Contact
  1. 6690-Logopedisch stemonderzoek behandeling volwassenen

Spreken is bij de bij veel mensen het meest gebruikte communicatiemiddel. In veel beroepen moeten mensen hun stem vaak gebruiken. Door te spreken wordt er inhoud aan woorden gegeven, maar er wordt ook informatie gegeven over emoties. Stemproblemen kunnen het dagelijks functioneren belemmeren. Wanneer u stemproblemen heeft, kunt u via de huisarts of specialist verwezen worden naar een logopedist.

Onderzoek en observatie

De logopedist voert een uitgebreid anamnese gesprek met u over uw stemprobleem en hulpvraag. Daarna neemt de logopedist een stemonderzoek af. Ook maakt zij een fonetogram van uw stem; hiermee brengt de logopedist in kaart hoe groot uw stembereik is. Afhankelijk van deze bevindingen bespreekt de logopedist met u of logopedische therapie in gang gezet wordt.

Behandeling en training

De logopedist geeft u adviezen om te leren uw stem beter te gebruiken. Door middel van oefeningen en het aanleren van technieken zult u uw stem in alledaagse gesprekssituaties beter kunnen gebruiken. Dit vergt enige inzet, tijd en geduld.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
088 624 2 4  65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6690

Gerelateerde folders