Contact
  1. 7245-Dementie op jonge leeftijd
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar hebben een vorm van dementie. Artsen denken bij jongere mensen meestal niet als eerste aan dementie, waardoor het niet gemakkelijk ontdekt wordt en de onzekerheid vaak lang duurt. Deze brochure gaat speciaal in op de verschijnselen die optreden als mensen op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie. We vertellen over de gevolgen en zetten belangrijke instanties en adressen op een rij (bron: www.alzheimer-nederland.nl).

Bestel de folder van Alzheimer Nederland 'Dementie op jonge leeftijd'.

23 november 2018 / 7245