Contact
 1. 7449-Bevallen na eerdere keizersnede

Vaginaal bevallen of opnieuw een keizersnede?

​Als u al eens een keizersnede heeft gehad en nu weer zwanger bent, dan staat u voor de keuze: weer een keizersnede of vaginaal bevallen? Om een goede keuze te kunnen maken, bespreekt uw gynaecoloog of verloskundige met u hoe uw vorige bevalling ging, hoe groot de kans is op een succesvolle vaginale bevalling en wat de aanwezige risico’s zijn. Ook kunt u vertellen over uw wensen en uw vragen stellen. In deze folder kunt u alle algemene informatie die uw verloskundig zorgverlener u heeft verteld nog eens rustig nalezen. Misschien helpt dit u bij het maken van uw keuze.

De keuze

Misschien vindt u het lastig om te kiezen of u dit keer vaginaal wilt bevallen of voor een keizersnede gaat. Aan zowel een keizersnede als aan vaginaal bevallen zitten voor- en nadelen. Het is dan ook vaak een persoonlijke beslissing. Gelukkig is de kans op ernstige complicaties bij allebei heel klein. Ongeveer 3 van de 4 vrouwen (75%) kiest na een eerdere keizersnede, de volgende keer voor een vaginale bevalling.

Vaginaal bevallen, wat houdt dat in?

 • De bevalling begint vanzelf of wordt opgewekt als daar een indicatie voor is.
 • U bevalt in het ziekenhuis en de hartslag van uw baby en de weeën worden voortdurend gevolgd door middel van een CTG.
 • Als de bevalling niet voorspoedig verloopt, krijgt u alsnog een keizersnede.

Een keizersnede, wat houdt dat in?

 • Uw baby wordt geboren op een afgesproken dag, via een geplande keizersnede, meestal na 39 weken zwangerschapsduur.
 • Als de weeën eerder beginnen, krijgt u op dat moment een keizersnede. U kunt op dat moment ook nog besluiten om te proberen vaginaal te bevallen.

De kansen

Iedere bevalling kan alsnog eindigen in een keizersnede. De kans dat een vaginale bevalling lukt na eerder een keizersnede te hebben gehad, is zo’n 75 procent. In Nederland bevalt 82% van alle vrouwen vaginaal. 18% van de bevallingen eindigt in een keizersnede.

Wat maakt mijn kans dat een vaginale bevalling lukt groter? De kans dat een vaginale bevalling bij u lukt is groter:

 • als u al eerder vaginaal bent bevallen;
 • als u een eerdere keizersnede heeft gehad omdat uw kind in stuitligging lag;
 • als de vorige keizersnede gedaan werd omdat de hartslag van de baby niet goed was;
 • als u bij de eerdere keizersnede ingeleid werd en u nu spontaan weeën krijgt;
 • als u jonger bent dan 35 jaar.

Wat maakt mijn kans dat een vaginale bevalling lukt kleiner? De kans dat een vaginale bevalling bij u lukt is kleiner:

 • als u eerder een keizersnede heeft gehad omdat de bevalling niet vorderde;
  Zo’n keizersnede kan zowel gebeuren tijdens de ontsluiting als tijdens het persen.
 • als u kleiner bent dan 1.55 meter;
 • als u een BMI boven de 35 heeft;
 • als u bij de eerdere keizersnede een groot kind heeft gekregen en uw kind nu waarschijnlijk weer groot is.

Een vaginale bevalling, voordelen en risico’s

Voordelen van een vaginale bevalling

 • Na een vaginale bevalling bent u sneller weer fit.
 • Borstvoeding komt sneller op gang dan na een keizersnede.
 • Een vaginale bevalling geeft minder kans op een infectie, bloedverlies, trombose, schade aan uw blaas, darm en bloedvaten, in vergelijking met een keizersnede.
 • De ademhaling van de baby komt na een vaginale bevalling vaak beter op gang. Dit komt omdat tijdens het persen het vocht uit de longen wordt gedrukt.
 • U heeft een grotere kans dat een eventuele volgende bevalling ook weer vaginaal kan.

Risico’s van een vaginale bevalling

 • Het belangrijkste risico is dat tijdens de weeën het litteken in de baarmoeder van de eerdere keizersnede scheurt (littekenruptuur). Dit is heel zeldzaam, maar kan ernstige gevolgen hebben voor u en uw baby. Het risico op een ruptuur bij een spontaan begonnen bevalling is 0,5 tot 1 procent (5 tot 10 op de 1000 vrouwen). Dit risico wordt iets groter bij het gebruik van weeën stimulerende middelen, namelijk 1 tot 2 procent (10 tot 20 op de 1000 vrouwen).
 • Bij een littekenruptuur is er door zuurstofgebrek een verhoogd risico op hersenschade voor de baby. Dit komt voor bij ongeveer 2 van de 1000 baby’s (0,2 procent).
 • Ook is door zuurstofgebrek, als gevolg van de ruptuur, kans op overlijden. Dit is gelukkig zeer zeldzaam: ongeveer 4 van de 10.000 baby’s overlijden.
 • Bij een littekenruptuur loopt u zelf ook risico’s, bijvoorbeeld meer bloedverlies, schade aan de blaas en een enkele keer moet de baarmoeder worden verwijderd. Er worden extra maatregelen genomen om het risico op problemen zo klein mogelijk te maken. Goede bewaking van moeder en kind zijn bij een vaginale bevalling na een eerdere keizersnede heel belangrijk. Dit is ook de reden dat een bevalling na een eerdere keizersnede altijd in het ziekenhuis moet plaatsvinden.

Als u kiest voor een vaginale bevalling

Als u met uw gynaecoloog of verloskundige heeft besproken dat u vaginaal wilt bevallen, dan is het belangrijk dat u zich op tijd in het ziekenhuis meldt als de weeën beginnen. De hartslag van de baby en de weeën worden in het ziekenhuis voortdurend geregistreerd. Als er geen ontsluiting is of de bevalling niet voorspoedig verloopt, dan wordt eventueel een weeën stimulerend middel gegeven. Ook kunt u pijnstilling krijgen; dit kunt u van te voren met uw verloskundig zorgverlener bespreken. Een vaginale bevalling na een eerdere keizersnede moet voorspoedig verlopen. Zo niet, dan zal er sneller besloten worden om opnieuw een keizersnede te doen.

Het kan dus alsnog een keizersnede worden, ook al wilde u vaginaal bevallen. Gebeurt dit, dan wordt het een spoedkeizersnede. U weet dus van te voren niet of de keuze voor een vaginale bevalling voor u een veilige keuze is.

Controle en afspraak bij gynaecoloog

In principe kunt u tot 36 weken bij uw eigen verloskundige onder controle blijven. Wel raden wij u aan om halverwege uw zwangerschap, dus vanaf 20 weken, een afspraak te maken in Isala bij de gynaecoloog. Tijdens deze afspraak bespreekt u met de gynaecoloog hoe uw vorige bevalling ging, hoe groot de kans is op een succesvolle vaginale bevalling en wat de aanwezige risico’s zijn. Ook kunt u vertellen over uw wensen en uw vragen stellen. Na 36 weken zwangerschap wordt de zorg overgenomen door de verloskundig zorgverleners in het ziekenhuis.

Een keizersnede, voordelen en risico’s

Voordelen van een geplande keizersnede

 • Bij een geplande keizersnede, die plaatsvindt zonder dat er weeën zijn geweest, is het scheuren van het litteken in de baarmoeder zeer zeldzaam.
 • Moeder en kind lopen minder risico bij een geplande keizersnede dan bij een spoedkeizersnede.

Risico’s van een keizersnede

 • Een keizersnede is een operatie. Zoals na iedere operatie heeft u na een keizersnede een groter risico op infectie, bloedverlies, trombose, schade aan blaas, darm en bloedvaten. In zeldzame gevallen kan het noodzakelijk zijn om de baarmoeder te verwijderen, bijvoorbeeld als er veel bloedverlies is.
 • Er kunnen problemen zijn met de verdoving. De anesthesist besluit welke manier van verdoving wordt toegepast. Dit is meestal een ruggenprik, soms algehele narcose. De anesthesist bespreekt dit vooraf met u tijdens een afspraak op het preoperatief spreekuur.
 • Het herstel na een keizersnede gaat langzamer dan na een vaginale bevalling.
 • Borstvoeding heeft meer tijd nodig om op gang te komen.
 • Er zijn risico’s voor een volgende zwangerschap, zoals kans op een littekenscheur tijdens de weeën, verkeerd ingroeien van een placenta of meer verklevingen in de buik. Deze risico’s nemen toe naarmate u vaker een keizersnede heeft gehad.
 • De eerste zes weken na een keizersnede mag u niet zwaarder tillen dan het gewicht van uw baby.

Risico’s bij een keizersnede voor de baby

 • Bij een vaginale bevalling wordt tijdens het persen en het passeren van het geboortekanaal het vocht uit de longen van de baby gedrukt. De baby kan dan na de geboorte makkelijker ademhalen. Bij een keizersnede is er na geboorte meer vocht in de longen. Dit kan problemen geven bij de ademhaling. Hoe korter de zwangerschapsduur, hoe groter dit risico is. Dit is de reden dat een geplande keizersnede pas rondom 39 weken zwangerschapsduur plaatsvindt. Maar ook dan komen ademhalingsproblemen nog voor bij 3 procent van de kinderen.

Risico’s bij een keizersnede voor een volgende zwangerschap

Als u na deze zwangerschap nog vaker zwanger wilt worden, is het verstandig om de volgende punten mee te nemen in uw beslissing:

 • Als u twee keer een keizersnede heeft gehad, adviseert de gynaecoloog u om bij een derde zwangerschap ook met een keizersnede (gepland) te bevallen.
 • Na een herhaalde keizersnede is het lastiger om opnieuw een keizersnede uit te voeren. Dit vergroot de kans op beschadigingen van de darmen of urinewegen. Een ander risico is de verhoogde kans op een moederkoek die voor de baarmoedermond ligt en/of het ingroeien van de moederkoek in het litteken van de baarmoeder. In beide situaties is er een verhoogd risico op hevig bloedverlies. Soms is het zelfs nodig om de baarmoeder te verwijderen tijdens de keizersnede. Bij iedere keizersnede neemt dit risico toe.
 • Bij elke keizersnede wordt de baarmoederwand dunner, waardoor de kans op een littekenruptuur toeneemt.
 • Soms zien we tijdens een keizersnede dat het litteken zo dun is, of dat dit uit zichzelf al gescheurd is, dat u het advies krijgt niet meer zwanger te worden.

Het besluit

Misschien neemt u al vroeg in uw zwangerschap een beslissing over de manier waarop u wilt bevallen. Maar het kan ook zijn dat u wilt afwachten hoe de zwangerschap verloopt. U kunt bijvoorbeeld afwachten hoe het geboortegewicht van het uw kindje wordt ingeschat aan het eind van de zwangerschap. U kunt ook met uw gynaecoloog afspraken maken over de bevalling. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u wel vaginaal wilt bevallen, maar alleen als de weeën spontaan op gang komen. En dat u kiest voor een keizersnede als de bevalling na bijvoorbeeld 41 weken nog niet is begonnen. Een vaginale bevalling na een eerdere keizersnede moet voorspoedig verlopen. Zo niet, dan zal de gynaecoloog besluiten om toch weer een keizersnede te doen.

Als de weeën eerder komen

Ook als u kiest voor een (geplande) keizersnede, kan het gebeuren dat de weeën al beginnen voor de afgesproken datum. Bespreek van te voren met uw verloskundig zorgverlener wat u dan doet. U kunt een vaginale bevalling overwegen omdat de baby dan meestal nog wat kleiner is. Ook is de kans op een geslaagde vaginale bevalling groter als de weeën spontaan beginnen. Uw keus zal afhangen van de redenen waarom u nu voor een keizersnede kiest.

Sterilisatie

Tijdens een keizersnede is er een mogelijkheid meteen een sterilisatie te doen. Als u dit overweegt, bespreek dit dan bij voorkeur in het begin van de zwangerschap met uw verloskundig zorgverlener. Later in de zwangerschap zal erop teruggekomen worden en wordt uw definitieve keuze genoteerd in uw dossier. Bespreek het ook altijd nog met uw operateur op de dag van de operatie. De kosten voor een sterilisatie worden apart opgevoerd door de operateur. Dat betekent dat het zinvol is van te voren uit te zoeken of de kosten van een sterilisatie vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Op deze manier voorkomt u dat u wordt verrast met een onverwachte rekening.

Vragen

Na het bespreken en afwegen neemt u samen met uw partner en verloskundig zorgverlener een beslissing. Hierbij is uw eigen ervaring en gevoel belangrijk, maar misschien ook de vraag of u in de toekomst nog meer kinderen wenst. Het afwegen van verschillende risico’s en de inschatting van de kans op slagen kan lastig zijn. Zoals u heeft gelezen hebben beide manieren medische voor- en nadelen. Maar onthoudt: wat u ook kiest, beide methoden zijn even veilig. De kans op ernstige problemen is heel klein.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer informatie, vraag dan uw verloskundig zorgverlener gerust om uitleg. U kunt ook telefonisch contact opnemen:

Zwolle

Verloskunde
088 624 35 55 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Bent u ongerust of heeft u vragen (buiten kantoortijden) die niet kunnen wachten, dan kunt u bellen naar:
Spoednummer
088 624 81 61

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 9 januari 2024 / 7449