Contact
  1. 7144-Schildkliertherapie (schildkliercarcinoom)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde voor behandeling van uw schildkliercarcinoom waarbij radioactief jodium wordt gebruikt. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en wat de maatregelen zijn om bestraling van anderen te voorkomen. Ook vindt er een gesprek plaats met een nucleair geneeskundige of een physician assistant over onderstaande informatie. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen.

Hoe werkt behandeling met radioactief jodium?

Er is bij u een schildkliercarcinoom ontdekt en daarom is uw schildklier verwijderd. Tijdens deze schildklieroperatie heeft de chirurg mogelijk niet al het schildklierweefsel kunnen verwijderen. Met deze behandeling kan dit resterende weefsel worden opgespoord en behandeld.

Het radioactieve materiaal dat voor deze behandeling wordt gebruikt is jodium 131. De schildklier neemt dit radioactieve jodium op. Bij u is de schildklier operatief verwijderd, maar de radioactiviteit zal door de eventuele kleine rest van de schildklier worden opgenomen. Het radioactieve jodium wordt ook opgenomen door eventuele uitzaaiingen. Het doel van deze behandeling is om de achtergebleven schildkliercellen en de eventuele uitzaaiingen te vernietigen.

Radioactiviteit

Na inname van de capsule bevindt de radioactiviteit zich in uw lichaam en met name in de schildklier. De straling vanuit uw lichaam reikt enkele meters ver. Het radioactieve jodium dat niet door de schildklier wordt vastgehouden, gaat via de bloedstroom naar uw nieren. Dit betekent dat het grootste deel van het niet-gebruikte jodium binnen 24 uur wordt uitgeplast. Een klein deel van de dosis komt in uw speeksel en in uw maag terecht en wordt uiteindelijk uitgescheiden in de ontlasting. Daarom worden urine en ontlasting verzameld in speciale tanks, die zich in de kelder van het ziekenhuis bevinden.

Zwangerschapstest

Bij vrouwen tot 45 jaar wordt vóór de behandeling een zwangerschapstest verricht. Deze test wordt uitgevoerd op de afdeling nucleaire geneeskunde. Na het gesprek krijgt u een urinepotje mee. Op de dag van de behandeling moet u de ochtendurine meenemen. Een laborant komt het potje urine ophalen wanneer u op de verpleegafdeling bent. Na een negatieve testuitslag komt de nucleair geneeskundige voor het toedienen van de capsule.

Het jodiumbeperkt dieet

Om de opname van het jodium 131 te verbeteren is het nodig dat u minimaal een week voor de opname een jodiumbeperkt dieet volgt. De dieetmaatregelen staan in de bijlage die met deze informatie is meegestuurd.

Opnamedag

  • Op de dag van de opname hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Rond 10.00 uur wordt u verwacht bij de balie in de Centrale hal van Isala, hoofdgebouw (V). U wordt verwezen naar verpleegafdeling V2.3. Een verpleegkundige brengt u vervolgens naar uw kamer.
  • Als er een zwangerschapstest verricht moet worden, komt een medewerker van de Nucleaire Geneeskunde de door u meegebrachte potje urine ophalen.
  • Tussen 10.30 en 11.00 uur krijgt u van de Nucleair geneeskundige een capsule met radioactief jodium. Deze slikt u met wat water door. U wordt niet misselijk of ‘naar’ van de capsule. In sommige gevallen kunt u wat pijn in de halsstreek voelen; dit is van voorbijgaande aard.
  • U wordt geadviseerd om de rest van de dag en de volgende dag veel te drinken, ongeveer anderhalve liter per dag.

Duur van de opname

De opnameduur is 1 nacht. 

Wat kunt u meenemen?

U kunt alles meenemen. Probeer echter wel alleen mee te nemen wat u ook echt nodig denkt te hebben. In geval van radioactieve besmetting van uw kleding zullen we u vragen dit thuis eenmalig apart van uw andere was te wassen. Het kan zijn dat persoonlijke spullen (laptop, telefoon, etc.) ook besmet raken en dat deze na ontslag één of enkele weken alleen door uzelf gebruikt mogen worden. Wanneer u medicijnen gebruikt (geen schildkliermedicijnen), dan is het van belang dat u die meeneemt tijdens de opname. Eventueel in afgepaste hoeveelheid.

Faciliteiten op kamer

De kamer is voorzien van een eigen douche- en toiletruimte. U kunt gratis gebruik maken van de TV, ook is er gratis Wi-Fi beschikbaar. Er is een mogelijkheid om zelf (oplos-)koffie of thee te zetten.

Bellen

In ons ziekenhuis is het bellen met een mobiele telefoon toegestaan. Het telefoonnummer van de afdeling (V2.3) is 088 624 12 30.

N.B. In Isala geldt een algeheel rookverbod.

Voorzorgsmaatregelen tijdens opname

Om besmettingen en ‘bestraling’ van anderen te voorkomen, gelden tijdelijk speciale voorzorgsmaatregelen.

Toiletgebruik

Mannelijke patiënten wordt verzocht zittend te plassen. Na het plassen de laatste druppeltjes afdeppen met tissues die u in het toilet kunt werpen.  Op deze wijze kunt u besmetting van het ondergoed zo veel mogelijk beperken. Na gebruik van het toilet de handen goed wassen! In geval van menstruatie of incontinentie kunt u maandverband gebruiken (niet in het toilet werpen!). Dit is aanwezig op de kamer.

Eten en drinken

Uw eten en drinken wordt buiten de kamer, in de 'sluis', op een tafeltje neergezet. U kunt het vervolgens zelf pakken als het personeel de sluis verlaten heeft. Wij adviseren u veel te drinken. Ook is het aan te raden om wat zuurtjes en/of kauwgom mee te nemen tijdens de opname. Gebruik hiervan stimuleert de speekselproductie en daarmee ook de uitscheiding van het radioactief jodium uit de speekselklieren.

Taak verpleegkundigen

De verpleegkundigen zullen in principe niet bij u in de kamer komen. Het is dus belangrijk dat u zichzelf goed kunt redden. Natuurlijk kunt u in noodgevallen wel een beroep doen op de verpleegkundigen.

Kleding

Neem extra kleding, schoenen en/of sloffen mee voor als u weer naar huis mag. Dit kunt u in de kast op uw kamer leggen.

Bezoek

Bezoek is tijdens de opname niet toegestaan.

Naar huis

  • In de ochtend belt een medewerker van de Nucleaire geneeskunde u, die u vertelt hoe laat u de kamer mag verlaten.
  • ’s Morgens kunt u op uw kamer douchen. U mag de kleren aantrekken die u in de kast heeft bewaard. De schoenen mag u pas bij het verlaten van de kamer aantrekken.
  • U wordt verzocht, voordat u de kamer verlaat, alle meegenomen spullen en gedragen kleding op het dichtgeslagen bed te leggen.
  • Als u de kamer verlaten heeft en in het zitje bij de liften wacht, komt een medewerker van de Nucleaire geneeskunde uw spullen en de therapiekamer nameten, daarna krijgt u uw spullen terug.

Vervolgafspraken

Op de dag van ontslag moet u (weer) beginnen met het gebruik van Thyrax (schildklierhormoon). U krijgt hiervoor een recept of heeft deze al gekregen van uw behandelend internist. Verder is er voor u een afspraak gemaakt om circa een week na ontslag op de afdeling Nucleaire geneeskunde te komen voor een scan van uw lichaam. Dit is een belangrijke controle op het effect van de behandeling en bepaalt mede hoe de behandeling verder gaat.

Na vertrek uit het ziekenhuis

Op het moment dat u uit het ziekenhuis vertrekt is de hoeveelheid radioactief jodium in uw lichaam laag. U kunt echter nog steeds in lichte mate andere personen aan straling blootstellen. Daarom krijgt u van ons een aantal gedragsregels mee. Als u deze gedragsregels volgt, zal de hoeveelheid straling die door anderen wordt ontvangen, zeer aanvaardbaar zijn. 

Gedragsregels voor thuis (2 weken)

N.B. Bij personen van 60 jaar en ouder is de gevoeligheid voor straling veel geringer, waardoor de afstandsregels, wanneer partners of huisgenoten deze leeftijd hebben bereikt, minder strikt te hoeven worden opgevolgd.

Afstand

De belangrijkste regel is de afstandsregel. Hoe meer afstand tussen u en andere personen, hoe minder straling de ander ontvangt! Houd daarom zoveel mogelijk afstand tot uw huisgenoten. In ieder geval méér dan 1 meter en bij langdurige aanwezigheid, bijvoorbeeld tijdens tv kijken, het liefst 2 meter of meer.

Tijd

De tweede regel is beperking van de tijdsduur: hoe korter het contact duurt des te minder straling de ander ontvangt.

Toiletbezoek

Altijd zittend plassen, dit geldt ook voor heren. Na het plassen de laatste druppeltjes afdeppen met toiletpapier. Op deze wijze kunt u 'besmetting' van het ondergoed zoveel mogelijk beperken. Na gebruik van het toilet de handen goed wassen!

Zwangerschap

Een geringe hoeveelheid radioactief jodium zal ongeveer 2 maanden in uw lichaam blijven. Eventueel door het radioactieve jodium beschadigde zaad- of eicellen zijn echter pas na ongeveer 6 maanden uit het lichaam. Daarom is het verstandig om pas na 6 maanden zwanger te worden of een kind te verwekken.

Borstvoeding

Het radioactieve jodium gaat via het bloed naar de moedermelk gedurende een vrij lange tijd. Borstvoeding moet daarom voor de behandeling worden gestopt en mag daarna niet meer worden begonnen (afkolven heeft dus geen zin).

Kinderen

Als uw kinderen jonger zijn dan 10 jaar moet u zo min mogelijk direct lichamelijk contact met uw kinderen hebben ( zoals knuffelen en op schoot houden). Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Kinderen jonger dan 2 jaar moet u gedurende de eerste week door iemand anders laten verzorgen. We raden u aan om kinderen tot 2 jaar, als dit mogelijk is, uit logeren te sturen of zelf uit logeren te gaan.

Partner of andere huisgenoten

Lichamelijk contact zoals omarmen of vrijen moet worden beperkt tot circa een half uur per dag. U moet, als dit mogelijk is, in aparte bedden slapen die tenminste 2 meter uit elkaar staan. Deze afstand geldt ook als de bedden in verschillende kamers staan. Muren houden de straling namelijk niet (voldoende) tegen.

Huisdieren

Voor uw huisdieren gelden geen voorzorgsmaatregelen.

Bezoek

Bezoekjes korter dan ongeveer 2 uur zijn geen probleem. Houd wel ongeveer 2 meter afstand tot uw bezoek en vermijd lichamelijk contact.

Bezoek van zwangeren en kinderen jonger dan 10 jaar wordt afgeraden.

Werk

In de meeste gevallen kunt u gewoon naar uw werk. Houd wel net als thuis zoveel mogelijk afstand tot anderen. Als u met kleine kinderen werkt of op zeer korte afstand van uw collega’s dan dient u gedurende de eerste week te verzuimen en de tweede week zoveel mogelijk afstand te houden.

School

Gedurende de eerste week moet u school verzuimen.

Ziekenhuisopname

Als u binnen 3 weken na de behandeling met radioactief jodium in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u degene die u behandelt vertellen over deze behandeling.

Film, theater, openbaar vervoer

U kunt het beste gelegenheden waar u langer dan een uur vlak bij andere mensen zit of staat vermijden.

Vliegen

Als u binnen 3 maanden na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Na de behandeling

Uw behandelend specialist bespreekt de uitslagen van de onderzoeken en de behandeling met u als u weer op het spreekuur komt. Mocht u hier nog geen afspraak voor hebben dan adviseren we u zelf contact op te nemen met uw behandelend specialist.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meer informatie over schildklieraandoeningen vindt u op www.schildklier.nl.

Laatst gewijzigd 25 augustus 2023 / 7144 / L