Contact
  1. 7266-Tracheostoma

Uw naaste is opgenomen op de Intensive care (IC) en krijgt een tracheostoma. In deze folder leest u meer over het tracheostoma.

Waarom een tracheostoma?

Bij een tracheostoma wordt een buisje via de hals tot in de luchtpijp ingebracht. Dit buisje vervangt de beademingsbuis, die meestal via de mond is ingebracht. Er zijn verschillende redenen om dit te doen, maar de belangrijkste is langdurige beademing, waarbij een patiënt langzaam en geleidelijk van de beademing moet worden ontwend. Andere redenen zijn: een langdurig sterk gedaald bewustzijn en ernstige spierzwakte.

Voor patiënten is een tracheostoma veel comfortabeler dan een beademingsbuis via de mond. Een ander voordeel is dat iemand met een tracheostoma niet voortdurend beademd hoeft te worden en (onder bepaalde condities) kan praten. Ook kan de mondkeelholte beter worden verzorgd.

Meestal wordt de tracheostoma op de IC gemaakt door de intensivist, waarbij de patiënt onder anesthesie wordt gebracht.

Mogelijke complicaties

Complicaties van de ingreep kunnen gerelateerd zijn aan de anesthesie of aan de ingreep zelf. Er kan een bloeding optreden en daarnaast bestaat de mogelijkheid op beschadiging van de schildklier. Op langere termijn kan een vernauwing van de luchtpijp optreden. Een eventuele tracheostoma bij uw naaste wordt altijd van tevoren besproken.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7266 / P