Contact
  1. 6536-Ergotherapie-dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft een grote impact op het dagelijks leven. Als u een dwarslaesie heeft, komt de ergotherapeut op de afdeling langs om specifieke onderzoeken te doen en een behandeling op maat voor u op te stellen. Vaak is het eerste contact al op de Intensive care (IC). Hier leest u daar meer over.

Onderzoek en observatie

In eerste instantie inventariseert de ergotherapeut uw gegevens en dagelijks leven. Hierbij komen onderwerpen aan bod als woning, werk, vervoer, voorzieningen en tijdbesteding. Ook zal hij uw dagelijkse activiteiten observeren om te bekijken in hoeverre u zelfstandig kunt functioneren. Zo kan de ergotherapeut in kaart brengen wat u nodig hebt om zo snel mogelijk weer veilig en verantwoord naar huis (of een andere zorginstelling) te kunnen. Verder zal hij specifieke functies onderzoeken, zoals de functie van en het gevoel in uw armen en/of handen.

Behandelplan en trainingen

Na de inventarisatie stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op. De bijbehorende trainingen zijn erop gericht om zo goed mogelijk te leren omgaan met uw beperkingen. Mogelijke trainingen zijn: zithouding en rolstoel, algemene dagelijkse handelingen om uw zelfstandigheid te vergroten, arm-handfunctie (eventueel met spalk) en rolstoelrijden. Ook het voorkomen of behandelen van complicaties is onderdeel van het behandelplan. Bijvoorbeeld van overmatig vocht vasthouden, doorligplekken en stijf worden door te weinig bewegen.

Advies

Tijdens uw verblijf op de afdeling Neurologie of Neurochirurgie krijgt u van uw ergotherapeut vele praktische adviezen. Bijvoorbeeld over het gebruik van (communicatie)hulpmiddelen en zitvoorzieningen. Ook zorgt hij ervoor dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis thuis, poliklinisch of in een andere zorginstelling vervolgtherapie krijgt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 6536