Contact
 1. 6554-Influenza

Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is influenza?

Influenza, ook wel griep genoemd, is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus, het influenzavirus. Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. U kunt deze druppeltjes inademen en zo besmet raken.

Influenza komt in Nederland vaak voor, meestal in de winter. U kunt ieder jaar opnieuw influenza krijgen. Bij influenza kunt u klachten krijgen van hoesten, koorts en koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, keelpijn en vermoeidheid.

Wat betekent influenza voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.

Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via de lucht, direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Wanneer u besmet bent met het influenzavirus, draagt u het virus bij u in de neus en keel. Om verspreiding te voorkomen worden druppelisolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Druppelisolatie. Tijdens deze druppelisolatie wordt u op een eenpersoonskamer verpleegd. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Behandeling

Meestal is behandeling niet nodig. De ziekte geneest vaak zonder medicijnen. Soms gaat influenza niet vanzelf over en kan er zelfs een longontsteking ontstaan. Sommige patiënten lopen meer risico om ernstig ziek te worden door influenza; zij behoren tot de ‘risicogroep’.

Risicogroepen bij influenza zijn mensen:

 • van 60 jaar en ouder;
 • met een hart- of vaatziekte;
 • met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD);
 • met suikerziekte (diabetes mellitus);
 • met een nierziekte;
 • met een verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling.

Polikliniekbezoek of heropname

Vanaf het moment dat u ziek bent geworden door het influenzavirus wordt minimaal zeven dagen aangehouden waarin u het virus kunt verspreiden. Mocht u in deze periode de polikliniek moeten bezoeken of opnieuw opgenomen worden, dan gelden de bovengenoemde isolatiemaatregelen.

Maatregelen in de thuissituatie

Influenza is erg besmettelijk. Het is niet altijd mogelijk om te voorkomen dat iemand besmet raakt en ziek wordt. Het is belangrijk om te letten op een goede hoest- en handhygiëne.

Bij hoesten of niezen:

 • Gebruik een papieren zakdoek of hoest in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar één keer en gooi deze daarna weg.
 • Was hierna uw handen.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6554

Gerelateerde folders