Contact
 1. 7203-(Na)zorg voor oudere patiënt

Begeleiding van ziekenhuis naar thuis (Transmurale Zorgbrug)

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw omgeving. Maar na uw ziekenhuisopname is het minstens zo belangrijk dat u thuis uw dagelijks leven weer op kunt pakken. De kans bestaat, dat u na ontslag te maken krijgt met een nieuwe situatie, waarin u mogelijk meer zorg en ondersteuning nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden, maar ook bij eten en (nieuwe) medicijnen.

Wij willen voorkomen dat u kort na ontslag opnieuw moet worden opgenomen. Daarom zorgen wij in Zwolle samen met huisartsenorganisatie Medrie en thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, Carinova, Zonnehuisgroep en IJsselheem voor:

 • extra zorg en begeleiding, zowel tijdens als na uw ziekenhuisopname;
 • een consult met het team Ouderengeneeskunde als de verpleegkundige dat nodig vindt; 
  Het team bestaat uit een specialist Ouderengeneeskunde en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ziekte verloopt op oudere leeftijd vaak anders dan bij jongere mensen. Standaard zorg en behandeling volstaan dan in de meeste gevallen niet. De specifieke kennis en ervaring die dan nodig is, heeft de specialist ouderengeneeskunde.
 • begeleiding door uw eigen wijkverpleegkundige, in het ziekenhuis, maar ook bij u thuis. 

Dit heet de Transmurale Zorgbrug.

Hoe werkt het?

De verpleegkundige brengt in kaart of de Transmurale Zorgbrug voor u toegevoegde waarde heeft en bespreekt dit met u. U hoeft er zelf dus niets voor te doen. 

Overdracht van Isala naar huis

Om uw thuissituatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw verblijf in Isala, krijgt u begeleiding van een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bereidt samen met u, uw thuissituatie zo goed mogelijk voor.

Zorgplan

Zodra uw ontslag in zicht komt, neemt de verpleegkundige contact op met uw wijkverpleegkundige. Er wordt een gesprek gepland met u, uw familie (of mantelzorger), de wijkverpleegkundige en de afdelingsverpleegkundige.

In dit gesprek wordt de noodzakelijke thuiszorg na ontslag in kaart gebracht. Ook andere onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe gaat het met uw partner?
 • Is een maaltijdvoorziening nodig?

Op basis van de besproken onderwerpen, maakt de wijkverpleegkundige vervolgens een zogenoemd zorgplan.

De wijkverpleegkundige neemt dit zorgplan mee en bereidt uw ontslag samen met uw huisarts verder voor. Als u vóór opname al thuiszorg had, betrekt zij ook uw reguliere thuiszorgverpleegkundige hierbij.

Weer thuis

Eenmaal thuis, bezoekt uw wijkverpleegkundige u binnen twee dagen. Het aantal bezoeken hangt af van uw behoeften en wensen. Gemiddeld bezoekt de wijkverpleegkundige u vijf keer, verspreid over een periode van zes maanden. Tijdens de bezoeken neemt de wijkverpleegkundige het zorgplan met u door.

De wijkverpleegkundige:

 • besteedt aandacht aan uw problemen;
 • bekijkt samen met u of uw medicijnen juist zijn;
 • bekijkt of u voldoende zorg en ondersteuning heeft;
 • bekijkt of er aanpassingen in uw huis nodig zijn;
 • neemt zo nodig contact op met andere hulpverleners, het ziekenhuis of uw huisarts;
 • beantwoord al uw vragen.

Kosten

De gesprekken, adviezen en bezoeken van de wijkverpleegkundige die uw ontslag uit het ziekenhuis begeleidt, zijn gratis. Ze zijn daarom niet van invloed op uw eigen bijdrage voor thuiszorghulp en/of uw eigen risico van uw zorgverzekering. Als er naast de bezoeken van de wijkverpleegkundige extra thuiszorg nodig blijkt, kan het zijn dat u hiervoor wel een eigen bijdrage moet betalen. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan staat de verpleegkundige van de afdeling u graag te woord.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7203