Contact
  1. 7247-Rechtsbescherming bij dementie

​Dementie vermindert het vermogen om eigen wensen kenbaar te maken. Als u dementie hebt, kunt u op een bepaald moment uw belangen niet meer zelf behartigen. Welke rechten hebt u dan? Wie behartigt uw belangen? En welke rechten hebben uw vertegenwoordigers? Wat moet er geregeld worden? Het is belangrijk om uw wensen vast te leggen en zaken tijdig te regelen (bron: www.alzheimer-nederland.nl).

Bestel de folder van Alzheimer Nederland 'Rechtsbescherming bij dementie'.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7247