Contact
  1. 7448-Couveusesuites

​Deze folder geeft u informatie over de couveusesuites van Isala Vrouw-kindcentrum. Wanneer u en uw kindje hier kunnen verblijven, wat het inhoudt en wat u kunt verwachten van de bijbehorende zorg.

Gezinsgerichte zorg

Gezinsgerichte zorg is een visie op zorg verlenen, die staat voor vraaggerichte zorg aan de moeder, haar kind en het gezin. Dat betekent dat wij zorg bieden die past bij uw wensen en behoeften. Bij de geboorte van een kind wordt ook een nieuw gezin geboren. In deze bijzondere periode is het belangrijk dat u en uw kind zoveel mogelijk de ruimte krijgen om vertrouwd te raken met elkaar.

Als uw kindje ziek is en specialistische zorg nodig heeft, wordt hij of zij opgenomen op de Medium/high care van de kinderafdeling. Om ervoor te zorgen dat u ook dán bij elkaar kunt blijven, zijn er de couveusesuites. Of u hier inderdaad kunt verblijven, hangt af van de mate van de specifieke zorg die uw kindje nodig heeft. De kinderarts en gynaecoloog of klinisch verloskundige bepalen samen met de kinder-/kraamverpleegkundige of u in een couveusesuite kunt verblijven.

Couveusesuite

Een couveusesuite is huiselijk ingericht. Een eigen suite geeft u en uw gezin meer rust en privacy. En dat is gunstig voor het vertrouwd raken met elkaar, de voedingsmomenten en de zorg voor moeder en kind. Ook is het goed voor de individuele zorg die uw baby nodig heeft. De binding tussen ouder en kind wordt bovendien maximaal gestimuleerd omdat u dag en nacht bij elkaar kunt blijven.

Soms heeft een kindje tijdens opname meer zorg en behandeling nodig dan wij kunnen bieden in de couveusesuite. Uw kindje wordt dan opgenomen op de kinderafdeling. Uw verblijf in de couveusesuite stopt dan. De moeder gaat naar huis of wordt indien nodig opgenomen op de Verlos-/Kraamafdeling.

Verblijf

U mag van ons verwachten dat wij u en uw kindje de zorg geven die u nodig heeft. De verpleegkundige van de couveusesuite is bevoegd en bekwaam in de zorg voor moeder én kind. De verpleegkundige betrekt u en uw partner zoveel mogelijk actief bij de zorg van uw kind. Zodat u vertrouwd raakt met elkaar en de onderlinge band wordt verstevigd.

Uw partner of een andere volwassene mag de hele dag aanwezig zijn en eventueel overnachten (tegen een kleine vergoeding).

Meer informatie

In de couveusesuite ligt een map met aanvullende informatie over het verblijf, de samenwerking tussen de zorgverleners en uw gezin.

Contact

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan uw verpleegkundige. U kunt ook bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Vrouw-Kindcentrum
088 624 14 35 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7448