Contact
  1. 7386-Waterpokken

Varicella-zostervirus

​Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat zijn waterpokken?

Waterpokken is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het Varicella-zostervirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. De uitslag jeukt en kan gepaard gaan met lichte koorts. De blaasjes verdrogen tot korstjes. Besmetting kan plaatsvinden door hoesten, niezen, praten of door direct contact met vocht uit de waterpokkenblaasjes.
Voornamelijk kinderen krijgen waterpokken. Een tweede keer waterpokken krijgen is zeer zeldzaam. Na het doormaken van waterpokken blijft het virus in het lichaam achter, zonder actief te zijn. Als het virus later in het leven weer actief wordt, kan het gordelroos veroorzaken.

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.
Op het moment dat de basis hygiëne maatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Als vast staat dat u of uw kind waterpokken heeft, worden maatregelen genomen om de kans op verspreiding te verminderen. Ook als vermoed wordt dat u of uw kind waterpokken heeft, worden deze maatregelen genomen.
Om verspreiding te voorkomen worden strikte isolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Strikte isolatie. Bij deze strikte isolatie wordt u of uw kind op een eenpersoonskamer met sluis verpleegd. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Behandeling

Behandeling van waterpokken door een arts is meestal niet nodig. De ziekte geneest zonder medicijnen. Er zijn middeltjes die de jeuk kunnen verminderen. Verder is het belangrijk om niet aan de blaasjes te krabben. Aan blaasjes krabben kan zorgen voor ontstoken wondjes. Houd daarom de nagels kort.

Polikliniekbezoek of heropname

Zolang de blaasjes nog niet volledig zijn ingedroogd, is de besmettelijke periode nog niet voorbij. Bij een polikliniekbezoek of bij een heropname worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen getroffen.

Maatregelen in de thuissituatie

Wanneer u of uw kind waterpokken heeft, ben u besmettelijk voor andere mensen in uw omgeving. Mensen die nog niet eerder waterpokken hebben doorgemaakt kunnen besmet raken en ook waterpokken krijgen.
Pasgeborenen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde afweer kunnen zieker worden van waterpokken. Wanneer zijzelf nog geen waterpokken hebben gehad, kunnen zij beter uit de buurt blijven van iemand met waterpokken.
Mensen die al waterpokken hebben gehad, kunnen de ziekte niet meer krijgen.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7386

Gerelateerde folders