Contact
 1. 7297 -Secukinumab (cosentyx®) via onderhuidse injectie

Medicijn bij reuma

​Bij de behandeling van reumatische ziekten kan uw arts verschillende medicijnen voorschrijven. Secukinumab (merknaam Cosentyx®) is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Medicijnen bij reumatische ziekten

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica.

Pijnstillers

Pijnstillers bestrijden de pijn en stijfheid die ontstaan door de ontstekingen. Ze worden ook wel NSAID’s genoemd: non-steroid anti-inflammatory drugs. Vrij vertaald betekent dit: niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze medicijnen werken vaak binnen een aantal dagen.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.
Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig.

Toepassing Secukinumab

Secukinumab behoort tot de groep antireumatica. Het is een van de zogenoemde biologicals, medicijnen die worden geproduceerd met biotechnologische methoden. Biologicals remmen vaak specifiek een eiwit of cellen in het ontstekingsproces. Meer informatie over biologicals vindt u onderaan deze pagina bij Biologicals bij reuma.

Secukinumab wordt toegepast bij psoriasis, artritis psoriatica en bij de ziekte van Bechterew. Het remt de werking van interleukine, een eiwit dat betrokken is bij reumatische ontstekingen. 

Toediening

Secukinumab subcutaan wordt toegediend via onderhuidse injecties. Er wordt gebruikgemaakt van een wegwerpspuit/pen voor eenmalig gebruik. Secukinumab wordt gestart in een opbouwschema: de eerste 4 weken wordt dit iedere week toegediend onder de huid, daarna iedere 4 weken (1 of 2 injecties per keer afhankelijk van de activiteit van de reuma).

In principe kunt u dit zelf thuis doen. U ontvangt instructies over de toediening door uw reumaconsulente. Eventueel kan uw partner of een hulpverlener de injectie toedienen. Hoewel het misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed te leren is. U moet Secukinumab altijd koel bewaren: in de koelkast tussen 2 en 8 ºC. In het algemeen wordt na drie maanden het maximale effect bereikt.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen.

Allergische reacties

Deze overgevoeligheidsreacties kunnen mild tot matig zijn, en soms – in zeldzame gevallen – ernstiger. De symptomen (verschijnselen) van zulke ernstige reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. Bij een allergische reactie moet u direct contact opnemen met uw huisarts of de polikliniek Reumatologie.

Lokale reactie

Bij het toedienen van onderhuidse injecties kan bij een injectie een lokale reactie optreden. Dit betekent dat de huid ter plaatse van de toegediende injectie geïrriteerd raakt. In dat geval dient u contact op te nemen via het secretariaat van de polikliniek.

Infecties

Door de behandeling met Secukinumab bent u gevoeliger voor infecties. Bovendien kan een tuberculosebesmetting (longontsteking) die in het verleden heeft plaatsgevonden, terugkomen, meestal als deze niet goed behandeld is of ongemerkt is verlopen. U moet goed letten op:

 • wondjes aan de huid die ontstoken zijn (bijvoorbeeld roodheid rond de wond of pus);
 • een urineweginfectie (blaasontsteking, vaak en kleine beetjes plassen);
 • een verkoudheid waarbij u gekleurd slijm ophoest;
 • voorhoofdsholteontsteking;
 • ontstoken kiezen en tanden;
 • koorts als verschijnsel van infectie, ook van uw gewrichten.
Let op!
Als u twijfelt of u een infectie heeft, moet u overleggen met uw huisarts of reumaconsulent. In geval van een infectie moet het toedienen van de injecties worden gestaakt en moet eerst de infectie worden behandeld!

Algemene bijwerkingen Secukinumab

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen):

 • infecties van de luchtwegen met klachten als keelpijn en verstopte neus (nasofaryngitis, rhinitis).

Bijwerkingen die vaakvoorkomen (kunnen optreden bij niet meer dan 1 op de 10 personen):

 • koortslip (orale herpes);
 • diarree;
 • jeukende huiduitslag (urticaria);
 • loopneus.

Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen optreden bij niet meer dan 1 op de 100 personen):

 • mondspruw;
 • verschijnselen van lage aantallen witte bloedcellen zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties (neutropenie);
 • voetschimmel;
 • buitenoorontsteking;
 • oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis).

Meestal verdwijnen de bijwerkingen na het verminderen van de dosis of na het staken van de behandeling. Zo nodig kunt u hierover contact opnemen met de reumaconsulent, uw behandelend reumatoloog of huisarts.

Mocht u last krijgen van een ongewenste reactie of bijwerking, dan kan de toediening van Secukinumab vertraagd of onderbroken worden.

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 • ontstekingen van het mondslijmvlies;
 • kortademigheid of veel hoesten;
 • erge keelpijn in combinatie met koorts;
 • herhaaldelijke bloedneuzen/spontane blauwe plekken.

Voorzorgsmaatregelen

Infecties

Als u een infectie heeft, moet de behandeling worden uitgesteld. Daarom krijgt u van uw reumaconsulent een lijst met dertien vragen over klachten die kunnen wijzen op een infectie. Wanneer u een infectie heeft, moet u uiterlijk 24 uur vóór de behandeling contact opnemen met uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog.

Twijfelt u of u een infectie heeft? Overleg dan met uw huisarts en/of reumaconsulent. In geval van een infectie moet het toedienen van de injecties worden gestaakt en eerst de infectie worden behandeld!

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend welke effecten dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen heeft. Wij adviseren u daarom als vrouw niet zwanger te worden. Zorg voor een betrouwbare anticonceptiemethode zolang u Secukinumab gebruikt en gedurende ten minste 20 weken na de laatste dosis van Secukinumab. Secukinumab gaat over in de moedermelk. Borstvoeding wordt tijdens de behandeling met Secukinumab afgeraden.

Vaccinatie

Secukinumab vermindert uw afweer tegen infecties, daarom wordt de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik) geadviseerd. Het is veilig de griepprik tijdens de behandeling te krijgen. Daarnaast zal de reumaconsulent met u overleggen over reizigersvaccinatie. Indien mogelijk zal eventuele reizigersvaccinatie plaatsvinden voor de start van secukinumab. Uw reumatoloog overlegt met u over de pneumokokkenvaccinatie. De pneumokok is een bacterie die luchtweginfecties kan veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking.

Operaties

Licht uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog in als u geopereerd moet worden. Hieronder vallen ook operatieve ingrepen aan uw gebit. Als een geplande operatie gaat plaatsvinden, overleg dan met uw behandelend reumatoloog over het al dan niet onderbreken van de behandeling. Secukinumab kan in principe twee weken na de operatie worden hervat, als er geen tekenen van infectie of complicaties zijn opgetreden.

Huidtumoren

Een biological werkt op uw immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt u tegen bijvoorbeeld kanker. Waarschijnlijk heeft u door een biological geen grotere kans op kanker. Voor zover nu bekend is, is alleen de kans op huidkanker is iets groter. Daarom adviseren wij u om uw huid in de gaten te houden. Ziet u iets raars? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend reumatoloog.

Controles

In de loop van de behandeling zal met bloedonderzoek het bloedbeeld (met name witte bloedcellen) worden gecontroleerd

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van de Vakgroep Reumatologie Centraal Noord Nederland. 

16 januari 2019 / 7297

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.