Contact
 1. 7438-Liesbreukoperatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Bij een liesbreuk is er ter hoogte van de lies een zwakke plek of opening (een ‘breuk’) in de buikwand ontstaan. Op deze plek stulpt het buikvlies - en soms ook wat buikinhoud - naar buiten. In de lies ontstaat hierdoor een bobbel (breukzak). Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan klachten geven. Vaak is een operatie nodig. In deze folder leest u informatie over de diagnose, de operatie en het herstel na de operatie.

Jaarlijks behandelt Isala ongeveer achthonderd patiënten met een liesbreuk. Vrijwel alle patiënten met een liesbreuk worden behandeld in het Liesbreukcentrum in Isala Meppel. Door onze liesbreukzorg op één locatie uit te voeren, zijn lange wachtlijsten voor een groot deel verleden tijd en bent u verzekerd van de best mogelijke zorg. Kinderen tot 2 jaar en patiënten die naast de liesbreuk andere aandoeningen hebben, worden behandeld in Isala Zwolle.

Wachttijd liesbreukoperaties
De wachttijd voor een liesbreukoperatie is helaas nog lang. Onze wachtlijst is ontstaan in de coronaperiode waarin we veel geplande operaties en behandelingen hebben moeten uitstellen. Als uw huisarts uw indicatie als urgent aanmerkt, bent u van harte welkom op de polikliniek. Een van onze chirurgen beoordeelt uw vermoedelijke liesbreuk, bespreekt het behandelplan met u en bepaalt de urgentietermijn. Als uw ingreep op medische gronden op korte termijn moet gebeuren, dan zal de operatie de komende maanden worden ingepland.

Als uw indicatie niet urgent is adviseren wij u even te wachten, totdat wij deze zorg weer mogen gaan bieden. Wel vinden wij het belangrijk transparant te zijn in onze wachttijden voor een operatie. Op de website kunt u altijd de actuele wachttijd vinden.

Single visit liesbreukoperatie

Als u naast uw liesbreuk geen andere aandoeningen heeft en geen medicatie gebruikt, dan kunt u in het Liesbreukcentrum in Meppel kiezen voor behandeling op één dag. Dit bespaart u meerdere bezoeken aan het ziekenhuis. Op deze dag vinden de gesprekken met een verpleegkundige, de chirurg en een anesthesioloog plaats, waarna de kijkoperatie (laparoscopische liesbreukoperatie) volgt. Aan het eind van de dag kunt u weer naar huis. Als u de voorkeur heeft voor behandeling in single visit, dan doorloopt u telefonisch een vragenlijst met de secretaresse van de polikliniek Chirurgie.

In zeer zeldzame gevallen blijkt op de opnamedag tijdens het consult met de chirurg dat de patiënt geen liesbreuk heeft, maar iets anders. Is dat bij u het geval dan wordt u uiteraard niet geopereerd, maar wordt er eventueel een afspraak op de polikliniek gemaakt voor aanvullend onderzoek.

Tijdelijk geen "single visit" mogelijk

De coronacrisis heeft voor lange wachtlijsten gezorgd. Hierdoor bieden wij voorlopig - zeker tot de zomer van 2022 -  geen "single visit" aan voor liesbreukoperaties.

Oorzaak liesbreuk

Een liesbreuk kan aangeboren zijn, maar ook ontstaan door uitrekking van de buikwand, bijvoorbeeld door persen, veel hoesten en vaak zwaar tillen. De breuk komt het meest voor bij mannen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf. Daarbij kan de breuk groter worden. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) komt er dan meer buikinhoud in de uitstulping (= de breukzak). Dit kan meer klachten geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud, die meestal plotseling is toegenomen, vastgeklemd in de breukpoort. De breukpoort is de opening of verzwakking in de buikwand. Een beknelde breuk gaat gepaard met acuut optreden van veel pijn. Een spoedoperatie kan dan nodig zijn.

Diagnose

Uw (huis)arts stelt de diagnose aan de hand van zijn bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is meestal niet nodig. De arts kan in de meeste gevallen de breuk vaststellen als u staat.

Operatie

Kijkoperatie

De meest voorkomende techniek om een liesbreuk te herstellen, is de kijkoperatie (laparoscopische liesbreukoperatie). De kans op chronische pijnklachten is hierbij het laagst en het herstel na de operatie is relatief kort. Tijdens de kijkoperatie brengt de chirurg via een aantal kleine gaatjes in de buikhuid de operatie-instrumenten en een camera naar binnen. Deze camera is verbonden met een beeldscherm. De chirurg ziet tijdens de operatie zijn handelingen op het beeldscherm. Via de binnenzijde van de buikwand maakt hij tijdens de operatie de breuk dicht. Hij heft de uitstulping (breukzak) op en verstevigt de opening of zwakke plek in de buikwand met behulp van een kunststof matje. Dankzij dit matje heeft u na de operatie minder kans op chronische pijn. Het kunststofmateriaal is veilig en het lichaam accepteert het meestal goed. Een kijkoperatie vindt plaats tijdens een dagopname. Na de operatie mag u dus nog dezelfde dag naar huis.

Lichtenstein operatie en Stoppa operatie

Helaas is een kijkoperatie niet altijd mogelijk. Is dit bij u het geval, dan zal de chirurg de Lichtenstein operatie via een snede nabij de breuk adviseren. Als u een erg grote liesbreuk (scrotaalbreuk) heeft, zal de chirurg u voorstellen om een Stoppa operatie te doen. Bij deze operatie wordt uw breuk vanuit de buik hersteld en wordt het matje op dezelfde plaats geplaatst als bij de kijkoperatie. De operatie wordt in principe alleen gedaan bij grote en/of lang bestaande breuken, waarbij de inschatting is dat dit niet met een kijkoperatie kan worden gedaan. Dit betekent uiteraard wel dat het een grotere operatie betreft, met meer hersteltijd en mogelijke (langere) klachten na de operatie. Bij de Stoppa operatie blijft u meestal een dag langer in het ziekenhuis.

Voor de operatie

Ongeveer twee weken voor de operatie (of op de dag van de operatie als u kiest voor een single visit) heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur. Om u voor te bereiden op uw opname kunt u de folder Opname in Isala lezen.

Niet ontharen

Vanaf zeven dagen voorafgaand aan de operatie mag u het operatiegebied niet meer zelf ontharen met een tondeuse, scheermesje of ontharingscrème, omdat u daarmee het risico op infecties na de operatie vergroot. Als de arts van mening is dat in uw situatie het operatiegebied toch onthaard moet worden, dan doet de operatieassistent dit vlak voor de operatie met een speciale tondeuse.

Nuchter

Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit houdt in:

 • Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een licht ontbijt.
  Bijvoorbeeld: 2 beschuiten met jam, zonder boter óf 2 crackers met jam, zonder boter óf 1 snee brood met jam, zonder boter óf flesvoeding óf sondevoeding. Het is van groot belang dat uw maag tijdens de operatie leeg is, anders bestaat de kans dat er maaginhoud in uw longen terechtkomt. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken.
 • Tot 4 uur vóór de opnametijd mag uw baby nog borstvoeding krijgen.
 • Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken gebruiken, zoals: thee, water of heldere appelsap/limonade (geen melkproducten of bouillon). Tenzij de anesthesioloog dit anders met u heeft afgesproken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Dag van opname

U meldt zich op de opnamedag op het afgesproken tijdstip bij de receptie van het ziekenhuis. Het is verstandig een joggingbroek of andere loszittende broek mee te nemen voor na de ingreep.

Tijdstip van operatie

Operaties van patiënten die voor u aan de beurt zijn, duren soms langer dan verwacht. Hierdoor kunnen er veranderingen optreden in het operatieprogramma, waardoor u soms eerder of later geholpen wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. We vragen uw begrip hiervoor.

Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, wordt u gevraagd het operatiehemd van het ziekenhuis aan te trekken. Uw eventuele kunstgebit en contactlenzen moet u uitdoen. Ook mag u geen nagellak en make-up op hebben.

Naar de operatiekamer

U wordt naar de operatieafdeling gebracht. Daar wordt u ontvangen in de zogenaamde holdingruimte (voorbereidingsruimte) en ontmoet u nog even kort de chirurg en de anesthesioloog. Vervolgens dient de anesthesioloog de narcose of verdoving (ruggenprik) toe. Bij een ruggenprik kunt u altijd vragen om een licht slaapmiddel als u de operatie niet wilt meemaken. Een liesbreukoperatie duurt in de meeste gevallen ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de recoveryruimte (verkoeverkamer of uitslaapkamer) gebracht. Hier verblijft u totdat u weer goed wakker bent en de verdoving is uitgewerkt. Gespecialiseerde verpleegkundigen bewaken uw ademhaling, hartslag en bloeddruk. De anesthesioloog beslist wanneer u weer terug mag naar de verpleegafdeling. Hier krijgt u wat te drinken. Als dit goed gaat, mag u weer gewoon eten.

Pijn

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Aarzel niet iets te vragen tegen de pijn. De reactie op de operatie is voor iedereen anders en is dus ook niet van tevoren door de anesthesioloog te voorspellen. Wel heeft de anesthesioloog een pijnstiller voorgeschreven, maar dit kan te veel of te weinig zijn. Geef het ook aan als u geen pijn heeft. Als u weer thuis bent, kunt u pijnstillers gebruiken zoals voorgeschreven door de anesthesioloog bij ontslag.

Bijwerkingen en complicaties

U kunt na enkele dagen een bloeduitstorting krijgen: een blauwe verkleuring in het wondgebied. Deze bloeduitstorting kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. De bloeduitstorting kan pijnlijk zijn, maar u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Meestal verdwijnt het na één of twee weken vanzelf.
Ook is het mogelijk dat op de plek waar eerder de breuk zat langzaam een zwelling terugkomt. Deze zwelling (seroom) ontstaat doordat de holte, die eerder was gevuld met de breuk, zich na de operatie kan vullen met wondvocht. Dit is heel normaal en kan geen kwaad. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat het helemaal verdwenen is.

Mogelijke complicaties

 • Bij alle operaties kunnen complicaties optreden, zo ook bij de liesbreukoperatie. Dit kunnen kleine, hinderlijke complicaties zijn zoals een ontsteking van een ader waarin een infuus zit of een urineweginfectie. Ook een nabloeding, longontsteking, wondinfectie en littekenbreuk kunnen voorkomen, maar dit gebeurt niet vaak.
 • Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen – bij de man ook nog de zaadstreng – is een beschadiging hiervan mogelijk. Het komt zelden voor, maar ook bij beschadiging is de kans op onvruchtbaarheid klein indien de andere zaadstreng normaal is.
 • Beschadiging van een zenuw met als gevolg chronische pijn komt regelmatig voor na liesbreukoperaties. Bij de Lichtenstein operatie komt dit vaker voor dan bij een kijkoperatie of de Stoppa operatie. De consequentie van schade aan een zenuw kan gevoelloosheid zijn of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied. Bij de Lichtenstein operatie wordt soms bewust door de chirurg een gevoelszenuw doorgenomen, omdat deze anders langs het matje schuurt. Dit verkleint de kans op chronische zenuwpijn. Een gevoelloze plek voelt vreemd, maar is niet erg hinderlijk. Zenuwpijn daarentegen kan heel belemmerend zijn in het functioneren.
 • Soms komt het voor dat er na verloop van tijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (een recidief breuk). Meestal is dan weer een operatie nodig.
 • Bij de kijkoperatie en de Stoppa operatie wordt dichtbij de blaas geopereerd. Voor de operatie wordt altijd gecontroleerd of u de blaas goed leeg geplast heeft. Toch bestaat er een zeer kleine kans op letsel van de blaas. Vaak wordt dit tijdens de operatie herkent en zal de uroloog gevraagd worden om dit letsel te herstellen. Soms wordt het echter pas later duidelijk dat er een gaatje in de blaas is ontstaan.
 • Bij een grotere liesbreuk kan het zijn dat een deel van het darmpakket vastzit in de breuk. Soms is het lastig om dit los te maken. Daarom bestaat er een kleine kans op darmletsels. Meestal wordt dit direct herkend en tijdens de operatie hersteld, maar er blijft een (erg kleine) kans bestaan op schade die zich pas later openbaart.

Ontslag

Meestal kunt u op de dag van de ingreep weer naar huis. Wanneer de wond er goed uitziet, u gewoon kunt plassen, niet misselijk bent en weer kunt eten, mag u naar huis. De chirurg komt hiervoor niet meer langs, de verpleegkundige regelt uw ontslag in overleg met u. Wij adviseren u iemand te regelen die u komt ophalen. Zelf autorijden is niet verantwoord direct na de ingreep.

Herstel

Om goed te herstellen van de operatie adviseren wij u de volgende leefregels in acht te nemen:

 • rust nemen;
  De eerste dagen na de operatie is het verstandig thuis te blijven en rustig aan te doen.
 • door de wond met beide handen te steunen bij niezen, persen en dergelijke voorkomt u druk op het wondgebied;
 • zorg voor een goede stoelgang;
 • u mag gedurende tien dagen na de ingreep niet zwemmen of in bad (kortdurend douchen mag wel);
 • bewegen;
  Het is belangrijk dat u al snel na de operatie weer in beweging komt. Dit is goed voor de bloedcirculatie en de spijsvertering.
 • werkzaamheden.
  Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en uw lichamelijke gezondheid zult u na ontslag uit het ziekenhuis nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. U mag in principe na een week weer normaal werken, fietsen, tillen (mits niet overdreven zwaar) zodra u zelf voelt/denkt dat u dat kunt.

Klachten

Neem contact op met het ziekenhuis als u binnen tien dagen na uw operatie één van de volgende klachten heeft:

 • nabloeding;
 • koorts boven 39 graden Celsius;
 • kloppende, pijnlijke wond na 24 uur;
 • aanhoudende pijn;
 • aanhoudende hoofdpijn.

Is de operatie langer dan tien dagen geleden en heeft u klachten, dan kunt u terecht bij uw eigen huisarts of, buiten kantooruren, bij de Huisartsenpost.

Controle

De hechtingen zijn oplosbaar en verdwijnen vanzelf. Hiervoor hoeft u dus niet naar de huisarts. Zes weken na de operatie belt de doktersassistent van de chirurg u thuis om te horen hoe het gaat met uw herstel. Mocht het nodig zijn dan volgt een controleafspraak bij uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Buikchirurgie
088 624 62 95 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 7 april 2022 / 7438

Gerelateerde folders