabele wachttijden.

4. (Terug)verwijzing naar huisarts of reumaconsulent

Als geen aanvullend onderzoek of controle nodig is, wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Zo nodig wordt voor u een afspraak gemaakt met een reumaconsulent. Uw huisarts krijgt van de reumatoloog een brief met alle informatie over de diagnose en behandeling.

4a. Vervolg- of belafspraak

Is bij u bloed afgenomen en heeft u röntgenfoto’s laten maken? Dan komt u terug bij de reumatoloog. Samen bespreekt u de uitslagen van het (aanvullende) onderzoek en een eventuele behandelmethode. Dit duurt ongeveer 15 minuten. U kunt dit soms ook telefonisch bespreken. Na dit gesprek wordt u terugverwezen naar uw huisarts (zie stap 4). Zo nodig blijft u onder controle bij de reumatoloog.

Speciale spreekuren

Gezamenlijk spreekuur

Door uw reuma kunt u klachten krijgen van bijvoorbeeld uw handen en/of voeten. Vaak kunnen we die klachten niet alleen met medicijnen oplossen, maar is daarvoor een operatie of schoenaanpassing nodig. Daarom houden onze reumatologen eens per maand gezamenlijke spreekuren met andere specialisten. Denk aan de:

 • orthopedisch chirurg; 
 • plastisch chirurg (handenspreekuur);
 • kinderarts (kinderreumatologiespreekuur); 
 • orthopedisch schoenmaker (voetenspreekuur).

Zo nodig komt u op een gezamenlijk spreekuur. Uw reumatoloog maakt hiervoor een afspraak.

Kinderreumatologiespreekuur

Dit spreekuur is één keer in de maand op de polikliniek Kindergeneeskunde. Tijdens dit spreekuur worden kinderen gezien met een reumatische aandoening of een vermoeden hiervan. Er is goede samenwerking met de kinderreumatoloog in het UMC Groningen.

Voetenspreekuur

Voor problemen met uw voeten en schoenen komt u naar het voetenspreekuur. Tijdens dit spreekuur bekijken we uw voet- of schoenprobleem en zoeken we naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld: 

 • U krijgt een schoenadvies. 
 • Uw eigen schoenen worden aangepast. 
 • U krijgt steunzolen. 
 • U krijgt comfortschoenen, met een speciale diepte of breedte. Deze comfortschoenen kunnen voor u worden aangepast. 
 • U krijgt maatschoenen, die speciaal voor u worden gemaakt. In overleg met u stellen we het model en de kleur vast.

Als u naar het voetenspreekuur komt, neem dan het volgende mee:

 • De schoenen waar u het liefst op loopt.
 • Eventueel eerder gemaakte steunzolen, aanpassingen of schoenen.

Echospreekuur

Soms is echo-onderzoek nodig om een gewricht of pees verder te onderzoeken. Hiervoor maken we meestal een aparte afspraak, buiten de controleafspraak bij uw reumatoloog. Er is dan meer tijd om het onderzoek uit te voeren.

Een van onze reumatologen voert het onderzoek uit op de polikliniek. Vervolgens bespreekt hij/zij de uitslag met u, die ook in uw dossier wordt opgenomen.

Lokale puncties en injecties

Puncties

Het komt regelmatig voor dat de reumatoloog bij u wat vocht uit een gewricht haalt voor onderzoek. Dit gewrichtsvocht wordt beoordeeld op ontstekingscellen of op kristallen (bij jicht en pseudojicht). Het weghalen van vocht (punctie) gebeurt tijdens een controle bij uw reumatoloog.

Injecties

Soms kan ook een lokale injectie nodig zijn in een gewricht, in een slijmbeurs of rond een pees. Bijvoorbeeld bij een ontsteking van een gewricht, slijmbeurs of peesschede. Afhankelijk van de soort injectie kan deze behandeling korter of langer duren.

De volgende injecties zijn mogelijk:

Tabel van folder Polikliniek Reumatologie
Waar krijgt u de injectie? Waarom?
Op onze polikliniek, tijdens een controle bij uw reumatoloog. Na de injectie hoeft u uw gewricht niet extra te ontzien.
Op onze polikliniek, tijdens een speciale afspraak. Uw gewricht heeft na de injectie rust nodig.
Op de verpleegafdeling.​ ​Na de injectie wordt u enkele dagen opgenomen om het gewricht goed rust te geven.
​Op de verpleegafdeling. De injectie bevat radioactief materiaal (yttrium). Na deze injectie wordt u twee dagen opgenomen.​

Dagverpleging

Voor de behandeling van bepaalde reumatologische aandoeningen kan het nodig zijn om de medicijnen via een infuus toe te dienen. U verblijft dan op de afdeling Dagverpleging. Gaat alles goed, dan mag u in de loop van de dag weer naar huis. Deze opname wordt gepland via de secretaresse van de polikliniek Reumatologie.

Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat.

Screenshot video Dagverpleging

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
088 624 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie 088 624 96 41 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 8 maart 2022 / 6481