Contact
 1. 6631-Contactisolatie

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.

Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën en virussen via direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Wat betekent contactisolatie voor u als patiënt

U bent opgenomen in Isala. Het verblijf in een ziekenhuis houdt in dat u in contact komt met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. In het ziekenhuis krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

 • Tijdens een contactisolatie dragen medewerkers handschoenen en schorten wanneer zij contact met u hebben. Afhankelijk van de indicatie vindt de contactisolatie plaats op een eenpersoonskamer of op zaal.
 • In principe blijft u op uw kamer. In overleg met de verpleegkundige mag u voor revalidatie eventueel wel uw kamer verlaten.
 • Onderzoeken die op een andere afdeling in het ziekenhuis plaatsvinden kunnen in principe gewoon doorgaan. De ontvangende afdeling wordt door de verpleegkundige over uw komst ingelicht zodat eventueel daar ook maatregelen genomen kunnen worden.

Wanneer contactisolatie

Contactisolatie vindt plaats bij patiënten met ziekten en micro-organismen (bacteriën en virussen) die zich via direct en indirect contact verspreiden. Contactisolatie wordt in bepaalde gevallen ook toegepast op basis van uw klachten (bijvoorbeeld besmettelijke diarree) of bij (mogelijk) dragerschap van een bijzonder resistente bacterie.

Wanneer cohort contactisolatie

Op het moment dat er bij meerdere patiënten op zaal gedacht wordt aan (mogelijke) besmetting met hetzelfde micro organisme, wordt er besloten om cohort contactisolatie in te stellen. Hierbij worden bij alle patiënten op zaal isolatiemaatregelen genomen van handschoenen en schorten tijdens de zorgcontacten.

Instellen van de contactisolatie

Bij het instellen van de contactisolatie zal de verpleegkundige de volgende punten met u bespreken:

 • De reden van de isolatie.
 • De duur van de isolatie.
 • De maatregelen die genomen moeten worden door de zorg medewerkers.
 • De maatregelen die genomen moeten worden door uw bezoekers.
 • De momenten waarop de verpleegkundige bij u komt.
 • De voorwaarden waaronder de isolatie beëindigd kan worden.

Maatregelen na ontslag

In de thuissituatie zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig. Wanneer u na ontslag naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat of thuiszorg ontvangt dan worden zij geïnformeerd over de juiste maatregelen.

Wat betekent contactisolatie voor u als bezoeker

 • Wanneer u iemand wilt bezoeken die in contactisolatie verpleegd wordt, dan kunt u hem/haar gewoon bezoeken.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat voor toelating altijd eerst overleg met de arts moet plaatsvinden.
 • Voorafgaand aan het bezoek meldt u zich bij de afdelingsverpleegkundige. De afdelingsverpleegkundige instrueert u over de te nemen maatregelen en ziet erop toe dat deze juist worden uitgevoerd.
 • Na afloop van het bezoek, vóór u de kamer verlaat, desinfecteert u uw handen met handenalcohol.
 • Wanneer u zelf in de zorg werkzaam bent wordt geadviseerd om dezelfde maatregelen te nemen als medewerkers.
 • Wanneer u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis nog meer mensen bezoekt, vragen wij u om de patiënt in contactisolatie bij voorkeur als laatste te bezoeken.

Tot slot

 • In overleg met de verpleegkundige kunnen de bezoektijden voor u worden verruimd.
 • Het kan plezierig zijn om te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfgerei en uw mobiele telefoon. Verder is het mogelijk om draadloos te internetten.

Mocht u vragen hebben of problemen ervaren door de isolatie, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.

This leaflet is also available in English: Contact isolation

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6631

Gerelateerde folders