Contact
  1. 7385-VRE

Tijdens een opname of polikliniek bezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. In het ziekenhuis krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is VRE

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokokken. Enterokokken behoren tot de normale darmbacteriën van gezonde mensen en zijn daar niet gevaarlijk. Slechts sporadisch kunnen enterokokken infecties geven, met name bij patiënten met een verstoorde afweer. De Vancomycine Resistente Enterokok (VRE) is een darmbacterie die ongevoelig (resistent) is voor meerdere soorten antibiotica, waaronder Vancomycine. Als u deze bacterie bij u draagt, hoeft u daar helemaal geen last van te hebben. Van een VRE bacterie wordt u niet zieker dan van een bacterie die gevoelig is voor antibiotica. Wanneer deze VRE-bacterie een infectie veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie of wondinfectie) is dit echter wel moeilijker te behandelen.

Wat betekent VRE voor u als patiënt

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen. Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Wanneer u drager bent van een VRE-bacterie dan draagt u deze bacterie vaak bij u in het rectum (anus). Wanneer u alleen drager bent, dan heeft u hier geen klachten van. Deze bacterie is dan onderdeel van uw darmflora (darmbacteriën). Om verspreiding te voorkomen worden contactisolatiemaatregelen genomen (zie folder contactisolatie). Bij deze contactisolatie wordt u op een eenpersoonskamer verpleegd. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Behandeling

Wanneer u drager bent van een VRE dan wordt u daarvoor niet behandeld. Het is bekend dat een groot deel van de patiënten met een VRE-bacterie langdurig drager is van deze bacterie. Het opnieuw controleren van dragerschap wordt daarom niet als zinvol gezien in Isala.

Polikliniek bezoek of heropname

In het ziekenhuisinformatiesysteem wordt melding gemaakt van uw VRE dragerschap. Bij polikliniek bezoek of bij heropname krijgen medewerkers een melding over uw VRE dragerschap en worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen getroffen. Wanneer u de polikliniek of spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis bezoekt, vragen wij u te melden dat u drager bent van een VRE bacterie. Ook het andere ziekenhuis kan dan voorzorgsmaatregelen treffen.

Maatregelen in de thuissituatie

Als u drager bent van de VRE-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek.

Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw VRE-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk, naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Tot slot

Mocht u vragen hebben of problemen ervaren door de isolatie, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Isala Diaconessenhuis Meppel
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
Postbus 502
7940 AM Meppel

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7385

Gerelateerde folders