Contact
 1. 7140-Bijschildklierscintigrafie

Uw arts heeft voor u een bijschildklierscintigrafie aangevraagd. Dit is een onderzoek om afwijkingen van de bijschildklier op te sporen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • Als u medicijnen gebruikt moet u, afhankelijk van het medicijn, enige tijd stoppen. Uw behandelend arts heeft u hierover geïnformeerd. Overige medicatie mag u doorgebruiken.
 • Wilt u ons laten weten of u de afgelopen 3 maanden op de afdeling Radiologie een onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel heeft gehad?

Melden

Locatie Isala Zwolle

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Saxenbrugh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

Het onderzoek

 • Op het afgesproken tijdstip krijgt u een injectie met een radioactieve stof.
 • Na 10 minuten wordt een foto van uw bijschildklieren en schildklier gemaakt. Dit duurt 10 minuten.
 • Voor het maken van de foto komt een camera dicht boven uw hals te staan.
  Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • 90 minuten na de injectie worden weer foto’s gemaakt.
 • Eerst gaat de camera om uw lichaam draaien (een SPECT), dit duurt ongeveer 30 minuten.
 • Vervolgens wordt nog een foto van uw hals gemaakt, dit duurt ongeveer 10 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover informeert.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.
U belt met Isala Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, wij maken dan een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 9 januari 2024 / 7140