Contact
 1. 7445-Downteam

​In deze patiëntenfolder leest u wat de uitgangspunten zijn van het Downteam, wat de werkwijze is van het team en wie aan het team meewerken.

Downteam

Het Downteam is multidisciplinair samengesteld en fungeert als vraagbaak voor (ouders van) kinderen met het syndroom van Down tot de leeftijd van 18 jaar. Het Downteam stelt zich ten doel een totaalbeeld te geven van uw kind. Met de deskundigheid die we als team hebben, geven we een oordeel over de stand van zaken 'van het kind en rond het kind'. Ook kunt u met de teamleden bespreken in hoeverre de zorg en de begeleiding die u en uw kind krijgen, voldoende aansluit op de problemen en vragen die u op dat moment heeft.

Het team krijgt door middel van gericht onderzoek een indruk van alle aspecten die een rol spelen bij uw kind:

 • lichamelijke aspecten;
 • houding en beweging;
 • fijne motoriek en dagelijks functioneren in het leven;
 • eten, drinken en communicatie;
 • opvoeding, school;
 • sociaal functioneren binnen het gezin.

Het Downteam heeft een adviserende functie: uw huisarts, kinderarts en eventuele andere behandelaars worden geïnformeerd over de bevindingen. Het Downteam kan in overleg met u contact opnemen met andere behandelaars om meningen uit te wisselen en adviezen te geven.

Soms zal het team ook doorverwijzen naar andere specialisten, zoals:

 • Audiologisch Centrum;
 • orthopedisch schoenmaker;
 • klinisch geneticus;
 • kindercardioloog;
 • kinderorthopeed;
 • specialistische tandarts.

Het Downteam bestaat uit:

 • kinderarts (Joke Potjewijd);
 • orthoptist (Annedien Bos);
 • kinderfysiotherapeut (Ria van Dijk);
 • kinderergotherapeut (Minka de Jong);
 • kinderlogopedist (Caroline Nouwels);
 • coördinerend secretaresse (Niesje Zinger en Gerda Wesselius).

Aanmelden

U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden bij de secretaresse van het Downteam. Wij vinden het voor het eerste consult belangrijk dat u en uw kind kennis maken met alle teamleden. Voorafgaand aan dit eerste consult krijgt u een vragenlijst toegestuurd. U wordt verzocht deze vragenlijst ingevuld terug te sturen, voordat u op het spreekuur komt. Als u al vaker bij het team geweest bent, kunt u aangeven welke teamleden u wilt bezoeken.

Planning

Het Downteam vindt 1x in de maand plaats op een woensdagochtend, van 08.30 - 11.00 uur op de polikliniek kindergeneeskunde in Isala Zwolle, V4.3-A. U krijgt vooraf een planning voor die ochtend toegestuurd.

Bespreking en verslaglegging

Aan het einde van de middag worden de bevindingen van alle teamleden besproken. Deze bevindingen worden vastgelegd in een verslag, dat aan u, uw huisarts en uw kinderarts wordt toegezonden.

Procedure adviezen

Het Downteam geeft u, en eigen behandelaars, informatie en adviezen omtrent uw kind en de zorg rondom uw kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de adviezen uit de landelijke richtlijnen over begeleiding van kinderen met het syndroom van Down.

Taken teamleden

Kinderarts

Bij de kinderarts kunt u terecht met vragen over lichamelijke klachten, groei, ontwikkeling en gedrag van uw kind. En ook voor zaken waar u tegen aan loopt in het dagelijks leven. De kinderarts checkt met u de aandachtspunten zoals beschreven in de Leidraad. Ook doet de kinderarts een lichamelijk onderzoek bij uw kind. De kinderarts is de coördinator van het Downteam en zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden en adviezen van het Downteam.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut van het Downteam onderzoekt welke vaardigheden uw kind beheerst, hoe hij of zij deze uitvoert en met welke vaardigheden hij of zij moeite heeft. Daarbij wordt ook gekeken naar de stand en de houding van het lichaam, met name naar de enkels, voeten, knieën en rug. Het merendeel van de kinderen met het syndroom van Down heeft een verlaagde spierspanning en slappere banden om de gewrichten. Mede daarom ontwikkelen deze kinderen zich anders en veelal trager. Ook zal het doorgaans langer duren voordat deze kinderen vaardigheden ontwikkelen, zoals rollen, zitten en lopen. Kinderen met het syndroom van Down hebben meer tijd nodig om een beweging te beheersen. De kinderfysiotherapeut geeft adviezen over bijvoorbeeld het verbeteren van motorische vaardigheden, vrijetijdsactiviteiten en/of het (opnieuw) starten van een kinderfysiotherapeutische behandeling.

Ergotherapeut

Kinderen van 1 jaar en ouder worden door de ergotherapeut onderzocht. De ergotherapeut richt zich op de volgende aspecten:

 • fijne motoriek;
  De ergotherapeut doet een observatie van de verschillende fijnmotorische vaardigheden, zoals oog-handcoördinatie, krachtdosering en schrijven.
 • sensomotorische integratie;
  Bij kinderen met het syndroom van Down kan er sprake zijn van een afwijkende gevoeligheid voor aanraken, bewegen of bewogen worden. De ergotherapeut kijkt tijdens het consult naar deze aspecten en geeft advies.
 • activiteiten in het dagelijks leven (ADL);
  Aan de hand van vragen uit de vragenlijst kunnen moeilijkheden in de ADL-situatie naar voren komen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld verplaatsen, verzorging, zelfstandig spelen en school. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Met een eventueel speladvies kunt u uw kind thuis stimuleren tot een volgend spelniveau.
 • advisering voorzieningen;
  Indien nodig wordt u geïnformeerd over allerlei mogelijke voorzieningen en over de procedures van gemeenten en zorgverzekeraars voor de aanvraag hiervan. Mogelijke voorzieningen zijn een goede zitvoorziening, wandelwagen en driewielfiets.

Logopedist

Het logopedisch onderzoek richt zich op de volgende aspecten in de ontwikkeling:

 • mondmotoriek, eten en drinken;
  In de babyfase maar ook later nog kunnen er problemen zijn op het gebied van eten en/of drinken. Ook bij sondevoeding is logopedische begeleiding nodig in verband met de stimulering in het mondgebied en bij de afbouw van de sondevoeding. De logopedist onderzoekt de mondmotoriek en observeert het eten en drinken. Daarna geeft zij, indien nodig, adviezen om de eet- en drinktechniek te verbeteren en de ontwikkeling van de mondmotoriek bij te sturen en voor zover mogelijk te optimaliseren.
 • communicatie (spraak- en taalontwikkeling);
  Kinderen met het syndroom van Down hebben vrijwel allemaal problemen met de spraak- en taalontwikkeling. Deze komt later op gang en verloopt vertraagd. Daarom is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan de communicatieve voorwaarden, zoals luisterhouding, beurtgedrag, imitatie, auditieve functies maar ook aan de uitspraak en de verstaanbaarheid. De logopedist geeft adviezen naar aanleiding van uw hulpvraag en de bevindingen tijdens het onderzoek.

Orthoptist

Bij kinderen met het Downsyndroom komen vaak oogafwijkingen voor. De orthoptist onderzoekt de oogbewegingen, de samenwerking tussen de ogen en of er sprake is van scheelzien of een lui oog. Vervolgens wordt de gezichtsscherpte bepaald, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau met plaatjes, figuren of cijfers. Na deze testen krijgt uw kind in beide ogen een druppel, die de pupillen verwijdt en de ooglens in ontspannen toestand brengt. Deze druppels moeten een half uurtje inwerken, dan meet de orthoptist de refractieafwijking. Daarmee beoordeelt de orthoptist of er een bril nodig is (en welke sterkte) en de gezondheidstoestand van de ogen. Door de druppels ziet uw kind de rest van de dag wazig, heeft uw kind last van fel licht en vaak is hij of zij er wat moe van. De volgende dag is het zien weer normaal. De pupillen kunnen wel één of twee dagen groter blijven. Bij zonnig weer is het raadzaam om buiten een zonnebril te dragen. Sommige oogafwijkingen kunnen ook later ontstaan. Daarom wordt aangeraden om de ogen te controleren op de leeftijd van 1,3, 5 en 7 jaar en daarna om de vijf jaar.

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor het Downteam? Neem dan contact op via:

Isala Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624 50 50

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 7 juli 2023 / 7445